Skriva ut en vy eller rapport

En utskriven vy är inte bara ett sätt att presentera projektinformation snyggt – ibland kan det också vara det mest effektiva sättet. Med Project 2010 kan du skriva ut vy med endast den information som du vill dela med dig av.

Vad vill du göra?

Skriva ut en vy

Optimera en vy för utskrift

Lägga till ett sidhuvud, en sidfot eller en förklaring i en vy

Skriva ut en enkel rapport

Lägga till sidhuvud eller sidfot i en enkel rapport

Överst på sidan

Skriva ut en vy

 1. Klicka på den vy som du vill skriva ut i gruppen Aktivitetsvyer eller Resursvyer på fliken Visning.

 2. Klicka på Microsoft Backstage-knappen och klicka sedan på Skriv ut.

 3. Om du vill granska vyn eller ändra något innan du skriver ut visar du den högra delen av sidan.

  Tips: Om du vill se den faktiska storleken på den vy som ska skrivas ut klickar du någonstans i området Förhandsgranska.

 4. Klicka på Skriva ut när du vill skriva ut vyn.

Tips: Om en fördefinierad vy inte uppfyller dina behov kan du använda olika tabell eller filter, eller ändra hur aktivitet, resurser eller tilldelninggrupp eller sortering.

Överst på sidan

Optimera en vy för utskrift

Du kan effektivisera utskriften genom att ange olika alternativ. Du kan t.ex. skriva ut ett sidintervall (definieras med sidnummer eller datum), välja att inte skriva ut tomma sidor eller skriva ut flera kopior.

 1. Klicka på den vy som du vill skriva ut i gruppen Aktivitetsvyer eller Resursvyer på fliken Visning.

  Tips: Om du vill skriva ut en sammanfattning eller en övergripande vy över projektet filtrerar du först vyn genom att visa sammanfattningsaktiviteter eller en angiven dispositionsnivå. Du kan också välja vyn Tidslinje om du vill visa en snygg vy som du kan skriva ut snabbt och enkelt.

 2. Klicka på Microsoft Backstage-knappen och klicka sedan på Skriv ut.

 3. Ange antalet kopior som du vill skriva ut överst på sidan.

  Tips: Ange ytterligare inställningar för skrivaren genom att klicka på Skrivaregenskaper. Vanligtvis kan du ändra papperstyp, färg och andra vanliga skrivarinställningar, men inställningarna varierar beroende på vilken typ av skrivare du använder.

 4. Under Inställningar anger du vilka delar av projektet som ska skrivas ut.

  Du kan ange vilken detaljnivå som helst, från enstaka datum till hela projektet.

  Du kan även ange om projektet ska skrivas ut med orienteringen Liggande (horisontellt) eller Stående (vertikalt).

 5. Klicka på Skriv ut.

Obs!: Om informationen på den sista sidan (eller kolumnen med sidor) slutar 3 tum eller mindre från den vänstra kanten på sidan skalas vyns tidsskala så att informationen får plats på föregående sida (eller kolumnen med sidor). Om informationen placeras mer än 3 tum från den vänstra kanten på sidan, skalas vyn så att informationen fyller den aktuella sidan (eller kolumnen med sidor).

Överst på sidan

Lägga till ett sidhuvud, en sidfot eller en förklaring i en vy

Du kan använda följande procedurer oavsett om du ändrar ett sidhuvud, en sidfot eller en förklaring.

 1. Klicka på Microsoft Backstage-knappen , klicka på Skriv ut och klicka på Utskriftsformat

 2. Klicka på Vänster-, Mitten- eller Höger-fliken på fliken Sidhuvud, Sidfot eller Förklaring.

 3. Skriv eller klistra in text, lägg till dokument- eller projektinformation eller infoga en bild i textrutan.

  Tips: Du kan skapa sidhuvuden, sidfötter och förklaringar med flera rader. I slutet av den första raden med text trycker du på RETUR. Lägg till flera rader efter en bild genom att klicka på bilden, placera markören efter bilden och sedan trycka på RETUR. Sidhuvuden kan innehålla upp till fem rader med information. Sidfötter och förklaringar kan innehålla tre rader.

  • Om du vill lägga till sidnummer i sidhuvudet, sidfoten eller förklaringen klickar du på Infoga sidnummer Infoga Sidnumreringsgrafik , Infoga totalt sidantal Infoga Sidräkningsgrafik eller båda.

  • Om du vill lägga till aktuellt datum eller klockslag i sidhuvudet, sidfoten eller förklaringen klickar du på Infoga aktuellt datum Infoga Aktuell datumgrafik , Infoga aktuell tid Infoga Aktuell tidsbild eller båda.

  • Om du vill lägga till filnamnet i sidhuvudet, sidfoten eller förklaringen klickar du på Infoga filnamn Infoga Filnamnsgrafik .

  • Om du vill lägga till en bild i sidhuvudet, sidfoten eller förklaringen klickar du på Infoga bild Infoga Bild .

  • Om du vill formatera den förinställda informationen markerar du et-tecknet (&) eller den text du vill formatera, och klickar sedan på Formatera teckensnitt Knappen Formatera teckensnitt . Välj därefter de formateringsalternativ du vill använda för sidhuvudet, sidfoten eller förklaringen.

  • Lägg till projektspecifik information genom att klicka på den information du vill använda i rutorna Allmänt och Projektfält och sedan klicka på Lägg till för varje inmatning.

Tips: Du kan använda en snabbmeny för att flytta text, information eller en bild från en flik till en annan. Markera det som ska flyttas, högerklicka och klicka på Klipp ut eller Kopiera. Placera markören på en annan flik, högerklicka och klicka sedan på Klistra in.

Meddelanden: 

 • Sidhuvudet och sidfoten som du anger visas på alla sidor. Du kan inte ange att de ska se olika ut på första sidan och resten av sidorna, se olika ut på jämna och udda sidor eller se olika ut på enskilda sidor.

 • Du kan ändra storlek på ett grafikobjekt när du har lagt till det i ett sidhuvud, en sidfot eller en förklaring genom att markera grafikobjektet och dra i kantlinjen. Flytta objektet genom att markera det och dra det till en annan plats. Det går inte att beskära grafik.

 • Du kan anpassa de fält och staplar som visas i förklaringen med hjälp av dialogrutan Stil på staplar. Visa vyn Resursdiagram eller Gantt-schema och klicka på Stil på staplar i gruppen Stil på staplar. I kolumnen Namn i dialogrutan Stil på staplar skriver du en asterisk (*) före namnet på det fält som inte ska visas i den utskrivna förklaringen.

Överst på sidan

Skriva ut en enkel rapport

Det här avsnittet innehåller ingen information om hur du skriver ut visuella rapporter i Project 2010. Eftersom visuella rapporter skapas i Excel 2010 och Visio 2010 använder du dessa program om du vill skriva ut visuella rapporter.

 1. Klicka på gruppen Projekt.

 2. Klicka på Rapporter i gruppen Rapporter.

  Bild av gruppen Rapporter

 3. Klicka på en rapport i dialogrutan Rapporter och klicka på Markera.

 4. Välj typ av rapport i nästa dialogruta och klicka sedan på Markera igen. Rapporten visas i förhandsgranskningsvyn.

 5. Klicka på Skriv ut.

Överst på sidan

Lägga till sidhuvud eller sidfot i en enkel rapport

Obs!: Det här avsnittet innehåller inte information om hur du skapar sidhuvuden, sidfötter eller förklaringar för visuella rapporter i Project 2010. Eftersom visuella rapporter skapas i Excel och Visio kan du använda de programmen för att göra ändringar i sidhuvud, sidfot och förklaring.

 1. Klicka på gruppen Projekt.

 2. Klicka på Rapporter i gruppen Rapporter.

  Bild av gruppen Rapporter

 3. Klicka på Anpassa i dialogrutan Rapporter och klicka på Markera.

 4. Markera en rapport i listan Rapporter i dialogrutan Anpassade rapporter och klicka sedan på Skriv ut.

  Listan med rapporter innehåller alla rapporter som du kan skriva ut.

 5. Klicka på Utskriftsformat.

 6. Klicka på fliken Sidhuvud eller Sidfot.

 7. Klicka på fliken Vänster, Mitten eller Höger.

 8. Skriv eller klistra in text, lägg till dokument- eller projektinformation eller infoga en bild i textrutan.

  • Om du vill lägga till sidnummer klickar du på Infoga sidnummer Infoga Sidnumreringsgrafik , Infoga totalt sidantal Infoga Sidräkningsgrafik eller båda.

  • Om du vill lägga till aktuellt datum eller klockslag klickar du på Infoga aktuellt datum Infoga Aktuell datumgrafik , Infoga aktuell tid Infoga Aktuell tidsbild eller båda.

  • Om du vill lägga till filnamnet klickar du på Infoga filnamn Infoga Filnamnsgrafik .

  • Om du vill lägga till en bild klickar du på Infoga bildobjekt Infoga Bild .

  • Om du vill formatera den förinställda informationen markerar du et-tecknet (&) eller den text du vill formatera, och klickar sedan på Formatera teckensnitt Knappen Formatera teckensnitt . Välj därefter de formateringsalternativ du vill använda.

  • Lägg till projektspecifik information genom att klicka på den information du vill använda i rutorna Allmänt och Projektfält och sedan klicka på Lägg till för varje inmatning. Upprepa åtgärden om du vill lägga till mer projektinformation.

Tips:  Du kan skapa sidhuvuden och sidfötter med flera rader. I slutet av den första raden med text trycker du på RETUR. Lägg till flera rader efter en bild genom att klicka på bilden, placera markören efter bilden och sedan trycka på RETUR. Sidhuvuden kan innehålla upp till fem rader med information. Sidfötter och förklaringar kan innehålla tre rader.

Obs!: 

 • Sidhuvudet och sidfoten som du anger visas på alla sidor. Du kan inte ange att de ska se olika ut på första sidan och resten av sidorna, se olika ut på jämna och udda sidor eller se olika ut på enskilda sidor.

 • Du kan ändra storlek på ett grafikobjekt när det har lagts till i ett sidhuvud, en sidfot eller en förklaring genom att markera grafikobjektet och dra i kantlinjen. Flytta objektet genom att markera det och dra det till en annan plats. Det går inte att beskära grafik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×