Skriva ut ett kalkylblad med liggande eller stående orientering

Skriva ut ett kalkylblad med liggande eller stående orientering

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Som standard skrivs kalkylblad i Microsoft Excel ut med stående orientering (högre än brett). Du kan ändra sidans orientering till liggande för varje kalkylblad.

Ändra sidorienteringen

 1. Markera det eller de kalkylblad som du vill ändra orientering för.

  Tips: Om flera kalkylblad markeras visas [Grupp] i namnlisten högst upp på kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering av flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Högerklicka på det markerade kalkylbladet och klicka sedan på Dela upp blad om inga omarkerade kalkylblad syns.

 2. Klicka på Orientering i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout och klicka sedan på Ståendeeller Liggande.

  Klicka på Orientering på fliken Start.

  Meddelanden: 

  • Om du inte har någon skrivare installerad är alternativet Orientering nedtonat och du kan inte välja det. Lös problemet genom att installera en skrivare. Alternativet är också nedtonat när du redigerar innehållet i en cell. Lös problemet genom att trycka på Retur om du vill godkänna ändringarna eller Esc om du vill avbryta ändringarna.

  • Eftersom du kan ange sidorientering med utgångspunkt från ett kalkylblad genom att kalkylbladet, kan du skriva ut vissa kalkylblad i en arbetsbok i en orientering (till exempel stående orientering) och andra kalkylblad i samma arbetsbok i motsatt riktning (till exempel liggande orientering). Helt enkelt ange orientering för varje kalkylblad efter behov och skriva ut ett kalkylblad eller en arbetsbok.

Ändra sidorienteringen när du ska skriva ut

 1. Markera det kalkylblad, de kalkylblad eller den kalkylbladsinformation som du vill skriva ut.

 2. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 3. Klicka på Stående orientering eller Liggande orientering under Inställningar i listrutan Sidorientering.

 4. Klicka på Skriv ut när du vill skriva ut.

Skapa en mall med liggande orientering som standard

Om du vill spara tid kan du spara en arbetsbok som skrivs ut med liggande orientering som en mall. Du kan därefter använda mallen när du skapar andra arbetsböcker.

Skapa mallen

 1. Skapa en arbetsbok.

 2. Markera det eller de kalkylblad som du vill ändra orientering för.

  Så här markerar du kalkylblad

  Om du vill markera

  Gör följande

  Ett enda kalkylblad

  Klicka på kalkylbladfliken.

  Klicka på fliken Blad

  Om fliken inte visas klickar du på flikrullningsknapparna för att visa den och klickar sedan på fliken.

  Klicka på flikbläddringspilarna

  Två eller fler angränsande kalkylblad

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Skift samtidigt som du klickar på fliken för det sista kalkylbladet du vill markera.

  Två eller fler kalkylblad som inte är angränsande

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Ctrl samtidigt som du klickar på de andra kalkylbladens flikar som du vill markera.

  Alla kalkylblad i en arbetsbok

  Högerklicka på en kalkylbladsflik och klicka sedan på Markera alla blad.

  Obs!: Om flera kalkylblad markeras visas [Grupp] i namnlisten högst upp på kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering av flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Högerklicka på det markerade kalkylbladet och klicka sedan på Dela upp blad om inga omarkerade kalkylblad syns.

 3. Klicka på Orientering i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout och klicka sedan på Liggande.

  Klicka på Orientering på fliken Start.

  Obs!: Om du inte har någon skrivare installerad är alternativet Orientering nedtonat och du kan inte välja det. Lös problemet genom att installera en skrivare. Alternativet är också nedtonat när du redigerar innehållet i en cell. Lös problemet genom att trycka på Retur om du vill godkänna ändringarna eller Esc om du vill avbryta ändringarna.

 4. Gör andra eventuella anpassningar som behövs.

  Tips: Om du vill anpassa ett antal kalkylblad på samma gång kan du tillfälligt gruppera kalkylbladen, göra ändringarna och sedan dela upp dem. Gruppera kalkylbladen genom att högerklicka på någon av flikarna nederst i kalkylbladet. Klicka på Markera alla blad på snabbmenyn. I namnlisten bör namnet på arbetsboken följt av ordet [Grupp] visas. Sedan ändrar du orienteringen till liggande eller gör andra ändringar. När du vill inaktivera grupperingen högerklickar du på en flik och klickar sedan på Dela upp blad (eller så kan du klicka på en annan kalkylbladsflik).

 5. Klicka på fliken Arkiv.

 6. Klicka på Spara som och välj sedan var du vill spara kalkylbladet. Du kan till exempel klicka på Dator (eller Den här datorn i Excel 2016), och sedan på Skrivbord.

 7. Skriv namnet som du vill använda på mallen i rutan Filnamn.

 8. Klicka på Excel-mall (*.xltx) i rutan Filformat eller klicka på Makroaktiverad Excel-mall (*.xltm) om arbetsboken innehåller makron som ska vara tillgängliga i mallen.

 9. Klicka på Spara.

  Mallen hamnar automatiskt i mappen Mallar.

  Du använder mallen för att skapa en arbetsbok genom att göra följande (för Excel 2016, Excel 2013 och Excel 2010):

  1. Klicka på Arkiv > Ny.

  2. Klicka på Personligt.

  3. Klicka på ikonen för eller namnet på den sparade mallen.

Överst på sidan

Ändra sidorientering i kalkylbladet

 1. Markera det eller de kalkylblad som du vill ändra orientering för.

  Så här markerar du kalkylblad

  Om du vill markera

  Gör följande

  Ett enda kalkylblad

  Klicka på kalkylbladfliken.

  Aktiv bladflik

  Om fliken inte visas klickar du på flikrullningsknapparna för att visa den och klickar sedan på fliken.

  Knappar för bladbläddring

  Två eller fler angränsande kalkylblad

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Skift samtidigt som du klickar på fliken för det sista kalkylbladet du vill markera.

  Två eller fler kalkylblad som inte är angränsande

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Ctrl samtidigt som du klickar på de andra kalkylbladens flikar som du vill markera.

  Alla kalkylblad i en arbetsbok

  Högerklicka på kalkylbladets flik och klicka sedan på Markera alla kalkylblad på snabbmeny.

  Obs!: När flera kalkylblad är markerade visas [Grupp] i namnlisten överst i kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Om inget omarkerat kalkylblad visas högerklickar du på fliken för ett markerat kalkylblad och klickar sedan på Dela upp blad på snabbmenyn.

 2. Klicka på Orientering i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout och klicka sedan på Ståendeeller Liggande.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Tips: Du kan visa avgränsningen av utskrivna sidor mer tydligt kan du arbeta i vyn Sidlayout (flikenVisa, gruppen Arbetsboksvyer ).

Ändra sidorienteringen när du ska skriva ut

 1. Markera det kalkylblad, de kalkylblad eller den kalkylbladsinformation som du vill skriva ut.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Skriv ut.

 3. Klicka på Egenskaper i dialogrutan Skriv ut.

 4. Klicka på Stående eller Liggande i dialogrutan skrivare egenskaper på fliken Layout under orientering och klicka på OK.

 5. Klicka på Skriv ut när du vill skriva ut.

Obs!: Om du inte har en skrivare ställa in alternativ för orientering är nedtonade och du längre inte att markera den. För att lösa det här kan konfigurera du en skrivare. Alternativet är också nedtonad när du behöver redigera innehållet i en cell. Du kan lösa detta genom att trycka på RETUR acceptera ändringar eller ESC för att avbryta ändringarna.

Skapa en mall med liggande orientering som standard

Om du vill spara tid kan du spara en arbetsbok som skrivs ut med liggande orientering som en mall. Du kan därefter använda mallen när du skapar andra arbetsböcker.

Skapa mallen

 1. Skapa en ny arbetsbok

 2. Markera det eller de kalkylblad som du vill ändra orientering för.

  Så här markerar du kalkylblad

  Om du vill markera

  Gör följande

  Ett enda kalkylblad

  Klicka på kalkylbladfliken.

  Aktiv bladflik

  Om fliken inte visas klickar du på flikrullningsknapparna för att visa den och klickar sedan på fliken.

  Knappar för bladbläddring

  Två eller fler angränsande kalkylblad

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Skift samtidigt som du klickar på fliken för det sista kalkylbladet du vill markera.

  Två eller fler kalkylblad som inte är angränsande

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Ctrl samtidigt som du klickar på de andra kalkylbladens flikar som du vill markera.

  Alla kalkylblad i en arbetsbok

  Högerklicka på kalkylbladets flik och klicka sedan på Markera alla kalkylblad på snabbmeny.

  Tips: När flera kalkylblad är markerade visas [Grupp] i namnlisten överst i kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Om inget omarkerat kalkylblad visas högerklickar du på fliken för ett markerat kalkylblad och klickar sedan på Dela upp blad på snabbmenyn.

 3. Klicka på Orientering i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout och klicka sedan på Liggande.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Obs!: Om du inte har en skrivare ställa in alternativ för orientering är nedtonade och du längre inte att markera den. För att lösa det här kan konfigurera du en skrivare. Alternativet är också nedtonad när du behöver redigera innehållet i en cell. Du kan lösa detta genom att trycka på RETUR acceptera ändringar eller ESC för att avbryta ändringarna.

 4. Gör andra eventuella anpassningar som behövs.

  Tips: Om du vill anpassa ett antal kalkylblad på en gång kan du tillfälligt Gruppera kalkylblad, gör ändringarna och dela upp dem. Om du vill gruppera kalkylblad, högerklickar du på någon av flikarna längst ned i kalkylbladet. Klicka på Markera alla blad på snabbmenyn. Du bör se namnet på arbetsboken följt av ordet [grupp] i namnlisten. Ändra sidorientering så att liggande eller göra andra anpassningar som du vill använda. Högerklicka på någon av flikarna om du vill inaktivera grupperingen och klicka sedan på Dela upp blad (eller bara på en annan kalkylbladsflik). Glöm inte att dela upp kalkylblad. När kalkylbladen är grupperade påverkar vad du gör i ett kalkylblad alla andra kalkylblad som förmodligen inte är vad du vill.

 5. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Spara som.

 6. Skriv namnet som du vill använda på mallen i rutan Filnamn.

 7. Klicka på Excel-mall (*.xltx) i rutan Filformat eller klicka på Makroaktiverad Excel-mall (*.xltm) om arbetsboken innehåller makron som ska vara tillgängliga i mallen.

 8. Klicka på Spara.

  Mallen hamnar automatiskt i mappen Mallar.

  Tips: Om du kopierar en Excel-arbetsbok i mappen mallar, kan du använda den arbetsboken som en mall utan att spara den i filformatet mall (.xltx eller .xltm). Mappen Mallar är vanligtvis C:\Users\ < ditt namn > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates i Windows Vista. I Microsoft Windows XP mappen Mallar är vanligtvis C:\Documents and Settings\ < ditt namn > \Application.

 9. Du använder mallen för att skapa en ny arbetsbok genom att göra följande:

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Ny.

  2. Klicka på Mina mallar under Mallar.

  3. Dubbelklicka på den mall som du just har skapat i dialogrutan Nytt.

   I Excel skapas en ny arbetsbok som baseras på mallen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×