Skriva ut en presentation i svartvitt eller gråskala

De flesta presentationer skapas för att visas i färg, men bilder och åhörarkopior skrivs oftast ut i svartvitt eller gråtoner (gråskala). När du skriver ut i gråskala får du en bild som innehåller variationer av gråtoner som ligger mellan svart och vitt på gråskalan.

Du kan skriva ut hela presentationen – bilder, disposition, anteckningssidor och åhörarkopior – i färg, gråskala eller svartvitt.

Konfigurera presentationen som ska skrivas ut i svartvitt

 1. Klicka på Svartvit i gruppen Färg/gråskala på fliken Visa.

 2. Välj en bild eller ett objekt i bilden som du vill ändra egenskaper för. Klicka på de inställningar du vill använda på fliken Svartvit i gruppen Ändra det markerade objektet.

  Visar menyn Ändra det markerade objektet i PowerPoint

Obs!: Du kan använda olika inställningar för svartvitt och gråskala för olika objekt (och för bakgrunden) på samma bild.

Ange egenskaper för utskrift i gråskala

 1. Klicka på Gråskala i gruppen Färg/gråskala på fliken Visa.

 2. Välj en bild eller ett objekt i bilden som du vill ändra egenskaper för. Klicka på de inställningar du vill använda i gruppen Ändra det markerade objektet på fliken Gråskala.

Skriva ut en presentation i svartvitt eller gråskala

 1. Gå till Arkiv > Skriv ut.

 2. Klicka antingen på Endast svart och vitt eller GråskalaFärg-menyn under Inställningar.

  • Gråskala skriver ut åhörarkopian i gråskala. Vissa färger, t.ex. bakgrundsfyllningar, visas i vitt för att göra det lättare att läsa texten. (Ibland ger det här alternativet samma resultat som inställningen Endast svart och vitt.)

  • Endast svart och vitt skriver ut åhörarkopian utan grå fyllningar.

 3. När du gjort ditt val klickar du på Skriv ut.

Förbereda skrivaren för att skriva ut i svartvitt eller gråskala

När du väljer att skriva ut, PowerPoint 2013 och nyare versioner, anpassa färgerna i presentationen efter den skrivare du valt.

Om du vill kontrollera hur utskriften kommer att se ut kan du titta på den i förhandsgranska innan du skriver ut den. Med förhandgranskningen kan du se hur bilder, anteckningar och åhörarkopior ser ut i svartvitt eller gråskala och du kan justera objektens utseende innan du skriver ut dem.

För att få tillgång till förhandsgranskningen går du till Arkiv > Skriv ut. Förhandsgranskningen visas på skärmens högra sida.

Du kan också göra vissa förändringar under förhandsgranskningen. Gå till Arkiv > Skriv ut och klicka sedan på Inställningar för att välja följande:

 • Vad du vill skriva ut: presentationen, åhörarkopior, anteckningssidor eller bara dispositionen, och om du vill skriva ut alla bilder eller bara en del.

 • En layout för åhörarkopior.

 • Hur du sorterar eller ändrar ordning på de utskrivna sidorna.

 • Om du vill skriva ut på en eller båda sidorna av ett papper (om skrivaren är konfigurerad för dubbelsidig utskrift).

 • Om du vill skriva ut i färg, gråskala eller svartvitt.

 • Alternativ för sidhuvud och sidfot.

I en presentation visas objekten på skärmen och i utskriften så som anges i tabellen, beroende på om du har valt att skriva ut eller projicera i gråskala eller svartvitt.

Obs!: Bitmappar, ClipArt och diagram visas och skrivs ut i gråskala, även om du ställer in skrivaregenskaperna för utskrift i svartvitt.

Objekt

I gråskala

I svartvitt

Text

Svart

Svart

Textskuggor

Gråskala

Dold

Relief

Gråskala

Dold

Fyllningar

Gråskala

Vitt

Ram

Svart

Svart

Skuggmönster

Gråskala

Vit

Linjer

Svart

Svart

Objektskugga

Gråskala

Svart

Bitmappar

Gråskala

Gråskala

ClipArt

Gråskala

Gråskala

Bildbakgrund

Vit

Vit

Diagram

Gråskala

Gråskala

Ange egenskaper för utskrift i svartvitt

 1. Gå till fliken Visa, gruppen Färg/gråskala och klicka på Svartvit. Fliken Svartvit visas i menyfliksområdet högst upp i PowerPoint.

 2. Klicka på önskade inställningar i gruppen Ändra det markerade objektet.

Obs!: Du kan använda olika inställningar för svartvitt och gråskala för olika objekt (och för bakgrunden) på samma bild. Markera det objekt som du vill ange inställningar för gråskala eller svartvitt för och ange egenskaperna på menyn Visa. Om du vill ange inställningar för gråskala och svartvitt för bakgrunden kontrollerar du att ingenting är markerat och anger sedan egenskaperna på menyn Visa.

Ange egenskaper för utskrift i gråskala

 1. På fliken Vy, gruppen Färg/gråskala klickar du på Gråskala. Fliken Gråskala visas i menyfliksområdet högst upp i PowerPoint.

 2. Klicka på önskade inställningar i gruppen Ändra det markerade objektet.

Obs!: Du kan använda olika inställningar för svartvitt och gråskala för olika objekt (och för bakgrunden) på samma bild. Markera det objekt som du vill ange inställningar för gråskala eller svartvitt för och ange egenskaperna på fliken Visa. Om du vill ange egenskaperna för bildbakgrunden markerar du inga objekt i bilden.

Skriva ut en presentation i svartvitt eller gråskala

 1. På fliken Arkiv klickar du på Skriv ut.

 2. Gå till Inställningar, menyn Färg och klicka på antingen Endast svart och vitt eller Gråskala.

  • Gråskala     Om du väljer den här inställningen skrivs åhörarkopian ut i gråskala. Vissa färger, till exempel bakgrundsfyllningar, visas i vitt för att göra det lättare att läsa texten. (Ibland ger det här alternativet samma resultat som inställningen Endast svart och vitt.)

  • Endast svart och vitt     Om du väljer den här inställningen skrivs åhörarkopian ut utan grå fyllningar.

   Klicka på Skriv ut överst i galleriet.

Förbereda skrivaren för att skriva ut i svartvitt eller gråskala

De flesta presentationer skapas för att visas i färg, men bilder och åhörarkopior skrivs oftast ut i svartvitt eller gråtoner (gråskala). När du skriver ut i gråskala, skrivs bilderna ut i variationer av gråtoner som ligger mellan svart och vitt på gråskalan.

När du skriver ut bilderna anpassas färgerna i presentationen automatiskt i PowerPoint 2010 efter den skrivare du valt.

Om du vill kontrollera hur utskriften kommer att se ut kan du förhandsgranska den innan du skriver ut den. Med förhandsgranskningen kan du se hur bilder, anteckningar och åhörarkopior ser ut i svartvitt eller gråskala och du kan justera objektens utseende innan du skriver ut dem. För att få tillgång till förhandsgranskning går du till fliken Arkiv och klickar på Skriv ut. Förhandsgranskningen visas på skärmens högra sida.

Du kan också göra vissa ändringar under förhandsgranskningen. Gå till Arkiv och klicka på Skriv ut. Under Inställningar kan du välja:

 • Vad du vill skriva ut: presentationen, åhörarkopior, anteckningssidor eller bara dispositionen, och om du vill skriva ut allt eller bara en del.

 • En layout för åhörarkopior.

 • Hur du sorterar eller ändrar ordning på de utskrivna sidorna.

 • Om du vill skriva ut på en eller båda sidorna av en papper (om skrivaren är konfigurerad för dubbelsidig utskrift).

 • Om du vill skriva ut i färg, gråskala eller svartvitt.

 • Alternativ för sidhuvud och sidfot.

I tabellen nedan ser du hur objekt i gråskala och svartvitt visas på skärmen och i utskriften.

Obs!: Bitmappar, ClipArt och diagram visas och skrivs ut i gråskala, även om du ställer in skrivaregenskaperna för utskrift i svartvitt.

Objekt

I gråskala /
endast svart

och vitt

Text

Svart/svart

Textskugga

Gråskala/dold

Relief

Gråskala/dold

Fyllningar

Gråskala/vitt

Ram

Svart/svart

Skuggmönster

Gråskala/vitt

Rader

Svart/svart

Objektskugga

Gråskala/svart

Bitmapp

Gråskala/gråskala

ClipArt

Gråskala/gråskala

Bildbakgrund

Vitt/vitt

Diagram

Gråskala/gråskala

Ange egenskaper för utskrift i svartvitt

 1. Gå till fliken Visa, gruppen Färg/gråskala och klicka på Endast svart och vitt.

 2. I menyfliksområdet överst i PowerPoint-fönstret klickar du på fliken Svartvit.

 3. Klicka på önskade inställningar i gruppen Ändra det markerade objektet.

Obs!: Du kan använda olika inställningar för svartvitt och gråskala för olika objekt (och för bakgrunden) på samma bild. Markera det objekt som du vill ange inställningar för gråskala eller svartvitt för och ange egenskaperna på menyn Visa. Om du vill ange inställningar för gråskala och svartvitt för bakgrunden kontrollerar du att ingenting är markerat och anger sedan egenskaperna på menyn Visa.

Ange egenskaper för utskrift i gråskala

 1. Klicka på Gråskala i gruppen Färg/gråskala på fliken Visa.

 2. I menyfliksområdet överst i PowerPoint-fönstret klickar du på fliken Gråskala.

 3. Klicka på önskade inställningar i gruppen Ändra det markerade objektet.

Obs!: Du kan använda olika inställningar för svartvitt och gråskala för olika objekt (och för bakgrunden) på samma bild. Markera det objekt som du vill ange inställningar för gråskala eller svartvitt för och ange egenskaperna på fliken Visa. Om du vill ange egenskaperna för bildbakgrunden markerar du inga objekt i bilden.

Skriva ut en presentation i svartvitt eller gråskala

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Skriv ut och klicka sedan på Förhandsgranska.

 2. I gruppen Skriv ut klickar du på pilen under Alternativ, pekar på Färg/gråskala och klickar sedan på antingen Endast svart och vitt eller Gråskala.

  • Gråskala     Om du väljer den här inställningen skrivs åhörarkopian ut i gråskala. Vissa färger, till exempel bakgrundsfyllningar, visas i vitt för att göra det lättare att läsa texten. (Ibland ger det här alternativet samma resultat som inställningen Endast svart och vitt.)

  • Endast svart och vitt     Om du väljer den här inställningen skrivs åhörarkopian ut utan grå fyllningar.

 3. I gruppen Skriv ut klickar du på Skriv ut.

  Meddelanden: 

  • Du kan använda olika inställningar för svartvitt och gråskala för olika objekt på samma bild.

  • Den här processen ändrar inte färgerna eller utformningen i den ursprungliga färgpresentationen.

  • När du skriver ut i gråskala eller svartvitt kanske bakgrunden inte skrivs ut om den stör bildkontrasten.

Förbereda skrivaren för att skriva ut i svartvitt eller gråskala

De flesta presentationer skapas för att visas i färg, men bilder och åhörarkopior skrivs oftast ut i svartvitt eller gråtoner (gråskala). När du skriver ut i gråskala, skrivs bilderna ut i variationer av gråtoner som ligger mellan svart och vitt på gråskalan.

När du skriver ut anpassas färgerna i presentationen automatiskt i PowerPoint efter den skrivare du valt.

Om du vill kontrollera hur utskriften kommer att se ut kan du titta på den i förhandsgranska innan du skriver ut den. Med förhandgranskningen kan du se hur bilder, anteckningar och åhörarkopior ser ut i svartvitt eller gråskala och du kan justera objektens utseende innan du skriver ut dem.

Du kan också göra vissa ändringar när du förhandsgranskar före utskrift. Du kan välja:

 • Vad du vill skriva ut: presentationen, åhörarkopior, anteckningssidor eller bara dispositionen

 • En layout för åhörarkopior

 • Orientering (stående eller liggande) för åhörarkopior, anteckningssidor eller en disposition

 • Alternativ för sidhuvud och sidfot

I tabellen nedan ser du hur objekt i gråskala och svartvitt i presentationen visas på skärmen och i utskriften.

Objekt

I gråskala/
endast svart

och vitt

Text

Svart/svart

Textskugga

Gråskala/dold

Relief

Gråskala/dold

Fyllningar

Gråskala/vitt

Ram

Svart/svart

Skuggmönster

Gråskala/vitt

Rader

Svart/svart

Objektskugga

Gråskala/svart

Bitmapp

Gråskala/gråskala

Bildbakgrund

Vitt/vitt

Diagram

Gråskala/gråskala

Obs!: Bitmappar, ClipArt och diagram visas och skrivs ut i gråskala, även om du ställer in skrivaregenskaperna för utskrift i svartvitt.

Se även

Visa dina stödanteckningar privat medan du gör en presentation på flera skärmar

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×