Skriva ut ett kuvert

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Tricket för att skriva ut ett kuvert är att veta hur du ska mata in kuvertet i skrivaren. Med Word kan du hämta information från skrivaren och visa rätt matningsalternativ.

 1. Klicka på Arkiv > Nytt > Tomt dokument.

 2. Klicka på Utskick > Kuvert.

  Alternativet Kuvert markeras på fliken Utskick.

 3. Skriv postadressen i rutan Adress.

  Ruta för leveransadress

 4. Skriv din avsändaradress i rutan Avsändaradress.

  Ruta för avsändaradress

 5. Under Matning fyller du på kuvert som på bilden nedan.

  Matningsdiagrammet visar hur du för in kuvertet i skrivaren

  Word hämtar information från skrivaren om hur du matar in kuvertet.

 6. Klicka på Skriv ut.

 7. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill spara avsändaradressen.

Obs!: Inbyggda funktioner för genererar US postnummerstreckkoderingår inte i Word.

Ändra storlek, tecken eller layout

 1. På fliken Kuvert i rutan Kuvert och etiketter klickar du på Alternativ > Kuvertalternativ.

 2. För att ändra storleken på kuvertet klickar du på pilen bredvid storlekslistan för Kuvert och väljer det alternativ som motsvarar storleken på dina kuvert.

  Fliken Kuvertalternativ där du anger kuvertstorlek och teckensnitt för adresserna

 3. För att ändra teckensnitt klickar du på Teckensnitt under Adress eller Avsändaradress och väljer det teckensnitt du vill använda.

 4. För att ändra adressernas placering klickar du på uppåt- eller nedåtpilen bredvid Från vänster eller Från överkant. Den nya layouten visas i området Förhandsgranskning.

Spara dina kuvertinställningar och använd dem igen

Om du vill spara alla inställningar som du nyss har skapat så att du enkelt kan använda dem igen: klicka på Lägg till i dokument i samma ruta (Utskick> Kuvert). Kuvertet läggs till i dokumentet som sida 1. Klicka på Arkiv> Spara som, välj en plats, ge kuvertet ett namn och klicka på Spara.

Nästa gång du skriver ut ett kuvert krävs bara några få steg.

 1. Öppna det dokument du sparat.

 2. Klicka på Utskick > Kuvert.

 3. Skriv adressen och klicka på Ändra dokument.

 4. Klicka på Arkiv > Skriv ut. Kontrollera att kuvertet visas i förhandsgranskningsområdet till höger.

 5. Klicka på pilen bredvid Skriv ut alla sidor under Inställningar och klicka på Skriv ut aktuell sida.

Tips: Om du vill skriva ut flera kuvert med samma adress anger du hur många kuvert du vill skriva ut i rutan Kopior.

Använda adresser från adressboken

I stället för att skriva adressen kan du använda en adress som finns på datorn.

 1. Klicka på Utskick > Kuvert >Infoga adress.

  Knappen Infoga adress i Word

 2. Klicka på rutan under Adressbok och välj den adressbok som du vill använda.

 3. Välj det namn och den adress som du vill använda och klicka på OK.

Du hittar namnet och adressen genom att rulla igenom listan eller genom att söka efter namnet.

Skriva ut kuvert för massutskick

Information om hur du skriver ut flera kuvert med olika adresser finns i Skriva ut etiketter eller kuvert med funktionen Koppla dokument och e-postkontakter.

Obs!: Eftersom POSTNET-streckkoden som genereras i Word inte längre är giltig för USPS mängdrabatt för massutskick genereras inte längre POSTNET-streckkoder i Word.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×