Skriva ut ett kalkylblad eller en arbetsbok

Du kan skriva ut hela eller en del av ett kalkylblad eller en arbetsbok, ett exemplar i taget eller flera på en gång. Om informationen som du vill skriva ut finns i en Microsoft Excel-tabell kan du välja att bara skriva ut Excel-tabellen.

Du kan också välja att skriva ut en arbetsbok till en fil i stället för till en skrivare. Det är praktiskt om du behöver skriva ut arbetsboken på en annan typ av skrivare än den som ursprungligen användes för att skriva ut den.

Artikelinnehåll

Innan du skriver ut

Skriva ut hela eller en del av ett kalkylblad eller en arbetsbok

Skriva ut flera kalkylblad på en gång

Skriva ut flera arbetsböcker på en gång

Skriva ut en Excel-tabell

Skriva ut en arbetsbok till en fil

Innan du skriver ut

Innan du skriver ut ett kalkylblad som innehåller stora mängder data eller diagram kan du snabbt anpassa kalkylbladet i vyn Sidlayout för att åstadkomma ett professionellt utseende på det. I den här vyn kan du se dina data i kontexten för de utskrivna sidorna. Du kan enkelt lägga till eller ändra sidhuvuden och sidfötter, dölja eller visa rad- och kolumnrubriker, ändra sidorienteringen för utskrivna sidor, ändra layouten och formatet på data, använda linjalerna för att mäta bredden och höjden på informationen och ange utskriftsmarginaler.

För att kunna presentera all information på de utskrivna sidorna måste du se till att informationen syns på skärmen. Om texten eller talen till exempel är för breda för att få plats i en kolumn kapas den utskrivna texten av och siffertecken (#) visas för talen. För att undvika att skriva ut trunkerad text och nummertecken i stället för text kan du öka kolumnbredden så att all information får plats. Du kan också öka radhöjden genom att du radbryter texten så att den passar kolumnbredden, för att göra texten synlig på skärmen och på de utskrivna sidorna.

Lista som formaterats för att visas på skärmen

Bild  Kolumnstorlek

Bild  Radstorlek

Om du vill göra informationen lätt att läsa och skanna kanske du vill använda ett annat format för att framhäva viktig information. Tänk då på att viss formatering (till exempel färgad text och cellskuggning) som ser bra ut på skärmen kanske inte ser lika bra ut när du skriver ut i svartvitt. Om du använder färgad text eller cellskuggning är det viktigt att du använder färger som kontrasterar väl för utskrift i svartvitt om du inte använder en färgskrivare.

Du kanske även vill skriva ut ett kalkylblad med rutnätet synligt så att information, rader och kolumner framhävs bättre.

Ytterligare resurser

Skriva ut hela eller en del av ett kalkylblad eller en arbetsbok

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill skriva ut en del av kalkylbladet klickar du i kalkylbladet och markerar det dataområde som du vill skriva ut.

  • Om du vill skriva ut hela kalkylbladet aktiverar du kalkylbladet genom att klicka i det.

  • Om du vill skriva ut en arbetsbok klickar du i något av arbetsbokens kalkylblad.

 2. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.

  Kortkommando  Du kan också trycka på CTRL+P.

 3. Välj ett alternativ under Inställningar beroende på om du vill skriva ut markeringen, de aktiva bladen eller hela arbetsboken.

  Obs!    Om ett kalkylblad innehåller definierade utskriftsområden skrivs bara utskriftsområdena ut. Om du inte bara vill skriva ut ett definierat utskriftsområde markerar du kryssrutan Ignorera utskriftsområde.

Överst på sidan

Skriva ut flera kalkylblad på en gång

 1. Markera de kalkylblad som du vill skriva ut.

  Så här markerar du flera kalkylblad

  Så här markerar du

  Gör så här

  Ett enstaka blad

  Klicka på bladfliken.

  Aktiv bladflik

  Om du inte ser den flik som du vill ha, klickar du på flikrullningsknapparna så att fliken visas, och klickar sedan på fliken.

  Knappar för flikbläddring

  Två eller fler angränsande blad

  Klicka på fliken för det första bladet. Håll sedan ned SKIFT medan du klickar på fliken för det sista bladet du vill välja.

  Två eller fler diskontinuerliga blad

  Klicka på fliken för det första bladet. Håll sedan ned CTRL medan du klickar på flikarna till de andra bladen du vill välja.

  Alla blad i en arbetsbok

  Högerklicka på en bladflik och klicka sedan på Markera alla blad på snabbmeny.

  Tips!    När flera kalkylblad är markerade visas [Grupp] i namnlisten längst upp på kalkylbladet. Om du vill ta bort ett markering av flera kalkylblad i en arbetsbok kan du klicka på valfritt omarkerat kalkylblad. Om inget omarkerat blad är synligt högerklickar du på fliken på ett markerat blad och klickar därefter på Dela upp blad på snabbmenyn.

 2. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.

  Kortkommando  Du kan också trycka på CTRL+P.

Överst på sidan

Skriva ut flera arbetsböcker på en gång

Alla arbetsboksfiler som du vill skriva ut måste finnas i samma mapp.

 1. Klicka på Arkiv och sedan på Öppna.

  Kortkommando  Du kan också trycka på CTRL+O.

 2. Tryck på och håll ned CTRL samtidigt som du klickar på namnen på de arbetsböcker som du vill skriva ut.

 3. På en dator med Windows Vista    

  • Högerklicka på markeringen och klicka på Skriv ut.

   På en dator med Microsoft Windows XP    

  • Klicka på Verktyg i dialogrutan Öppna och sedan på Skriv ut.

Överst på sidan

Skriva ut en Excel-tabell

 1. Aktivera tabellen genom att klicka på en cell i tabellen.

 2. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.

  Kortkommando  Du kan också trycka på CTRL+P.

 3. Under Settings, click Selected Table.

Överst på sidan

Skriva ut en arbetsbok till en fil

 1. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.

  Kortkommando  Du kan också trycka på CTRL+P.

 2. Klicka på den skrivare som du vill använda för att skriva ut filen under Skrivare.

 3. Klicka på Skriv till fil och sedan på Skriv ut.

 4. Skriv ett namn för filen du vill skriva ut under Namn på utdatafil i dialogrutan Skriv till fil.

Obs!    Om du skriver ut en arbetsbok till en fil, så att du senare ska kunna skriva ut den på en annan typ av skrivare än den som ursprungligen användes för att skriva ut dokumentet, kan sidbrytningarna och teckenavståndet ändras.

Överst på sidan

Gäller för: Excel 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk