Skriva ut ett kalkylblad eller en arbetsbok

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan skriva ut kalkylblad och arbetsböcker i Excel ett exemplar i taget, eller flera åt gången. Du kan också skriva ut en del av ett kalkylblad, t.ex. en Excel-tabell.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Bra att veta innan du skriver ut

Skriva ut ett eller flera kalkylblad

Skriva ut en del av ett kalkylblad

Skriva ut en eller flera arbetsböcker

Skriva ut en Excel-tabell

Skriva ut en arbetsbok till en fil

Bra att veta innan du skriver ut

 • Innan du skriver ut ett kalkylblad som innehåller stora mängder data eller diagram kan du snabbt anpassa kalkylbladet i vyn Sidlayout för att åstadkomma ett professionellt utseende på det. Här kan du visa och redigera element som marginaler, sidorientering samt sidhuvuden och sidfötter.

 • Kontrollera att informationen syns på skärmen. Om texten eller talen till exempel är för breda för att få plats i en kolumn så visas de som siffertecken (##). Du kan förhindra det genom att öka kolumnbredden.

  Lista som formaterats för att visas på skärmen

  1  Kolumnstorlek

  2  Radstorlek

Obs!: Viss formatering, t.ex. textfärger eller cellskuggning, kan se bra ut på skärmen, men skrivas ut på oväntade sätt när du skriver ut med en svartvit skrivare. Du kan även skriva ut ett kalkylblad med stödlinjer så att informationen, raderna och kolumnerna framhävs i utskriften.

Ytterligare resurser

Skriva ut ett eller flera kalkylblad

 1. Markera de kalkylblad som du vill skriva ut.

  Så här markerar du flera kalkylblad

  Om du vill markera

  Gör du så här

  Ett enda kalkylblad

  Klicka på kalkylbladfliken.

  Klicka på fliken Blad

  Om fliken inte visas klickar du på flikrullningsknapparna för att visa den och klickar sedan på fliken.

  Klicka på flikbläddringspilarna

  Två eller fler angränsande kalkylblad

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Skift samtidigt som du klickar på fliken för det sista kalkylbladet du vill markera.

  Två eller fler kalkylblad som inte är angränsande

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Ctrl samtidigt som du klickar på de andra kalkylbladens flikar som du vill markera.

  Alla kalkylblad i en arbetsbok

  Högerklicka på kalkylbladets flik och klicka sedan på Markera alla kalkylblad på snabbmeny.

  Tips!    När flera kalkylblad är markerade visas [Grupp] i namnlisten längst upp på kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Om du inte kan se några omarkerade kalkylblad högerklickar du på fliken för ett markerat blad och klickar sedan på Dela upp blad.

 2. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.

  KortkommandoDu kan också trycka på Ctrl+P.

 3. Klicka på knappen Skriv ut eller ändra Inställningar innan du klickar på knappen Skriv ut.

Överst på sidan

Skriva ut en del av ett kalkylblad

 1. Klicka i kalkylbladet och markera det dataområde som du vill skriva ut.

 2. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.

  KortkommandoDu kan också trycka på Ctrl+P.

 3. Klicka på pilen bredvid Skriv ut aktiva blad under Inställningar, och välj sedan Skriv ut markerad tabell.

 4. Klicka på knappen Skriv ut.

  Obs!    Om ett kalkylblad innehåller definierade utskriftsområden skrivs bara utskriftsområdena ut. Om du inte bara vill skriva ut ett definierat utskriftsområde markerar du kryssrutan Ignorera utskriftsområde.

Överst på sidan

Skriva ut en eller flera arbetsböcker

Alla arbetsboksfiler som du vill skriva ut måste finnas i samma mapp.

 1. Klicka på Arkiv och klicka sedan på Öppna.

  Tangentbordsgenväg    Du kan också trycka på Ctrl+O.

Håll ned Ctrl samtidigt som du klickar på namnen på de arbetsböcker som du vill skriva ut.

 1. Gör något av följande:

  • På en dator med Windows 7 eller Vista   

   • Högerklicka på markeringen och klicka på Skriv ut.

  • På en dator med Windows XP   

   • Klicka på Verktyg i dialogrutan Öppna och sedan på Skriv ut.

Överst på sidan

Skriva ut en Excel-tabell

 1. Aktivera tabellen genom att klicka på en cell i tabellen.

 2. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.

  KortkommandoDu kan också trycka på Ctrl+P.

 3. Klicka på pilen bredvid Skriv ut aktiva blad under Inställningar, och välj sedan Markerad tabell.

 4. Klicka på knappen Skriv ut.

Överst på sidan

Skriva ut en arbetsbok till en fil

 1. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.

  KortkommandoDu kan också trycka på Ctrl+P.

 2. Välj Skriv till fil under Skrivare.

 3. Klicka på knappenSkriv ut.

Skriv ett namn för filen under Namn på utdatafil i dialogrutan Skriv till fil och klicka sedan på OK. Filen visas i din standardmapp (oftast Mina dokument).

Obs!    Om du senare skriver ut filen på en annan typ av skrivare så kan sidbrytningarna och teckenavstånden ändras.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×