Skydd mot skräppost för e-post i Office 365

Oroas du av för mycket skräppost i Office 365? Vi har byggt in flera skräppostfilter i Office 365- eller EOP-tjänsten (Exchange Online Protection), så att din e-post skyddas direkt från första meddelandet. För att hjälpa dig att förhindra skräppost i Office 365 kan du vilja ändra en skyddsinställning för att hantera ett specifikt problem i organisationen – säg till exempel att du får mycket skräppost från en viss avsändare – eller för att helt enkelt finjustera dina inställningar så att de skräddarsys efter behoven i organisationen. Det kan du göra genom att ändra inställningarna för skräppostskydd i Office 365 – säkerhets- och efterlevnadscenter.

Med dessa alternativ kan du förhindra skräppost i Office 365

Anslutningsfilter    kontrollerar avsändarens anseende innan ett meddelande släpps igenom. Du kan skapa en tillåta-lista, eller lista med säkra avsändare, för att se till så att du får varje meddelande som skickats till dig från en specifik IP-adress eller ett IP-adressintervall. Du kan även skapa en lista med IP-adresser från vilka meddelanden blockeras, en så kallad blockeringslista. Mer information finns i Configure the Connection Filter Policy (Konfigurera anslutningsfilterprincipen). Om du bekymrar dig över skräppost i Office 365 kan du använda anslutningsfiltrering för att förhindra skräppost.

Kunder som har Office 365 Enterprise E5 eller som har köpt ATP-licenser (Advanced Threat Protection) används anslutningsfiltrering av förfalskningsskydd för att skapa tillåta- och blockeringslistor med avsändare som förfalskar din domän. Mer information finns i Lär dig mer om förfalskningsinformation.

Med skräppostfiltrering    kontrolleras om ett meddelande har skräppostliknande egenskaper. Du kan ändra vilka åtgärder som ska vidtas när ett meddelande identifieras som skräppost, och välja om du vill filtrera meddelanden skrivna på specifika språk eller som skickats från specifika länder eller regioner. Du kan också aktivera avancerade filtreringsalternativ om du vill använda en mer aggressiv strategi för filtrering av skräppost. Dessutom kan du konfigurera skräppostaviseringar för slutanvändare, så att användarna får en avisering när e-post adresserad till dem skickas till karantän i stället. (Att skicka meddelanden till karantän är en av de åtgärder du kan konfigurera.) I sådana aviseringar kan användare frigöra e-post som markerats som skräppost av misstag och skicka en rapport till Microsoft för analys. Mer information finns i Konfigurera principer för skräppostfilter. Du kan stoppa skräppost i Office 365 med hjälp av skräppostfiltrering, och om du tycker att du får för mycket skräppost i Office 365 kan du använda anslutningsfilter till att stoppa skräppost.

Viktigt!: För kunder med fristående EOP: Som standard skickar skräppostfilter i EOP misstänkta meddelanden till mappen Skräppost hos mottagaren. Om du vill säkerställa att åtgärden Flytta meddelandet till mappen Skräppost ska fungera för lokala brevlådor måste du konfigurera två Exchange Transport-regler på dina lokala servrar så att du upptäcker skräppostrubriker som lagts till av EOP. Mer information finns i Ensure that spam is routed to each user's Junk Email folder (Se till att skräppost skickas till mappen Skräppost för respektive användare).

Extrainformation om du får för mycket skräppost i Office 365

I följande video får du en genomgång av konfigureringen av skräppostfiltrering i EOP.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Mer information finns i artikeln Konfigurera principer för skräppostfilter.

Kontrollera utgående meddelanden för att förhindra skräppost i Office 365

Med utgående filtrering    kan du kontrollera att dina användare inte skickar skräppost. En användares dator kan till exempel infekteras med skadlig programvara som gör att den skickar ut skräppost, så därför har vi byggt in skydd mot detta i produkten. Du kan inte stänga av utgående filtrering, men du kan konfigurera de inställningar som beskrivs i Configure the outbound spam policy (Konfigurera policyn för utgående skräppost). Om du tycker att du får för mycket skräppost i Office 365 kan du använda utgående filter till att minska mängden skräppost i Exchange Online.

Lite mer avancerat: Fler sätt att förhindra skräppost i Office 365

Transportregler    Om du vill gå längre än den inbyggda filtreringen av skräppost och skapa anpassade regler baserade på företagets policyer så är funktionen Transportregler ett annat filter som hjälper dig att undvika skräppost i Office 365. Du kan till exempel använda transportregler till att ställa in SCL-värdet (spam confidence level) för meddelanden som matchar vissa villkor. Mer information finns i Create a transport rule that sets the Spam Confidence Level (SCL) of a message (Skapa en transportregel som anger SCL-nivån (spam confidence level) för ett meddelande).

E-postautentisering    innehåller tekniker som använder DNS (Domain Name System) för att lägga till verifierbar information i e-postmeddelanden om avsändaren av ett e-postmeddelande. Mer avancerade Office 365-administratörer kan utnyttja dessa e-postautentiseringstekniker:

Om du är bekymrad över skräppost, nätfiske och förfalskning i Office 365 använder du SPF, DKIM och DMARC tillsammans för att förhindra skräppost och oönskad förfalskning.

Inställningar hanterade av slutanvändare    Om du letar efter information om hur slutanvändare kan hantera sina egna inställningar för skräppost kan du läsa Översikt över skräppostfiltret (för Microsoft Outlook-användare) eller Mer om skräppost och nätfiske (för OWA användare). Om du använder EOP till att skydda lokala postlådor ska du se till att använda katalogsynkronisering så att de här inställningarna synkroniseras till tjänsten. Mer information om att konfigurera katalogsynkronisering finns i Använda katalogsynkronisering till att hantera e-postanvändare i Manage mail users in EOP (Hantera e-postanvändare i EOP).

Mer information

Blogg: Why does spam and phishing get through Office 365?

Vanliga frågor om skydd mot skräppost

Förhindra att e-postmeddelande felaktigt markeras som skräppost med hjälp av en lista över säkra eller andra tekniker

Konfigurera skräppostfilter i Office 365

Vad är skillnaden mellan skräppost och massutskick?

Meddelandehuvuden för antiskräppost

Meddelanden på grund av bakåtspridning och EOP

Vill du ha mer hjälp?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten
Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×