Skydda dina filer i händelse av programkrasch

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Ibland kraschar program, kanske på grund av att strömmen bryts. Dessutom kan användaren råka stänga en fil utan att spara den. Du kan undvika risken för att du blir av med dina filer om olyckan är framme genom att aktivera Återskapa automatiskt och Spara automatiskt.

  1. Klicka på Arkiv > Inställningar > Spara.

  2. Se till att kryssrutan Spara information för återskapning var n:te minut är markerad.

  3. I Word, Excel och PowerPoint ser du till att kryssrutan Behåll den senaste versionen som har sparats automatiskt om jag stänger utan att spara är markerad.

    Viktigt!:  Använd knappen Spara och använd den ofta. Du försäkrar dig om att arbetet du håller på med inte går förlorat genom att ofta klicka på Spara bild av knapp (eller tryck på Ctrl+S).

Tips!

Om du anger ett lågt värde, t.ex. 10, i rutan minuter, riskerar du aldrig att förlora mer än de senaste tio minuternas arbete.

Å andra sidan blir Office snabbare att använda om du anger ett högre värde i rutan minuter, t.ex. 20.

Läsa mer

Med Återskapa automatiskt sparas mer än bara dina filer – dessutom sparas din arbetsyta (om det går). Anta till exempel att strömmen går och du har flera kalkylblad öppna i Excel. När du startar Excel igen sker ett försök att öppna alla kalkylblad igen i samma layout och med samma celler markerade.

Använda Återskapa automatiskt att återställa dina Office-fileri Word, Excel och PowerPoint.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×