Skriva ut PowerPoint-bilder och åhörarkopior

Med PowerPoint kan du skriva ut dina bilder (en bild per sida), skriva ut bilder med talaranteckningar eller skriva ut en disposition. Du kan också skriva ut åhörarkopior för en presentation, med en, två, tre, fyra, sex eller nio bilder på en sida. Publiken kan sedan följa presentationen med hjälp av kopiorna och behålla dem för framtida bruk.

Åhörarkopior med anteckningar

Åhörarkopian med 3 bilder per sida har linjering som åhörarna kan använda för att göra anteckningar.

I datorn kan du ställa in bildstorlek, sidorientering och första bildnummer samt ställa in och spara utskriftsalternativ. (Mer information om att skriva ut i PowerPoint 2007 finns i Skriv ut bilder.)

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 2. Ange hur många kopior du vill skriva ut.

  Ange antal utskriftskopior
 3. Se till att den skrivare du vill använda är markerad.

  Den anslutna skrivaren

  Om du vill se fler skrivaralternativ klickar du på nedåtpilen enligt anvisningarna. Du ser bland annat kommandot Lägg till skrivare som hjälper dig att ansluta till en annan skrivare som är tillgänglig på nätverket:

  Listruta med tillgängliga skrivare
 4. Om du är klar med utskriftsalternativen väljer du Skriv ut. Annars fortsätter du att markera andra inställningar (till exempel bilder att skriva ut och layout för anteckningar och åhörarkopior) enligt följande.

Om du vill stänga dialogrutan Skriv ut utan att skriva ut behöver du bara byta till en annan flik i menyfliksområdet PowerPoint_generic, till exempel Start.

Ange vilka bilder du vill skriva ut

Standardinställningen för det första alternativet under Inställningar i dialogrutan Skriv ut är Skriv ut alla bilder.

Du kan ange numren på de bilder du vill skriva ut om du inte behöver alla bilder i rutan Bilder. Du kan skriva enskilda nummer och skapa intervall med bindestreck. Separera med kommatecken (du behöver inte lägga in några blanksteg):

Ange ett bildintervall att skriva ut

Om du till exempel skriver: 1,3,5-7,10 skriver du ut bilderna 1, 3, 5, 6, 7 och 10.

Du kan också klicka på nedåtpilen och ändra Skriv ut alla bilder till Skriv ut aktuell bild eller Skriv ut markering:

Alternativ för att välja vilka bilder som ska skrivas ut
 • Om du vill skriva ut en eller flera bilder som du har valt: Gå tillbaka till Start. Välj bilderna i fönstret med miniatyrerna till vänster. Om du vill välja flera bilder håller du ned Ctrl medan du klickar på bilderna. När du är klar med dina val klickar du på Arkiv > Skriv ut > Skriv ut markering.

 • Använd alternativet Skriv ut markering om du vill skriva ut den bild du jobbade med precis innan du valde Arkiv > Skriv ut. (När du väljer det här alternativet visas utskriftsbilden i förhandsgranskningsfönstret.)

När du skriver ut stödanteckningar får du en bild per sida med utrymme för stödanteckningar nedanför bilden. I förhandsgranskningsfönstret i dialogrutan Skriv ut ser du hur den utskrivna sidan ser ut.

 1. Om du vill visa listan med alternativ markerar du den andra rutan (där standardinställningen är Helsidesbilder) under Inställningar i dialogrutan Skriv ut. Välj sedan Anteckningssidor under Utskriftslayout.

  Layout för anteckningar
 2. Om du är klar med utskriftsalternativen väljer du Skriv ut. Annars fortsätter du att markera andra inställningar som beskrivs i de andra procedurerna i den här artikeln.

De andra alternativen under Utskriftslayout och alternativen under Åhörarkopior skriver bara ut bilder och bildinnehåll, inte några stödanteckningar.

Du kan skriva ut åhörarkopior som visar 1, 2, 3, 4, 6 eller 9 bilder per sida. Om du skriver ut tre bilder per sida visas bilderna till vänster på sidan med utskrivna linjer för anteckningar till höger på sidan. Den här layouten med tre bilder är den enda som har linjer för anteckningar.

(Mer information om åhörarkopior, till exempel bra bildlayout, orientering samt sidhuvuden, sidfötter och bakgrund, finns i Skapa eller ändra åhörarkopior till en presentation.)

 1. Om du vill visa listan med alternativ markerar du den andra rutan (där standardinställningen är Helsidesbilder) under Inställningar i dialogrutan Skriv ut. Därefter väljer du den sidlayout du vill ha under Åhörarkopior.

  Layout för utskrift av åhörarkopior

  För åhörarkopior som innehåller fyra, sex eller nio bilder finns det två layouter att välja mellan: vågrät (den första bilden nedan) och lodrät (den andra bilden nedan).

  Liggande layout med flera bilder på en utskriven sida

  Stående layout med flera bilder på en utskriven sida

 2. Om du är klar med utskriftsalternativen väljer du Skriv ut. Annars fortsätter du att markera andra inställningar som beskrivs i de andra procedurerna i den här artikeln.

Med det här alternativet får du en bild per sida. Orienteringen på den utskrivna sidan (liggande eller stående) matchas automatiskt efter bildlayouten.

 1. Se till att den andra rutan är inställd på Helsidesbilder under Inställningar i dialogrutan Skriv ut. Om den inte är det klickar du på nedåtpilen så att listan med alternativ visas. Välj sedan Helsidesbilder under Utskriftslayout.

  Layout med bild i full storlek
 2. Om du är klar med utskriftsalternativen väljer du Skriv ut. Annars fortsätter du att markera andra inställningar som beskrivs i de andra procedurerna i den här artikeln.

Andra layoutalternativ: Välj Bilder med ram om du vill ha en tunn kantlinje runt varje bild. Välj Passa in på papper om du vill att bilden ska ha den maximala storleken som får plats med den sidstorlek och orientering som du har valt. Välj alternativet Högkvalitativ om du vill öka upplösningen, tona transparent grafik och skriva ut mjuka skuggor. Om du väljer Skriv ut kommentarer och pennanteckningar skrivs en separat sida ut med de kommentarer som finns i presentationen.

 1. Om du vill visa listan med alternativ markerar du den andra rutan (där standardinställningen är Helsidesbilder) under Inställningar i dialogrutan Skriv ut. Välj sedan Disposition under Utskriftslayout.

  Layout för utskrift av disposition
 2. Om du är klar med utskriftsalternativen väljer du Skriv ut. Annars fortsätter du att markera andra inställningar som beskrivs i de andra procedurerna i den här artikeln.

Den anslutna skrivaren

Välj knappen Skrivaregenskaper om du vill:

 • Välj utskriftsmedia på fliken Papper/kvalitet: Vanligt papper, Transparens, Kartong, Blankt papper osv.

 • Välj en utskriftskvalitet för grafik: Det här alternativet kan variera beroende på skrivaren, men du kan få välja mellan 600 x 600 punkter per tum eller en högre upplösning på 1 200 x 1 200 punkter per tum.

 • Välj en sidorientering: vanligtvis väljs rätt sidorientering i PowerPoint baserat på de alternativ du redan har markerat. Men du kan välja en sidorientering (Stående eller Liggande) i dialogrutan Skrivaregenskaper.

Välj listan Färg och sedan på något av följande:

Färgalternativ i dialogrutan Skriv ut

Alternativ

Beskrivning

Färg

Välj det här alternativet om du vill skriva ut i färg på en färgskrivare.

Om du inte vill skriva ut bakgrundsfärger kan du antingen skriva ut bilderna i gråskala (mer information finns i Gråskala nedan), eller så kan du ta bort färgbakgrunderna från presentationen. Om du vill ta bort bakgrundsfärgerna klickar du på fliken Design och går till gruppen Bakgrund. Klicka på Bakgrundsformat och välj sedan Stil 1.

Gråskala

Välj det här alternativet om du vill skriva ut grå nyanser. Eventuella bakgrundsfyllningar skrivs ut i vitt så att texten blir lättare att läsa. (Ibland ger det här alternativet samma resultat som inställningen Endast svart och vitt.)

Endast svart och vitt

Välj det här alternativet om du vill skriva ut åhörarkopiorna utan grå fyllningar.

Om du vill behålla samma utskriftsinställningar för en viss presentation gör du så här:

 1. Välj Alternativ > Avancerat på fliken Arkiv.

 2. Välj Använd senast använda utskriftsinställningar eller Använd följande utskriftsinställningar. Med det senare alternativet anger du vilka inställningar du vill använda, exempelvis layout och om du vill skriva ut dolda bilder:

  Ställ in standardinställningar för utskrift för en viss presentation

De här inställningarna gäller endast för en presentation. De tillämpas inte på alla presentationer du skriver ut hädanefter.

På en Mac kan du ställa in bildstorlek, sidorientering och första bildnummer, förhandsgranska presentationen och ställa in utskriftsalternativ.

Gör så här innan du lägger till innehåll. Om du ändrar bildstorlek eller orientering efter att du lagt till innehåll kan innehållet skalas om.

 1. På fliken Design klickar du på Bildstorlek > Utskriftsformat.

 2. Markera den pappersstorlek du vill använda i listan Bildstorlek för.

  Obs!: Om du vill skriva ut en OH-bild klickar du på OH-bild.

 3. Om du valde Anpassad i steg 2 skriver eller väljer du de mått du vill använda i rutorna Bredd och Höjd.

 4. Om du vill ange sidorientering för bilderna öppnar du dialogrutan Utskriftsformat, går till Orientering och klickar på Stående eller Liggande.

  Obs!: Alla bilder i en presentation har samma orientering. Anteckningar, åhörarkopior och dispositioner kan ha en annan orientering än bilderna i presentationen.

 5. Så här numrerar du bilderna:

  1. Öppna dialogrutan Utskriftsformat och klicka på Sidhuvud/sidfot.

  2. Klicka på Bildnummer och ange det nummer som ska visas på den första bilden eller åhörarkopian i rutan Börjar med. Efterföljande bilder numreras i sekvens.

 6. Klicka på Verkställ och sedan på OK.

Mer information om hur du konfigurerar bildstorlekar och sparar dina val för framtida presentationer finns i Ändra storlek på bilder.

Presentationer kan innehålla grafiska element som kanske inte ser likadana ut när du skriver ut dem. Därför är det en bra idé att förhandsgranska bilderna innan du skriver ut dem.

Om du använder PowerPoint 2016 för Mac

 1. Öppna menyn Arkiv och klicka på Skriv ut > Visa detaljer.

 2. Välj en layout från listan Layout. Välj exempelvis Åhörarkopior (2 bilder per sida).

  En förhandsgranskning av layouten visas till vänster i dialogrutan Skriv ut. Du kan använda framåt- och bakåtkontrollerna till att bläddra igenom förhandsgranskningen.

Om du använder PowerPoint 2011 för Mac

Så här förhandsgranskar snabbt miniatyrer av varje sida:

 1. Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv.

 2. Markera kryssrutan Visa snabb förhandsgranskning.

  Om du inte ser kryssrutan Visa snabb förhandsgranskning klickar du på pilen Utökningspil i dialogrutan Skriv ut så att du expanderar dialogrutan Skriv ut.

 3. Använd pilarna under förhandsgranskningsfönstret till att granska bilderna i presentationen.

Så här förhandsgranskar du sidor i helskärmsläge:

 1. Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv.

 2. Klicka på Förhandsgranska i dialogrutan Skriv ut.

Gör så här när du ska ställa in utskriftsalternativ (bland annat antal kopior, skrivare, bilder att skrivas ut, antal bilder per sida och färgalternativ) och sedan skriva ut bilderna.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Om du använder PowerPoint för Mac 2016 klickar du på Skriv ut > Visa detaljer.

 3. Välj den skrivare du vill använda i rutan Skrivare. (Om du vill göra en färgutskrift måste du välja en färgskrivare.)

 4. Ange hur många kopior du vill skriva ut i rutan Kopior.

 5. Välj vilka bilder du vill skriva ut bredvid Bilder:

  • Klicka på Alla om du vill skriva ut alla bilder.

  • Om du vill skriva ut en serie bilder klickar du på Från och anger sedan bildnumren i rutorna Från och Till.

  • Om du vill skriva ut en eller flera bilder som du väljer själv klickar du på Avbryt. Välj sedan bilderna från den vänstra rutan i normalvyn på fliken Visa. Tryck på och håll ned kommandotangenten KOMMANDO medan du klickar på de bilder du vill skriva ut. När du är klar med dina val klickar du på Arkiv > Skriv ut > Markerade bilder.

  • Om du vill skriva ut särskilda bilder efter nummer klickar du på Skriv ut alla bilder > Anpassat intervall och anger sedan en lista med enskilda bilder efter nummer, ett intervall eller både och. Avgränsa numren med kommatecken, utan blanksteg. Skriv till exempel: 1,3,5-12.

 6. Om du använder PowerPoint 2016 för Mac väljer du bland följande alternativ i listan Layout. Om du använder PowerPoint 2011 för Mac gör du dina val i popuprutan Skriv ut.

  • Om du vill skriva ut en bild på en hel sida klickar du på Bilder.

  • Om du vill skriva ut en eller flera bilder per sida i åhörarkopieformat anger du hur många bilder du vill ha per sida under Åhörarkopior.

  • Om du vill skriva ut presentationen med presentatörsanteckningar klickar du på Anteckningar.

  • Om du vill skriva ut en disposition för presentationen klickar du på Disposition.

 7. Om du vill ändra orienteringen klickar du på ikonen Stående eller Liggande.

 8. Välj bland följande alternativ under Utdata.

  Obs!: I PowerPoint 2011 kan du behöva klicka på pilen Utökningspil i dialogrutan Skriv ut så att du expanderar dialogrutan Skriv ut.

  • Färg – välj det här alternativet om du vill skriva ut i färg på en färgskrivare. Om du inte vill skriva ut bakgrundsfärger kan du antingen skriva ut bilderna i gråskala (mer information finns i Gråskala nedan), eller så kan du ta bort färgbakgrunderna från presentationen. Om du vill ta bort bakgrundsfärgerna klickar du på fliken Design, klickar på Formatera bakgrund och väljer Dölj bakgrundsgrafik.

  • Gråskala – välj det här alternativet om du vill skriva ut bilder som innehåller grå nyanser. Eventuella bakgrundsfyllningar skrivs ut i vitt så att texten blir lättare att läsa. (Ibland ger det här alternativet samma resultat som inställningen Endast svart och vitt.) I tabellen nedan beskrivs gråskalealternativen närmare.

  • Endast svart och vitt – välj det här alternativet om du vill skriva ut åhörarkopiorna utan grå fyllningar.

 9. Om du vill ta med eller ändra sidhuvuden och sidfötter klickar du på knappen Sidhuvud/sidfot och gör dina val. Bilder kan bara ha sidfötter. Anteckningar och åhörarkopior kan ha både sidhuvuden och sidfötter. Spara ändringarna genom att klicka på Tillämpa på alla.

 10. När du är färdig med dina val klickar du på Skriv ut.

Objekt

Visas i gråskala som

Visas i svartvitt med hög kontrast som

Text

Svart

Svart

Textskuggor

Dold

Dold

Relief

Dold

Dold

Fyllningar

Gråskala

Vit

Ramar

Svart

Svart

Skuggmönster

Gråskala

Vit

Linjer

Svart

Svart

Objektskugga

Gråskala

Svart

Bitmappsbilder

Gråskala

Gråskala

Bildbakgrund

Vit

Vit

Diagram

Gråskala

Gråskala

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×