Skriva ut en presentation i svartvitt eller gråskala

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

De flesta presentationer skapas för att visas i färg, men bilder och åhörarkopior skrivs oftast ut i svartvitt eller gråtoner (gråskala). När du skriver ut i gråskala får du en bild som innehåller variationer av gråtoner som ligger mellan svart och vitt på gråskalan.

Du kan skriva ut hela presentationen – bilder, disposition, anteckningssidor och åhörarkopior – i färg, gråskala eller svartvitt.

Konfigurera presentationen som ska skrivas ut i svartvitt

 1. Klicka på Svartvit i gruppen Färg/gråskala på fliken Visa.

 2. Markera en bild eller ett objekt på bilden som du vill ändra egenskaperna för. Klicka på de inställningar som du vill använda på fliken Svartvit i gruppen Ändra det markerade objektet.

  visar ändringsmarkerad objektmeny i PowerPoint

Obs!: Du kan använda olika inställningar för svartvitt och gråskala för olika objekt (och för bakgrunden) på samma bild.

Ange egenskaper för utskrift i gråskala

 1. Klicka på Gråskala i gruppen Färg/gråskala på fliken Visa.

 2. Välj en bild eller ett objekt i bilden som du vill ändra egenskaper för. Klicka på de inställningar du vill använda i gruppen Ändra det markerade objektet på fliken Gråskala.

Skriva ut en presentation i svartvitt eller gråskala

 1. Gå till Arkiv > Skriv ut.

 2. Klicka antingen på Endast svart och vitt eller GråskalaFärg-menyn under Inställningar.

  • Gråskala skriver ut åhörarkopian i gråskala. Vissa färger, t.ex. bakgrundsfyllningar, visas i vitt för att göra det lättare att läsa texten. (Ibland ger det här alternativet samma resultat som inställningen Endast svart och vitt.)

  • Endast svart och vitt skriver ut åhörarkopian utan grå fyllningar.

 3. När du gjort ditt val klickar du på Skriv ut.

Förbereda skrivaren för att skriva ut i svartvitt eller gråskala

När du väljer att skriva ut anpassar PowerPoint 2013 och PowerPoint 2016 färgerna i presentationen efter den skrivare du valt.

Om du vill kontrollera hur utskriften kommer att se ut kan du titta på den i förhandsgranska innan du skriver ut den. Med förhandgranskningen kan du se hur bilder, anteckningar och åhörarkopior ser ut i svartvitt eller gråskala och du kan justera objektens utseende innan du skriver ut dem.

För att få tillgång till förhandsgranskningen går du till Arkiv > Skriv ut. Förhandsgranskningen visas på skärmens högra sida.

Du kan också göra vissa förändringar under förhandsgranskningen. Gå till Arkiv > Skriv ut och klicka sedan på Inställningar för att välja följande:

 • Vad du vill skriva ut: presentationen, åhörarkopior, anteckningssidor eller bara dispositionen, och om du vill skriva ut alla bilder eller bara en del.

 • En layout för åhörarkopior.

 • Hur du sorterar eller ändrar ordning på de utskrivna sidorna.

 • Om du vill skriva ut på en eller båda sidorna av ett papper (om skrivaren är konfigurerad för dubbelsidig utskrift).

 • Om du vill skriva ut i färg, gråskala eller svartvitt.

 • Alternativ för sidhuvud och sidfot.

I en presentation visas objekten på skärmen och i utskriften så som anges i tabellen, beroende på om du har valt att skriva ut eller projicera i gråskala eller svartvitt.

Obs!: Bitmappar, ClipArt och diagram visas och skrivs ut i gråskala, även om du ställer in skrivaregenskaperna för utskrift i svartvitt.

Objekt

I gråskala

I svartvitt

Text

Svart

Svart

Textskuggor

Gråskala

Dold

Relief

Gråskala

Dold

Fyllningar

Gråskala

Vitt

Ram

Svart

Svart

Skuggmönster

Gråskala

Vit

Linjer

Svart

Svart

Objektskugga

Gråskala

Svart

Bitmappar

Gråskala

Gråskala

ClipArt

Gråskala

Gråskala

Bildbakgrund

Vit

Vit

Diagram

Gråskala

Gråskala

Ange egenskaper för utskrift i svartvitt

 1. Klicka på Svartvit i gruppen Färg/gråskala på fliken Visa. Fliken svartvitt visas i menyfliksområdet högst upp i PowerPoint.

 2. Klicka på de inställningar som du vill använda i gruppen Ändra det markerade objektet.

Obs!: Du kan använda olika gråskala eller svartvitt inställningar olika objekt (så att bakgrunden) på samma bild. Markera det objekt som du vill ange gråskala eller svartvitt inställningar och sedan ange egenskaper på Visa-menyn. Gör en markering om du vill ange gråskala och svartvitt inställningar för bakgrunden och ange egenskaper på Visa-menyn.

Ange egenskaper för utskrift i gråskala

 1. Klicka på gråskala i gruppen Färg/gråskala på fliken Visa. Fliken gråskala visas i menyfliksområdet högst upp i PowerPoint.

 2. Klicka på de inställningar som du vill använda i gruppen Ändra det markerade objektet.

Obs!: Du kan använda olika inställningar för svartvitt och gråskala för olika objekt (och för bakgrunden) på samma bild. Markera det objekt som du vill ange inställningar för gråskala eller svartvitt för och ange egenskaperna på fliken Visa. Om du vill ange egenskaperna för bildbakgrunden markerar du inga objekt i bilden.

Skriva ut en presentation i svartvitt eller gråskala

 1. På fliken Arkiv klickar du på Skriv ut .

 2. Klicka antingen på Endast svart och vitt eller GråskalaFärg-menyn under Inställningar.

  • Gråskala     Om du väljer den här inställningen skrivs åhörarkopian ut i gråskala. Vissa färger, till exempel bakgrundsfyllningar, visas i vitt för att göra det lättare att läsa texten. (Ibland ger det här alternativet samma resultat som inställningen Endast svart och vitt.)

  • Endast svart och vitt     Den här inställningen skrivs åhörarkopian med utan grå fyllningar.

   Klicka på Skriv ut överst i galleriet.

Förbereda skrivaren för att skriva ut i svartvitt eller gråskala

De flesta presentationer skapas för att visas i färg, men bilder och åhörarkopior skrivs oftast ut i svartvitt eller gråtoner (gråskala). När du skriver ut i gråskala, skrivs bilderna ut i variationer av gråtoner som ligger mellan svart och vitt på gråskalan.

När du väljer att skriva ut anger PowerPoint 2010 färgerna i presentationen så att de matchar den skrivare du valt.

Om du vill kontrollera hur utskriften ser ut, visa den i förhandsgranska innan du skriver ut den. Du kan se hur dina bilder, anteckningar och åhörarkopior kommer att se ut i svartvitt eller gråskala med förhandsgranskning av utskrift, och du kan ändra utseendet på objekten innan du skriver ut dem. Förhandsgranska på fliken Arkiv, klicka på Skriv ut. Förhandsgranskningen visas till höger på skärmen.

Du kan också göra vissa ändringar när du förhandsgranskar före utskrift. Igen, klicka på Skriv ut på fliken Arkiv. Under Inställningar kan du markera:

 • Vad du vill skriva ut: presentationen, åhörarkopior, anteckningssidor eller bara dispositionen, och om du vill skriva ut allt eller bara en del.

 • En layout för åhörarkopior.

 • Hur du sorterar eller ändrar ordning på de utskrivna sidorna.

 • Om du vill skriva ut på en eller båda sidorna av en papper (om skrivaren är konfigurerad för dubbelsidig utskrift).

 • Om du vill skriva ut i färg, gråskala eller svartvitt.

 • Alternativ för sidhuvud och sidfot.

I tabellen nedan ser du hur objekt i gråskala och svartvitt visas på skärmen och i utskriften.

Obs!: Bitmappar, ClipArt och diagram visas och skrivs ut i gråskala, även om du ställer in skrivaregenskaperna för utskrift i svartvitt.

Objekt

In gråskala /
endast svart

och vit

Text

Svart/svart

Textskugga

Gråskala/dold

Relief

Gråskala/dold

Fyllningar

Gråskala/vitt

Ram

Svart/svart

Skuggmönster

Gråskala/vitt

Rader

Svart/svart

Objektskugga

Gråskala/svart

Bitmapp

Gråskala/gråskala

ClipArt

Gråskala/gråskala

Bildbakgrund

Vitt/vitt

Diagram

Gråskala/gråskala

Ange egenskaper för utskrift i svartvitt

 1. Klicka på endast svart och vitt i gruppen Färg/gråskala på fliken Visa.

 2. Klicka på fliken Svartvit högst upp i PowerPoint-fönstret i menyfliksområdet.

 3. Klicka på de inställningar som du vill använda i gruppen Ändra det markerade objektet.

Obs!: Du kan använda olika gråskala eller svartvitt inställningar olika objekt (så att bakgrunden) på samma bild. Markera det objekt som du vill ange gråskala eller svartvitt inställningar och sedan ange egenskaper på Visa-menyn. Gör en markering om du vill ange gråskala och svartvitt inställningar för bakgrunden och ange egenskaper på Visa-menyn.

Ange egenskaper för utskrift i gråskala

 1. Klicka på Gråskala i gruppen Färg/gråskala på fliken Visa.

 2. Klicka på fliken gråskala högst upp i PowerPoint-fönstret i menyfliksområdet.

 3. Klicka på de inställningar som du vill använda i gruppen Ändra det markerade objektet.

Obs!: Du kan använda olika inställningar för svartvitt och gråskala för olika objekt (och för bakgrunden) på samma bild. Markera det objekt som du vill ange inställningar för gråskala eller svartvitt för och ange egenskaperna på fliken Visa. Om du vill ange egenskaperna för bildbakgrunden markerar du inga objekt i bilden.

Skriva ut en presentation i svartvitt eller gråskala

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , pekar du på Skriv ut och klickar sedan på Förhandsgranska.

 2. Klicka på pilen under Alternativ i gruppen Skriv ut, peka på Färg/gråskala och klicka sedan på endast svart och vitt eller gråskala.

  • Gråskala     Om du väljer den här inställningen skrivs åhörarkopian ut i gråskala. Vissa färger, till exempel bakgrundsfyllningar, visas i vitt för att göra det lättare att läsa texten. (Ibland ger det här alternativet samma resultat som inställningen Endast svart och vitt.)

  • Endast svart och vitt     Den här inställningen skrivs åhörarkopian med utan grå fyllningar.

 3. Klicka på Skriv ut i gruppen Skriv ut.

  Meddelanden: 

  • Du kan använda olika gråskala eller svartvitt inställningar i olika objekt på samma bild.

  • Den här processen inte ändra färger eller design i den ursprungliga presentationen.

  • När du skriver ut i gråskala eller svartvitt skrivas bakgrunden inte om den stör bild kontrast.

Förbereda skrivaren för att skriva ut i svartvitt eller gråskala

De flesta presentationer skapas för att visas i färg, men bilder och åhörarkopior skrivs oftast ut i svartvitt eller gråtoner (gråskala). När du skriver ut i gråskala, skrivs bilderna ut i variationer av gråtoner som ligger mellan svart och vitt på gråskalan.

När du väljer att skriva ut anger PowerPoint färgerna i presentationen så att de matchar den skrivare du valt.

Om du vill kontrollera hur utskriften kommer att se ut kan du titta på den i förhandsgranska innan du skriver ut den. Med förhandgranskningen kan du se hur bilder, anteckningar och åhörarkopior ser ut i svartvitt eller gråskala och du kan justera objektens utseende innan du skriver ut dem.

Du kan också göra vissa ändringar när du förhandsgranskar före utskrift. Du kan välja:

 • Vad du vill skriva ut: presentationen, åhörarkopior, anteckningssidor eller bara dispositionen

 • En layout för åhörarkopior

 • Orientering (stående eller liggande) för åhörarkopior, anteckningssidor eller en disposition

 • Alternativ för sidhuvud och sidfot

I tabellen nedan ser du hur objekt i gråskala och svartvitt visas på skärmen och i utskriften.

Objekt

I gråskala /
endast svart

och vit

Text

Svart/svart

Textskugga

Gråskala/dold

Relief

Gråskala/dold

Fyllningar

Gråskala/vitt

Ram

Svart/svart

Skuggmönster

Gråskala/vitt

Rader

Svart/svart

Objektskugga

Gråskala/svart

Bitmapp

Gråskala/gråskala

Bildbakgrund

Vitt/vitt

Diagram

Gråskala/gråskala

Obs!: Bitmappar, ClipArt och diagram visas och skrivs ut i gråskala, även om du ställer in skrivaregenskaperna för utskrift i svartvitt.

Se även

Visa dina stödanteckningar privat när du håller en presentation på två bildskärmar

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×