Skriva ut ett dokument

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Innan du skriver ut kan du förhandsgranska dokumentet och ange vilka sidor du vill skriva ut.

Förhandsgranska och skriva ut dokumentet

 1. Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv.

 2. Om du vill förhandsgranska varje enskild sida klickar du på pilarna längst ned i förhandsgranskningsvyn.

  Dialogrutan Skriv ut

  Om förhandsgranskningsvyn inte visas väljer du Kopior och sidor under Förinställningar. Markera sedan kryssrutan bredvid Visa snabbförhandsgranskning.

 3. Välj önskat antal kopior. Välj bland övriga aktuella alternativ. Klicka på knappen Skriv ut.

Skriva ut specifika sidor

 1. Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv.

 2. Gör något av följande under Sidor om du vill skriva ut endast vissa sidor:

  • Välj Aktuell sida om du vill skriva ut den sida som visas i snabbförhandsgranskningen.

  • Om du vill skriva ut en rad sammanhängande sidor, till exempel sida 1–3, väljer du Från och anger siffrorna för den första och den sista sidan i rutorna Från och Till.

  • Om du vill skriva ut enskilda sidor samt ett intervall med sidor (till exempel sidan 3 och sidorna 4–6) samtidigt, väljer du Sidintervall och anger sedan sidnumren och intervallen avgränsade med kommatecken (t.ex. 3, 4–6).

  Dialogrutan Skriv ut med avsnittet Sidor markerat

Skriva ut på båda sidorna av papperet

Det enklaste sättet att producera tvåsidiga publikationer är att skriva ut dem på en skrivare som stöder dubbelsidig utskrift. För att ta reda på om skrivaren stöder dubbelsidig utskrift (kallas även som dubbelriktad eller dubbelsidiga) skrivs ut, kan du kontrollera handboken för skrivaren eller kontakta tillverkaren av skrivaren eller kan du göra följande:

 1. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.

 2. Klicka på kopior och sidor och klicka sedan på Layout.

  Välja Layout i dialogrutan Skriv ut

 3. Klicka på Dubbelsidiga och välj sedan långt kant bindning (om du vill vända sidor å lång) eller kortsidan bindning (om du vill vända sidor å korta).

  Välja ett alternativ på menyn dubbelsidiga

Om din skrivare inte har automatisk dubbelsidig utskrift kan du följa de här anvisningarna för att skriva ut manuellt på båda sidor av pappret.

 1. Arkiv-menyn väljer du Skriv ut.

 2. Klicka på kopior och sidor och klicka sedan på Microsoft Word.

 3. Klicka på Endast udda sidor.

 4. När de udda sidorna har skrivits ut vänder på bunten, lägger in bunten i skrivaren nytt, upprepar du steg 1 och 2 och klicka sedan på endast jämna sidor.

  Beroende på skrivarmodell kan du behöva rotera och ändra ordning på sidor för att kunna skriva ut den andra sidan i bunten.

Skriva ut endast udda eller jämna sidor

 1. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.

 2. Klicka på kopior och sidor och klicka sedan på Microsoft Word.

 3. Klicka på Endast udda sidor eller Endast jämna sidor.

Skriva ut i omvänd ordning

Om din skrivare buntar utskrifterna bakifrån och framåt kan du ändå få sidorna att skrivas ut i rätt ordning. Följ de här anvisningarna om du vill skriva ut ett dokument som börjar med den sista sidan.

 1. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 2. Under Utdata och delning klickar du på Skriv ut.

 3. Markera kryssrutan Omvänd utskriftsordning under Utskriftsalternativ.

Se även

Skriva ut ett dokument i liggande eller stående orientering

Skriva ut bakgrunden när du skriver ut ett dokument

Förhandsgranska innan du skriver ut

 1. Arkiv-menyn väljer du Skriv ut.

 2. Klicka på Förhandsgranska.

Skriva ut ett dokument

 1. Arkiv-menyn väljer du Skriv ut.

 2. På popup-menyn Skrivare väljer du den skrivare som du vill använda.

 3. Välj de alternativ som du vill använda, t.ex. antalet sidor eller vilka sidor du vill skriva ut, och klicka sedan på Skriv ut.

  Tips: Om du inte kan se andra utskriftsalternativ i dialogrutan Skriv ut, klickar du på den blå nedåtriktade pilen till höger om popup-menyn Skrivare.

Skriva ut specifika sidor eller avsnitt

 1. Arkiv-menyn väljer du Skriv ut.

 2. På popup-menyn Skrivare väljer du den skrivare som du vill använda.

 3. Klicka på Sidintervall. Gå sedan till rutan Sidintervall och gör något av följande:

  Om du vill skriva ut

  Gör följande

  Sidor som inte är i följd

  Skriv sidnumren med kommatecken mellan eller med ett bindestreck mellan första och sista numret i sidintervallet.

  Om du till exempel vill skriva ut sidorna 2, 4, 5, 6 och 8 skriver du 2,4-6,8.

  Ett helt kapitel

  Skriv ett s följt av kapitelnummer.

  Om du till exempel vill skriva ut kapitel 3, skriver du s3.

  Kapitel som inte är i följd

  Skriv in ett s följt av kapitelnumret, skriv ett kommatecken och skriv sedan ett s följt av nästa kapitelnummer.

  Om du till exempel vill skriva ut kapitel 3 och 5 skriver du s3,s5.

  Ett sidintervall över flera kapitel

  Ange intervallet i följande format: p ns n-p ns n, där p står framför sidnumret och s framför kapitelnumret.

  Om du till exempel vill skriva ut sidan 2 i kapitel 3 till sidan 3 i kapitel 5, skriver du p2s3-p3s5.

  Ett sidintervall i ett kapitel

  Ange intervallet i följande format: p ns n-p ns n, där p står framför sidnumret och s framför kapitelnumret.

  Om du till exempel vill skriva ut sidorna 5 och 7 i kapitel 3, skriver du p5s3-p7s3.

 4. Klicka på Skriv ut.

Skriva ut på båda sidorna av papperet (dubbelsidig utskrift)

Det enklaste sättet att producera dubbelsidiga publikationer är att skriva ut dem på en skrivare med stöd för dubbelsidig utskrift. Vanligtvis kan du ta reda på om skrivaren stöder dubbelsidig utskrift genom att antingen läsa informationen som följde med skrivaren eller titta på skrivaregenskaperna. Vissa skrivare har alternativ för automatisk utskrift på båda sidor av papperet (automatisk dubbelsidig utskrift). Andra skrivare ger instruktioner så att du manuellt kan lägga in de sidor som du vill skriva ut på andra sidan av (manuell dubbelsidig utskrift). På vissa skrivare går det inte att göra dubbelsidig utskrift.

Tips: Om skrivaren har stöd för dubbelsidig utskrift och du har problem med dubbelsidig utskrift går du till popup-menynKopior och sidor och klickar på Layout. På popup-menyn Dubbelsidig kontrollerar du att Av inte är markerat.

Om din skrivare inte har automatisk dubbelsidig utskrift kan du följa de här anvisningarna för att skriva ut manuellt på båda sidor av pappret.

 1. Arkiv-menyn väljer du Skriv ut.

 2. På popup-menyn Skrivare väljer du den skrivare som du vill använda.

 3. På popup-menyn Kopior och sidor klickar du på Microsoft Word.

 4. Klicka på Endast udda sidor.

 5. Efter att de udda sidorna har skrivits ut vänder du på bunten, lägger in bunten i skrivaren på nytt, upprepar steg 1 till 3 och klickar sedan på Endast jämna sidor.

  Beroende på skrivarmodell kan du behöva rotera och ändra ordning på sidor för att kunna skriva ut den andra sidan i bunten.

Skriva ut endast udda eller jämna sidor

 1. Arkiv-menyn väljer du Skriv ut.

 2. På popup-menyn Skrivare väljer du den skrivare som du vill använda.

 3. På popup-menyn Kopior och sidor klickar du på Microsoft Word.

 4. Klicka på Endast udda sidor eller Endast jämna sidor.

Skriva ut i omvänd ordning

Om din skrivare buntar utskrifterna bakifrån och framåt kan du ändå få sidorna att skrivas ut i rätt ordning. Följ de här anvisningarna om du vill skriva ut ett dokument som börjar med den sista sidan.

 1. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 2. Under Utdata och delning klickar du på Skriv ut.

 3. Under Utskriftsalternativ markerar du kryssrutan Omvänd utskriftsordning.

Se även

Skriva ut ett dokument i liggande eller stående orientering

Skriva ut bakgrunden när du skriver ut ett dokument

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×