Skydda dokument, arbetsböcker eller presentationer med lösenord, behörigheter och andra begränsningar

I Microsoft Office kan du använda lösenord för att förhindra att andra kan öppna eller ändra dina dokument, arbetsböcker och presentationer. Observera att Microsoft inte kan hjälpa dig att få fram ditt lösenord om du glömmer bort det.

Skydda ditt Word-dokument

 • Klicka på Arkiv > Info > Skydda dokument i ett öppet dokument.

  Följande alternativ visas.

  Knappen Skydda dokument med alternativ

 • Markera som slutgiltigt     Skrivskydda dokumentet.

  När ett dokument markeras som slutgiltigt inaktiveras skriv- och redigeringskommandon samt rättningsmarkeringar och dokumentet blir skrivskyddat. Med kommandot Markera som slutgiltigt kan du informera användarna om att du delar ut en slutgiltig version av dokumentet. Det förhindrar även att de som granskar eller läser dokumentet gör oavsiktliga ändringar i dokumentet.

 • Kryptera med lösenord    Ange ett lösenord för dokumentet.

    Förvara lösenordet på ett säkert ställe. Du kan inte återställa lösenordet om du tappar bort det eller glömmer bort det.

  När du klickar på Kryptera med lösenord öppnas dialogrutan Kryptera dokument. Skriv ett lösenord i rutan Lösenord. Viktigt! Microsoft kan inte få fram ditt lösenord om du glömmer eller tappar bort det. Förvara därför en lista med dina lösenord och motsvarande filnamn på ett säkert ställe.

 • Begränsa redigering    Kontrollera vilka typer av ändringar som kan göras i dokumentet.

  Tre alternativ visas när du markerar Begränsa redigering.

  • Formateringsbegränsningar    Alternativet begränsar formateringsalternativ samtidigt som utseendet bibehålls. Markera vilken stil som tillåts genom att klicka på Inställningar.

  • Redigeringsbegränsningar    Du kan kontrollera hur filen kan redigeras och inaktivera redigering helt och hållet. Klicka på Undantag eller på Fler användare om du vill ange vem som kan redigera dokumentet.

  • Starta tvingande skydd    Klicka på Ja, starta tvingande skydd om du vill använda lösenordsskydd eller användarautentisering. Du kan också klicka på Begränsa behörighet om du vill lägga till eller ta bort redigerare mer begränsade behörigheter.

 • Begränsa behörighet efter personer     Begränsa behörigheter med hjälp av ett Windows Live ID.

  Använd ett Windows Live ID eller ett Microsoft Windows-konto om du vill begränsa behörigheter. Du kan tillämpa behörigheter via en mall som används av din organisation. Du kan också lägga till behörigheter genom att klicka på Begränsa åtkomst. Mer information om IRM (Information Rights Management) finns i avsnittet Information Rights Management i Office 2010.

 • Lägg till en digital signatur     Lägg till en synlig eller osynlig digital signatur.

  Digitala signaturer autentiserar digital information, till exempel dokument, e-postmeddelanden och makron, med hjälp av kryptografi. Digitala signaturer kan vara text- eller bildbaserade och skapas för att säkerställa en fils äkthet, integritet och oavvislighet. Mer information om digitala signaturer finns på länken i slutet av det här avsnittet.

  Mer information om digitala signaturer finns i avsnittet Digitala signaturer och certifikat.

Överst på sidan

Skydda ditt Excel-kalkylblad

 • Klicka på Arkiv > Info > Skydda arbetsbok i ett öppet kalkylblad.

  Följande alternativ visas.

  Knappen Skydda arbetsbok med alternativ

 • Markera som slutgiltigt     Skrivskydda dokumentet.

  När ett kalkylblad markeras som slutgiltigt inaktiveras skriv- och redigeringskommandon samt rättningsmarkeringar och kalkylbladet blir skrivskyddat. Med kommandot Markera som slutgiltigt kan du informera användarna om att du skickar ut en slutgiltig version av kalkylbladet. Det förhindrar även att de som granskar eller läser dokumentet gör oavsiktliga ändringar i kalkylbladet.

 • Kryptera med lösenord    Ange ett lösenord för dokumentet.

    Förvara lösenordet på ett säkert ställe. Du kan inte återställa lösenordet om du tappar bort det eller glömmer bort det.

  När du klickar på Kryptera med lösenord öppnas dialogrutan Kryptera dokument. Skriv ett lösenord i rutan Lösenord. Viktigt! Microsoft kan inte få fram ditt lösenord om du glömmer eller tappar bort det. Förvara därför en lista med dina lösenord och motsvarande filnamn på ett säkert ställe.

 • Skydda aktuellt blad    Skydda kalkylbladet och låsta celler.

  Med funktionen Skydda aktuellt blad kan du välja lösenordsskydd och tillåta eller förhindra att andra användare markerar, formaterar, infogar, tar bort, sorterar eller redigerar områden i kalkylbladet.

 • Skydda arbetsbokens struktur    Skydda kalkylbladets struktur.

  Med funktionen Skydda arbetsbokens struktur kan du välja lösenordsskydd och välja alternativ för att förhindra att användare ändrar, flyttar eller tar bort viktiga data.

 • Begränsa behörighet efter personer     Begränsa behörigheter genom att installera Windows Rights Management.

  Använd ett Windows Live ID eller ett Microsoft Windows-konto om du vill begränsa behörigheter. Du kan tillämpa behörigheter via en mall som används av din organisation. Du kan också lägga till behörigheter genom att klicka på Begränsa åtkomst. Mer information om IRM (Information Rights Management) finns i avsnittet Information Rights Management i Office 2010.

 • Lägg till en digital signatur     Lägg till en synlig eller osynlig digital signatur.

  Digitala signaturer autentiserar digital information, till exempel dokument, e-postmeddelanden och makron, med hjälp av kryptografi. Digitala signaturer kan vara text- eller bildbaserade och skapas för att säkerställa en fils äkthet, integritet och oavvislighet. Mer information om digitala signaturer finns på länken i slutet av det här avsnittet.

  Mer information om digitala signaturer finns i avsnittet Digitala signaturer och certifikat.

Överst på sidan

Skydda din PowerPoint-presentation

 • Klicka på Arkiv > Info > Skydda presentation i en öppen presentation.

  Följande alternativ visas.

  Knappen Skydda presentation med alternativ

 • Markera som slutgiltigt     Skrivskydda presentationen.

  När en presentation markeras som slutgiltig inaktiveras skriv- och redigeringskommandon samt rättningsmarkeringar och presentationen blir skrivskyddad. Med kommandot Markera som slutgiltigt kan du informera användarna om att du delar ut en slutgiltig version av presentationen. Det förhindrar även att de som granskar eller läser dokumentet gör oavsiktliga ändringar i presentationen.

 • Kryptera med lösenord    Ange ett lösenord för presentationen.

    Förvara lösenordet på ett säkert ställe. Du kan inte återställa lösenordet om du tappar bort det eller glömmer bort det.

  När du klickar på Kryptera med lösenord öppnas dialogrutan Kryptera dokument. Skriv ett lösenord i rutan Lösenord. Viktigt! Microsoft kan inte få fram ditt lösenord om du glömmer eller tappar bort det. Förvara därför en lista med dina lösenord och motsvarande filnamn på ett säkert ställe.

 • Begränsa behörighet efter personer     Begränsa behörigheter genom att installera Windows Rights Management.

  Använd ett Windows Live ID eller ett Microsoft Windows-konto om du vill begränsa behörigheter. Du kan tillämpa behörigheter via en mall som används av din organisation. Du kan också lägga till behörigheter genom att klicka på Begränsa åtkomst. Mer information om IRM (Information Rights Management) finns i avsnittet Information Rights Management i Office 2010.

 • Lägg till en digital signatur     Lägg till en synlig eller osynlig digital signatur.

  Digitala signaturer autentiserar digital information, till exempel dokument, e-postmeddelanden och makron, med hjälp av kryptografi. Digitala signaturer kan vara text- eller bildbaserade och skapas för att säkerställa en fils äkthet, integritet och oavvislighet.

  Mer information om digitala signaturer finns i avsnittet Digitala signaturer och certifikat.

Överst på sidan

Gäller för: PowerPoint 2013, Office 2010, Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, Excel 2013, Word 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk