Skriva ut bilder, åhörarkopior och anteckningar

Gör något av följande:

Skriva ut en eller flera bilder

 1. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.

 2. Klicka på Från bredvid Bilder och ange sedan nummer på den bild eller det intervall med bilder som du vill skriva ut i rutorna Från och till.

  Obs!: Om det här alternativet inte visas klickar du på pilen Utökningspil i dialogrutan Skriv ut för att utöka dialogrutan Skriv ut.

 3. Klicka på Skriv ut.

Skriva ut markerade bilder

 1. Klicka på BildsorteringVisa-menyn.

  Obs!: Du kan också skriva ut flera bilder från navigeringsfönstret i normalvyn.

 2. Markera de bilder som du vill skriva ut.

  Om du vill markera flera bilder håller du ned KOMMANDO  och klickar på bilderna.

 3. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.

 4. Klicka på Markerade bilder under Bilder.

  Obs!: Om det här alternativet inte visas klickar du på pilen Utökningspil i dialogrutan Skriv ut för att utöka dialogrutan Skriv ut.

 5. Klicka på Skriv ut.

Skriva ut alla bilder

 1. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.

 2. Klicka på Alla bredvid Bilder.

  Obs!: Om det här alternativet inte visas klickar du på pilen Utökningspil i dialogrutan Skriv ut för att utöka dialogrutan Skriv ut.

 3. Klicka på Skriv ut.

Skriva ut en åhörarkopia som innehåller tre bilder och utrymme för anteckningar på varje sida

 1. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.

 2. Klicka på Åhörarkopior (3 bilder per sida) på popup-menyn Skriv ut.

  Meddelanden: 

  • Om det här alternativet inte visas klickar du på pilen Utökningspil i dialogrutan Skriv ut för att utöka dialogrutan Skriv ut.

  • Med de andra alternativen för åhörarkopior skapas inget utrymme för anteckningar.

 3. Klicka på Skriv ut.

Skriva ut alla bilder inklusive föredragshållarens anteckningar

 1. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.

 2. Klicka på Anteckningar på popup-menyn Skriv ut.

  Obs!: Om det här alternativet inte visas klickar du på pilen Utökningspil i dialogrutan Skriv ut för att utöka dialogrutan Skriv ut.

 3. Klicka på Skriv ut.

Se även

Förhandsgranska en presentation före utskrift

Skriva ut bilder i liggande eller stående orientering

Skriva ut en presentation i gråskala eller svartvitt

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×