Office
Logga in

Skriva ut ett e-postmeddelande

Print an e-mail

I Outlook kan du enkelt justera layouten och skriva ut ett e-postmeddelande när du har förhandsgranskat utskriftslayouten.

Den här artikeln består av följande innehåll:

Förhandsgranska utskriftslayouten

Ange sidinställningarna

Börja skriva ut

Förhandsgranska utskriftslayouten

1.Klicka på Arkiv medan e-postmeddelandet visas.

Click the File tab.

2.Klicka på Skriv ut.

On the File tab, click Print.

En förhandsgranskning av det e-postmeddelande du valt visas.

Förhandsgranska e-post

Mer information om hur förhandsgranskningen fungerar finns i "Granska utskriftslayouten".

Ange sidinställningarna

Du kan ange sidinställningarna genom att klicka på Utskriftsalternativ – Definiera formatmallar när du granskar utskriftsbilden.

Klicka på Utskriftsalternativ.

Information om Utskriftsformat finns i "Ändra sidorienteringen och stänga förhandsgranskningen".

I det här exemplet anger du sidmarginalerna.

1.Klicka på Definiera stil.

Klicka på Definiera format.

Dialogrutan Definiera formatmallar visas.

2.Klicka på Redigera.

I dialogrutan Definiera Format klickar du på Redigera.

Dialogrutan Utskriftsformat visas.

3.Klicka på fliken Papper.

Click the Paper tab.

4.Ange storleken på marginalerna i rutorna Överkant, Nederkant, Vänster och Höger i Marginaler.

Under Margins, type the margin sizes in the Top, Bottom, Left, and Right boxes.

5.Klicka på OK.

Klicka på OK om du vill använda storlekarna för de ändrade marginalerna.

6.Klicka på Stäng.

Klicka på Stäng om du vill stänga dialogrutan Definiera format.

Sidans marginaler ändras.

The page margins are changed.

Tips: Hur väljer jag pappersstorlek för utskriften?

Doctor

Du väljer vilken pappersstorlek som ska matas in i skrivaren i dialogrutan Utskriftsformat.

  1. Klicka på Utskriftsalternativ.

Click Print Options.

2.Klicka på Definiera stil.

Klicka på Definiera format.

Dialogrutan Definiera formatmallar visas.

2.Klicka på Redigera.

Dialogrutan Utskriftsformat visas.

I dialogrutan Definiera Format klickar du på Redigera.

3.Klicka på fliken Papper.

Klicka på fliken Papper.

4.Klicka på önskad pappersstorlek i Typ i Papper.

.

5.Klicka på pilen i Papperskälla och välj lämpligt papper för skrivaren.

Välj papperskällan under Papperskälla.

6.Klicka på OK.

Click OK to apply the Page Setup settings.

7.Klicka på Stäng.

Klicka på Stäng om du vill stänga dialogrutan Definiera formatmallar.

Börja skriva ut

När du är klar med granskningen och justeringen av utskriftslayoten kan du börja skriva ut.

I det här exemplet anger du antalet kopior och startar utskriften.

1.Klicka på Arkiv medan e-postmeddelandet visas.

Klicka på fliken Arkiv.

2.Klicka på Skriv ut.

Klicka på Skriv ut på fliken Arkiv.

Skärmbilden förhandsgranskning visas.

Förhandsgranska e-post

3.Klicka på Utskriftsalternativ.

Klicka på Utskriftsalternativ.

Dialogrutan Skriv ut öppnas.

Print dialog box

4.Klicka på pilen i Namn i Skrivare och välj sedan den skrivare du vill använda.

Om du vill välja en skrivare klickar du på pilen till höger om skrivarens namn under Skrivare och namn.

5.Ange antal kopior i rutan Antal kopior.

In the Copies box, type the number of copies to print.

6.Klicka på Skriv ut.

Klicka på Skriv ut när du vill starta utskriften.

E-postmeddelandet skrivs ut från den skrivare som du valde samtidigt som du angav antalet kopior.

Tips: Hur avbryter jag utskriften?

Doctor

Läs om hur du avbryter utskriften i "Avbryt utskrift".

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×