Skriva ut ett projektschema

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Att skriva ut en vy eller en rapport i Project liknar hur man skriver ut i andra Office-program:

 • Klicka på Arkiv > Skriv ut > Skriv ut.

  Knappen Skriv ut i backstage.

Obs!: I Project 2007: Klicka på Arkiv > Skriv ut > OK.

Men att bara få den specifika projektinformationen som du vill ha i utskriften innebär lite förberedelse innan du trycker på utskriftsknappen. Läs vidare för att få den rätta sidinformationen för dig och dina intressenter.

De här instruktionerna är specifika för Microsoft Project 2016, 2013 och 2010.

Gör dig redo att skriva ut

Förbered en vy för utskrift

Formatera vyn

Ställ in layoutalternativ för utskrift och sida

Lägg till ett sidhuvud, en sidfot eller en förklaring

Förbered en rapport för utskrift

Formatera rapporten

Se utskriftslayouten under tiden som du arbetar på rapporten

Lägga till ett sidhuvud eller en sidfot

Andra sätt att dela projektinformation

Förbered en vy för utskrift

Formatera vyn

 1. Välj den vy du vill använda.

 2. Ändra vyn så att den bara visar data som du vill dela. Till exempel:

Ställ in layoutalternativ för utskrift och sida

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut

 2. Välj hur mycket du vill skriva ut av projektet under Inställningar. Du kan skriva ut allt eller välja datum och sidintervall.

 3. Ställ in andra utskriftsalternativ som till exempel antal kopior, sidorientering och papperstorlek.

Avsnittet Utskriftsinställningar i backstage

Lägg till ett sidhuvud, en sidfot eller en förklaring.

Du kan inkludera sidhuvuden och sidfötter på varje utskriftssida. Vissa vyer har också en förklaring av Gantt-staplarna på varje utskriftssida. Du kan lägga till, ta bort eller ändra sidhuvuden, sidfötter och förklaringar så här:

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 2. Klicka på Sidinställning (precis under avsnittet Inställningar).

 3. Klicka på fliken Sidhuvud,Sidfot eller Förklaring.

 4. Skriv din text i textrutan till Vänster, i Mitten eller till Höger.

 5. Använd knapparna under textrutan för att formatera texten eller lägga till objekt:

Infoga Sidnumreringsgrafik

Sidnummer

Infoga Aktuell tidsbild

Tid

Infoga Sidräkningsgrafik

Totala antalet sidor

Infoga Filnamnsgrafik

Filnamn

Infoga Aktuell datumgrafik

Datum

Infoga Bild

Bild

Vill du bli av med förklaringen helt och hållet? Klicka på Ingen på fliken Förklaring under Finns på.

Behöver du ändra vilka Gantt-staplar som visas i förklaringen? Det tar du hand om i dialogrutan Stil på staplar. Fler anvisningar hittar du i Ändra förklaringen för en utskriven vy.

Förbered en rapport för utskrift

Formatera rapporten

Skapa och anpassa rapporten tills den visar exakt den information du vill skriva ut. Du kan lägga till diagram, tabeller och länkar samt ändra färger och lägga till visuella effekter.

Se utskriftslayouten under tiden som du arbetar på rapporten

Du kan se hur din utskrivna rapport kommer att se ut medan du arbetar på den.

 1. Klicka var som helst i rapporten och klicka sedan på Verktygsdesign för rapport

 2. I gruppen Utskriftsformat klickar du på alternativet du vill se: Sidbrytningar, Marginaler, Orientering eller Storlek.

Gruppen Sidinställning på fliken Verktygsdesign för rapport

 1. Rapporten visar riktlinjer som ändras baserat på dina val.

Klicka till exempel på Sidbrytningar för att se hur mycket av rapporten som kommer att visas på en utskriftssida. Klicka sedan på Storlek för att välja en annan papperstorlek eller arrangera om rapportobjekten tills de alla passar på en sida.

Om du vill ställa in andra utskriftsalternativ som till exempel antal kopior eller vilka sidor du vill skriva ut klickar du på Arkiv > Skriva ut och väljer alternativ under Inställningar.

Avsnittet Utskriftsinställningar i backstage

Lägga till ett sidhuvud eller en sidfot

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 2. Klicka på Sidinställning (precis under avsnittet Inställningar).

 3. Klicka på fliken Sidhuvud eller Sidfot.

 4. Skriv din text i textrutan till Vänster, i Mitten eller till Höger.

 5. Använd knapparna under textrutan för att formatera texten eller lägga till objekt:

Infoga Sidnumreringsgrafik

Sidnummer

Infoga Aktuell tidsbild

Tid

Infoga Sidräkningsgrafik

Totala antalet sidor

Infoga Filnamnsgrafik

Filnamn

Infoga Aktuell datumgrafik

Datum

Infoga Bild

Bild

Obs!:  Rapportutskrifter har inte förklaringar.

Andra sätt att dela projektinformation på

Överst på sidan

De här instruktionerna är specifika för Microsoft Project 2007.

Vad vill du göra?

Förbered en vy för utskrift

Förbered en rapport för utskrift

Ändra tidsintervallet för att skriva ut kalendervyn

Skriva ut anteckningar när du skriver ut en vy eller rapport

Förbered en vy för utskrift

 1. Klicka på den vy som du vill skriva ut på Visa-menyn.

 2. Klicka på UtskriftsformatArkiv-menyn och klicka sedan på fliken sida.

 3. Om du vill ändra sidorientering, under orientering klickar du på Stående (lodrät) eller Liggande (vågrät).

 4. Om du vill skala sidor under Skalning väljer du Justera till och Skriv in ett värde som du vill ska visas på de utskrivna sidorna i rutan % av normal storlek.

 5. Om du vill justera sidanpassning under Skalning, klicka på Anpassa till och ange antal sidor som du vill använda i rutorna sidors bredd och höjd.

 6. Klicka på den pappersstorlek som du vill använda i rutan Pappersstorlek om du vill ändra pappersstorleken.

Obs!: 

 • Du kan ange hur mycket av tidsskala som du vill ska ingå när du skriver ut vyn. Klicka på datum i avsnittet Tidsskala i dialogrutan Skriv ut och välj sedan den tid som område i från och till listor.

 • Standardinställningen för skalning är 100%. Ökar inställningen till 125% utvidgar bilden mindre information skrivs ut på varje sida men förstoras text och grafik. Minskar inställningen till 75% komprimerar bilden mer information skrivs ut på varje sida.

 • Du kan inte ändra sidanpassning i kalendervyn och Resursdiagram.

 • En vy kan inte passar antal sidor som du anger. Till exempel om en utskriftsvy är fyra sidors bredd och en sida högt, kanske inte passar till en bred av en hög. I så fall är avgör mer begränsande av de två talen anpassa sidan.

 • Om du anpassar på sidan i vyn Nätverksdiagram kan du justera för sidbrytningar. Alternativet Justera för sidbrytning är inte tillgängligt eftersom antalet sidor åsidosätter möjligheten att sprida rutorna i nätverksdiagrammet för att undvika sidbrytningar. Det här alternativet finns under Rutan Layout i dialogrutan Layout (klicka på LayoutFormat-menyn).

Förbered en rapport för utskrift

Den här proceduren hjälper dig att förbereda grundläggande rapporter för utskrift. Om du vill förbereda visuella rapporter för utskrift Använd Microsoft Office Excel 2007 eller Microsoft Office Visio 2007.

 1. Klicka på rapporterVisa-menyn.

 2. Klicka på den typ av rapport som du vill använda och klicka sedan på Välj. Om du väljer anpassad som vilken typ av rapport på en rapport i listan rapporter, klickar du på Inställningar och går sedan till steg 4.

 3. Klicka på den rapport som du vill använda och klicka sedan på Välj.

 4. Klicka på Utskriftsformat och sedan på fliken sida.

 5. Om du vill ändra sidorientering, under orientering klickar du på Stående (lodrät) eller Liggande (vågrät).

 6. Om du vill skala sidor under Skalning väljer du Justera till och Skriv in ett värde som du vill ska visas på de utskrivna sidorna i rutan % av normal storlek.

 7. Klicka på den pappersstorlek som du vill använda i rutan Pappersstorlek om du vill ändra pappersstorleken.

Obs!: Standardinställningen för skalning är 100%. Ökar inställningen till 125% utvidgar bilden mindre information skrivs ut på varje sida men förstoras text och grafik. Minskar inställningen till 75% komprimerar bilden mer information skrivs ut på varje sida.

Ändra tidsintervallet för att skriva ut kalendervyn

I vyn kalender kan du ange antalet månader (upp till 2) eller veckor (upp till 99) som du vill skriva ut på varje sida.

 1. Klicka på KalenderVisa-menyn.

 2. Klicka på UtskriftsformatArkiv-menyn och klicka sedan på fliken Visa.

 3. Om du vill ange månader under Skriv ut, klicka på 1 eller 2månader per sida.

  Om du vill ange antalet veckor som ska visas klickar du på veckor per sida, och Skriv eller markera antalet veckor som du vill ska visas i rutan intill. Om du vill att veckorna i den utskrivna kalendern ska ha samma höjd som i vyn klickar du på vecka höjd som på skärmen.

  Du kan också ändra antalet veckor per sida genom att förstora vyn. Klicka på ZoomaVisa-menyn. Markera antalet veckor som du vill ska visas under Zooma till eller ange det datumintervall som du vill visa.

  Observera att kalendern blir inte kan läsas om du försöker skriva ut för många veckor per sida. Nedan finns några tips för idéer om hur du formaterar kalendern så att det blir lättare att läsa.

 4. Om du vill ta med föregående och nästa månad kalendrar, markerar du kryssrutan Skriv ut föregående/nästa månad under detaljer.

Du kan inte skriva ut en läsbar kalendervy av ett helt år. I stället använder en Gantt-schemavy och följer de här tipsen:

 • Ändra tidsskalan i Gantt-schemat så att den omfattar vyn år. Du kan till exempel ändra tidsskalan att visa kvartal under månaderna och använda förkortningar för kvartal och månader.

 • Minska teckenstorleken så att den omfattar mer text på sidan.

 • Komprimera alla aktiviteter så att endast sammanfattningsaktiviteter visas.

 • Använd rutorna Anpassa till att skriva ut vyn på en sida i dialogrutan Utskriftsformat. Ange rutorna datum för att skriva ut hela året i dialogrutan Skriv ut.

Obs!: 

 • Om du skriver ut kalendervyn kan ange du vilket datumintervall ska skrivas ut genom att använda datum rutorna i dialogrutan Skriv ut.

 • Du kan formatera kalendervyn till att maximera mängden information som visas på en sida genom att formatera tidsskalan och texten.

 • Du kan ange ett datumintervall eller ett antal på varandra följande veckor. Du kan inte välja flera veckor för visning och utskrift.

Skriva ut anteckningar när du skriver ut en vy eller rapport

Anteckningar kan skrivas ut på den sista sidan i en vy. Anteckningar som skrivs ut är de som stämmer bäst associerats med vyn. Till exempel om du väljer att skriva ut anteckningar när du skriver ut vyn Gantt-schema, skrivs sedan aktivitet anteckningar ut.

 1. Klicka på den vy som du vill använda på Visa -menyn.

  Om du vill använda en vy som inte finns på Visa-menyn, klicka på Fler vyer, klicka på den vy som du vill använda i listan vyer och klicka sedan på Använd.

 2. Klicka på UtskriftsformatArkiv-menyn och klicka sedan på fliken Visa.

 3. Markera kryssrutan Skriv ut anteckningar.

 4. Klicka på Skriv ut.

Du kan även skriva ut anteckningar i kolumner tillsammans med deras associerade uppgifter genom att skriva ut en rapport som innehåller den information som du vill skriva ut.

 1. På menyn rapporten klickar du på rapporter.

 2. Välj en Rapportkategori som du vill använda i dialogrutan rapporter och klicka sedan på Välj.

 3. Välj en rapport i dialogrutan nästa och klicka sedan på Redigera.

 4. Klicka på fliken information i dialogrutan rapport och sedan markera kryssrutan Anteckningar.

  Obs!: Vissa rapporter kan inte du ange att anteckningar ska skrivas ut.

 5. Klicka på OK och sedan på Stäng.

 6. Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×