Skriva ut bilder från eller åhörarkopior av en presentation

Även om du också kan använda Microsoft PowerPoint 2010 när du vill skriva ut anteckningssidor, beskriver vi i den här artikeln hur du skriver ut dina bilder (en bild per sida) och hur du skriver ut åhörarkopior av din presentation, med en, två, tre, fyra, sex eller nio bilder per sida, som åhörarna kan använda för att följa med i presentationen eller behålla för framtida referens.

Åhörarkopia med tre bilder per sida och plats för egna anteckningar

Bild av knapp På åhörarkopian med tre bilder per sida finns även rader där åhörarna kan göra egna anteckningar.

En grön idé... Grönt blad

Innan du skriver ut bilder eller åhörarkopior till hela publiken bör du av miljöskäl överväga att istället spara presentationen på en delad plats. Innan presentationen kan du sedan berätta för publiken var du har sparat presentationen. De som vill ha ett utskrivet exemplar kan skria ut presentationen, medan de som inte vill ha det slipper få en papperskopia.

Artikelinnehåll

Ange bildstorlek, sidorientering och vilken bild du vill börja med

Ange dina utskriftsalternativ och skriv sedan ut dina bilder eller åhörarkopior

Spara dina utskriftsinställningar

Ange bildstorlek, sidorientering och vilken bild du vill börja med

Viktigt!   Följ de här instruktionerna endast innan du lägger till innehåll. Om du ändrar bildstorleken eller bildorienteringen efter att du har lagt till innehåll kan innehållet komma att skaländras.

 1. Klicka på Utskriftsformat i gruppen Utskriftsformat på fliken Design.

 2. Klicka på den pappersstorlek som du vill använda i listan Bildstorlek för.

  Meddelanden  

  • Om du klickar på Anpassad skriver du eller väljer önskade mått i rutorna Bredd och Höjd.

  • Om du vill skriva ut en OH-bild klickar du på OH-bild.

 3. Om du vill ändra sidorienteringen för bilderna klickar du på Liggande eller Stående under Bilder under Orientering.

  Obs!   Som standard visas PowerPoint-bildlayouter med liggande orientering. Även om du bara kan använda en orientering (antingen liggande eller stående) i en presentation, kan du länka två presentationer så att både stående och liggande bilder visas i vad som verkar vara samma presentation. Mer information finns i Använda stående och liggande bildorientering i samma presentation.

 4. Ange numret som du vill skriva ut på den första bilden eller åhörarkopian i rutan Numrera bilder från. Numreringen av de efterföljande bilderna fortsätter sedan i en serie.

Överst på sidan

Ange dina utskriftsalternativ och skriv sedan ut dina bilder eller åhörarkopior

Så här anger du utskriftsalternativ (inklusive antal exemplar. skrivare, vilka bilder du vill skriva ut, antal bilder per sida, färgalternativ, m.m.) och skriver ut dina bilder:

 1. Klicka på Microsoft Backstage-knappen  .

 2. Klicka på Skriv ut och ange sedan antalet exemplar som du vill skriva ut i rutan Kopior under Utskriftsinställningar.

 3. Välj den skrivare som du vill använda under Skrivare.

  Tips   Om du vill skriva ut i färg måste du se till att välja en färgskrivare.

 4. Gör något av följande under Inställningar:

  • Klicka på Skriv ut alla bilder om du vill skriva ut alla bilder.

  • Klicka på Skriv ut markering om du vill skriva ut en eller flera markerade bilder.

   Tips   Om du vill markera flera bilder för utskrift klickar du på fliken Arkiv och klickar sedan på fliken Bilder i vänster ruta i normalvyn som innehåller flikarna Disposition och Bilder. Tryck sedan och håll ned CTRL-tangenten medan du markerar de bilder som du vill skriva ut.

  • Om du bara vill skriva ut den bild som visas klickar du på Aktuell bild.

  • Om du vill skriva ut särskilda bilder efter nummer klickar du på Anpassat bildintervall och anger sedan en lista med enskilda bilder, ett intervall eller båda. Avgränsa numren med kommatecken, utan blanksteg. Skriv till exempel: 1,3,5-12.

 5. Gör följande under Andra inställningar:

  • Klicka på listan Skriv ut på ena sidan och välj sedan om du vill skriva ut på ena eller båda sidor av papperet.

  • Klicka på listan Sorterat och välj sedan om du vill att att utskriften av dina bilder ska vara sorterad eller osorterad.

  • Klicka på listan Helsidesbilder och gör sedan följande:

   • Om du vill välja en bild per sida klickar du på Helsidesbilder under Utskriftslayout.

   • Om du vill välja en eller flera bilder per sida i åhörarkopieformat klickar du på antalet bilder per sida som du vill använda under Åhörarkopior och väljer sedan om du vill visa dem i lodrät eller vågrät ordning.

    Obs!   Om du vill skapa mer avancerade åhörarkopior än vad du kan skapa i PowerPoint kan du skriva ut dina åhörarkopior i Microsoft Word 2010. Mer information finns i Skicka åhörarkopior för PowerPoint till Word för utskrift.

   • Välj Bilder med ram om du vill skriva ut en tunn kantlinje runt bilderna.

    Tips   Klicka en gång till om du vill avmarkera det här alternativet och inte ha med någon ram runt bilderna vid utskrift.

   • Om du vill skriva ut dina bilder på det papper som du valt för skrivaren klickar du på Passa in på papper.

   • Om du vill öka upplösningen, blanda genomskinliga bilder och skriva ut mjuka skuggningar i din utskrift klickar du på Hög kvalitet.

    Tips   När du skriver ut med hög kvalitet kan det ta längre tid för presentationen att skrivas ut. Avmarkera Hög kvalitet när utskriften är klar om du vill undvika en eventuell sänkning av datorns prestanda, .

  • Klicka på listan Färg och gör sedan något av följande:

   • Färg     Med det här alternativet kan du skriva ut i färg på en färgskrivare.

    Obs!   

    Gör något av följande om du vill förhindra att en bakgrundsfärg skrivs ut:

    • Skriv ut dina bilder i gråskala. Mer information finns nedan, under Gråskala.

    • Ta bort färgbakgrunder från din presentation. Klicka på Bakgrundsformat i gruppen Bakgrund på fliken Design och välj sedan Format 1.

   • Gråskala    Välj det här alternativet om du vill skriva ut bilder som innehåller grå nyanser. Eventuella bakgrundsfyllningar skrivs ut i vitt så att texten blir lättare att läsa. (Ibland ger det här alternativet samma resultat som inställningen Endast svart och vitt.)

   • Endast svart och vitt     Välj det här alternativet om du vill skriva ut åhörarkopiorna utan grå fyllningar.

 6. Klicka på länken Redigera sidhuvud och sidfot om du vill infoga eller ändra ett sidhuvud eller en sidfot och gör sedan din önskade ändring i dialogrutan Sidhuvud och sidfot som öppnas.

 7. Klicka på Skriv ut.

Överst på sidan

Spara dina utskriftsinställningar

Gör följande om du vill återställa utskriftsinställningarna och behålla dem som dina standardinställningar:

 1. Klicka på Microsoft Backstage-knappen  .

 2. Klicka på Utskrift och välj sedan dina inställningar i enlighet med beskrivningen i avsnittet Ange utskriftsalternativ och sedan skriva ut dina bilder eller åhörarkopior i den här artikeln.

 3. Klicka på Alternativ under Hjälp och sedan på Avancerat.

 4. Klicka på Använd senast använda utskriftsinställningar under När det här dokumentet skrivs ut och sedan på OK.

Överst på sidan

Gäller för: PowerPoint 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk