Skriva ut PowerPoint-bilder eller -åhörarkopior

Du kan använda PowerPoint för att skriva ut dina bilder (en bild per sida), skriva ut bilder med presentatörsanteckningar eller skriva ut en disposition. Du kan också skriva ut åhörarkopior för en presentation, med en, två, tre, fyra, sex eller nio bilder på en sida. Användarna kan sedan använda åhörarkopiorna för att följa med när du håller presentationen eller så kan de behålla dem för framtida referens.

Åhörarkopior med anteckningar

På åhörarkopian med tre bilder per sida finns även rader där åhörarna kan göra egna anteckningar.

En grön idé... Grönt blad

Innan du skriver ut bilder eller åhörarkopior till hela publiken bör du av miljöskäl överväga att istället spara presentationen på en delad plats. Innan presentationen kan du sedan berätta för publiken var du har sparat presentationen. De som vill ha ett utskrivet exemplar kan skriva ut presentationen, medan de som inte vill ha det slipper få en papperskopia.

På din dator

Följ de här instruktionerna innan du lägger till innehåll. Om du ändrar bildstorleken eller bildorienteringen efter att du har lagt till innehåll kan innehållet skalas om.

 1. Om du använder PowerPoint 2016 eller 2013 klickar du på Bildstorlek > Anpassad bildstorlek i gruppen Anpassa på fliken Design.

  Om du använder PowerPoint 2010 klickar du på Utskriftsformat i gruppen Utskriftsformat på fliken Design.

 2. Klicka på den pappersstorlek som du vill använda i listan Bildstorlek för.

  Obs!: Om du vill skriva ut en OH-bild klickar du på OH-bild.

 3. Om du valde Anpassa i steg 2 skriver du eller väljer du önskade mått i rutorna Bredd och Höjd.

 4. Om du vill ändra sidorienteringen för bilderna klickar du på Liggande eller Stående under Bilder under Orientering.

  Obs!: Som standard visas PowerPoint-bildlayouter med liggande orientering. Även om du bara kan använda en orientering (antingen liggande eller stående) i en presentation, kan du länka två presentationer så att både stående och liggande bilder visas i vad som verkar vara samma presentation. Mer information finns i ”Använda stående och liggande bildorientering i samma presentation” i Ändra sidorientering i din PowerPoint-presentation.

 5. Ange numret som du vill skriva ut på den första bilden eller åhörarkopian i rutan Numrera bilder från. Numreringen av de efterföljande bilderna fortsätter sedan i en serie.

 6. Klicka på OK.

Följ de här anvisningarna för att ange utskriftsalternativ (bland annat antal kopior, skrivare, vilka bilder du vill skriva ut, antal bilder per sida, färgalternativ med mera) och skriv sedan ut dina bilder.

Detaljerad information om hur du skapar och skriver ut anteckningssidor finns i Skapa och skriva ut anteckningssidor

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Skriv ut och ange sedan antalet kopior som du vill skriva ut i rutan Kopior under Skriv ut.

 3. Välj skrivaren som du vill använda under Skrivare. (Om du vill göra en färgutskrift måste du välja en färgskrivare.)

 4. Markera de bilder som du vill skriva ut under Inställningar:

  • Klicka på Skriv ut alla bilder om du vill skriva ut alla bilder.

  • Om du vill skriva ut en eller flera bilder som du har markerat klickar du på bakåtpilen, och på fliken Start i normalvyn markerar du bilderna på fliken Bilder i den vänstra rutan. Håll ned CTRL medan du klickar på de bilder som du vill skriva ut. När du är klar med dina val klickar du på Arkiv > Skriv ut > Skriv ut alla bilder > Skriv ut markering.

   Obs!: Klicka på Normal i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa för att komma till vyn Normal.

  • Om du bara vill skriva ut den bild som visas klickar du på Skriv ut alla bilder > Skriv ut aktuell bild.

  • Om du vill skriva ut särskilda bilder efter nummer klickar du på Skriv ut alla bilder > Anpassat intervall och anger sedan en lista med enskilda bilder, ett intervall eller båda. Avgränsa numren med kommatecken utan blanksteg, till exempel 1,3,5-12.

 5. När du expanderar listan Helsidesbilder kan du göra följande:

  • Klicka på Helsidesbilder under Utskriftslayout om du vill skriva ut en bild per sida. Klicka på Anteckningssidor om du vill skriva ut bilder med presentatörsanteckningar. Klicka på Disposition om du vill skriva ut en disposition av presentationen.

   Obs!: Mer information om hur du konfigurerar och skriver ut egna anteckningssidor finns i Skapa och skriva ut anteckningssidor.

  • Om du vill skriva ut en eller flera bilder per sida i åhörarkopieformat klickar du på antalet bilder per sida som du vill använda under Åhörarkopior och väljer sedan om de ska visas lodrätt eller vågrätt.

   Obs!: Om du vill skapa mer avancerade åhörarkopior än du kan skapa i PowerPoint kan du skriva ut åhörarkopiorna i Microsoft Word. Mer information finns i Redigera eller skriva ut åhörarkopior för PowerPoint i Word.

  • Om du vill skriva ut en tunn kantlinje runt bilderna väljer du Bilder med ram. (Klicka en gång till för att förhindra att en kantlinje skrivs ut.)

  • Om du vill skriva ut dina bilder på det papper som du valt för skrivaren klickar du på Passa in på papper.

  • Om du vill öka upplösningen, blanda genomskinliga bilder och skriva ut mjuka skuggningar i din utskrift klickar du på Hög kvalitet.

   Tips: När du skriver ut med hög kvalitet kan det ta längre tid för presentationen att skrivas ut. Avmarkera Hög kvalitet när utskriften är klar om du vill undvika en eventuell sänkning av datorns prestanda, .

 6. Klicka på listan Sorterat och välj sedan om du vill att utskriften av dina bilder ska vara sorterad eller osorterad.

 7. Klicka på listan Färg och gör sedan något av följande:

  • Färg – Med det här alternativet kan du skriva ut i färg på en färgskrivare.

   Om du vill förhindra att en färgbakgrund skrivs ut kan du antingen skriva ut bilder i gråskala (se Gråskala nedan för mer information), eller så kan du ta bort färgbakgrunder från presentationen. Klicka på Bakgrundsformat i gruppen Bakgrund på fliken Design om du vill ta bort färgbakgrunder och välj sedan Format 1.

  • Gråskala – Välj det här alternativet om du vill skriva ut bilder som innehåller grå nyanser. Eventuella bakgrundsfyllningar skrivs ut i vitt så att texten blir lättare att läsa. (Ibland ger det här alternativet samma resultat som inställningen Endast svart och vitt.)

  • Endast svart och vitt – Välj det här alternativet om du vill skriva ut åhörarkopiorna utan grå fyllningar.

 8. Klicka på länken Redigera sidhuvud och sidfot om du vill infoga eller ändra ett sidhuvud eller en sidfot och gör sedan din önskade ändring i dialogrutan Sidhuvud och sidfot som öppnas.

 9. Klicka på Skriv ut när du är klar med dina val.

Gör följande om du vill återställa utskriftsinställningarna och behålla dem som dina standardinställningar:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Utskrift och välj sedan dina inställningar i enlighet med beskrivningen i avsnittet Ange utskriftsalternativ och sedan skriva ut dina bilder eller åhörarkopior i den här artikeln.

 3. Om du använder PowerPoint 2013 eller 2016 klickar du på Alternativ > Avancerat på fliken Arkiv.

  Om du använder PowerPoint 2010 klickar du på Alternativ > Avancerat under Hjälp på fliken Arkiv.

 4. Klicka på Använd senast använda utskriftsinställningar under När det här dokumentet skrivs ut och klicka sedan på OK.

På din Mac

Följ de här instruktionerna innan du lägger till innehåll. Om du ändrar bildstorleken eller bildorienteringen efter att du har lagt till innehåll kan innehållet skalas om.

 1. Klicka på Bildstorlek > Utskriftsformat på fliken Design.

 2. Markera den pappersstorlek som du vill använda i listan Bildstorlek för.

  Obs!: Om du vill skriva ut en OH-bild klickar du på OH-bild.

 3. Om du väljer Anpassa i steg 2 skriver du eller väljer du önskade mått i rutorna Bredd och Höjd.

 4. Om du vill ändra sidorienteringen för bilderna klickar du på Liggande eller Stående under Orientering i dialogrutan Utskriftsformat.

  Obs!: Alla bilder i en presentation har samma orientering. Anteckningar, åhörarkopior och dispositioner kan ha en annan orientering än bilderna i en presentation.

 5. Så här numrerar du bilderna:

  1. Klicka på Sidhuvud/sidfot i dialogrutan Utskriftsformat.

  2. Klicka på Bildnummer och ange det nummer som du vill ska visas på den första bilden eller åhörarkopian i rutan Börjar med. Numreringen av de efterföljande bilderna fortsätter sedan i en serie.

 6. Klicka på Använd och sedan på OK.

Mer information om hur du konfigurerar bildstorlekar och sparar dina val för framtida presentationer finns i Ändra bredd-höjd-förhållande (storlek) på bilder i PowerPoint 2016 för Mac.

Presentationer kan innehålla grafiska element som kanske inte ser likadana ut när du skriver ut dem. Därför är det en bra idé att förhandsgranska bilderna innan du skriver ut.

Om du använder PowerPoint 2016 för Mac

 1. Klicka på Skriv ut > Visa information på menyn Arkiv.

 2. Välj en layout i listan Layout. Välj exempelvis Åhörarkopior (2 bilder per sida).

  En förhandsgranskning av layouten visas på vänster sida av dialogrutan Skriv ut. Du kan använda kontrollerna framåt och bakåt för att bläddra igenom förhandsgranskningen.

Om du använder PowerPoint 2011 för Mac

Så här förhandsgranskar du snabbt miniatyrbilder på varje sida:

 1. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.

 2. Markera kryssrutan Visa snabb förhandsgranskning.

  Om du inte ser kryssrutan Visa snabb förhandsgranskning klickar du på pilen Utökningspil i dialogrutan Skriv ut för att expandera dialogrutan Skriv ut.

 3. Använd pilarna under förhandsgranskningsfönstret för att granska bilderna i presentationen.

Så här förhandsgranskar du sidor i helskärmsläge:

 1. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.

 2. Klicka på Förhandsgranska i dialogrutan Skriv ut.

Följ de här anvisningarna för att ange utskriftsalternativ (bland annat antal kopior, skrivare, vilka bilder du vill skriva ut, antal bilder per sida, färgalternativ med mera) och skriv sedan ut dina bilder.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Om du använder PowerPoint för Mac 2016 klickar du på Skriv ut > Visa information.

 3. Välj skrivaren som du vill använda i rutan Skrivare. (Om du vill göra en färgutskrift måste du välja en färgskrivare.)

 4. Ange antal kopior du vill skriva ut i rutan Kopior.

 5. Markera de bilder som du vill skriva ut bredvid Bilder:

  • Om du vill skriva ut alla bilder klickar du på Alla.

  • Om du vill skriva ut en serie bilder klickar du på Från och anger sedan bildnumren i rutorna Från och Till.

  • Om du vill skriva ut en eller flera bilder som du har markerat klickar du på Avbryt och markerar bilderna i den vänstra rutan på fliken Visa i normalvyn. Håll ned kommandotangenten KOMMANDO medan du klickar på de bilder som du vill skriva ut. När du är klar med dina val klickar du på Arkiv > Skriv ut > Markerade bilder.

  • Om du vill skriva ut särskilda bilder efter nummer klickar du på Skriv ut alla bilder > Anpassat intervall och anger sedan en lista med enskilda bilder efter nummer, ett intervall eller båda. Avgränsa numren med kommatecken utan blanksteg, till exempel 1,3,5-12.

 6. Om du använder PowerPoint 2016 för Mac väljer du bland följande alternativ i listan Layout. Om du använder PowerPoint 2011 för Mac gör du dina val i popup-rutan Skriv ut.

  • Klicka på Bilder om du vill skriva ut en bild på en helsida.

  • Om du vill skriva ut en eller flera bilder per sida i åhörarkopieformat klickar du på antalet bilder per sida som du vill använda under Åhörarkopior.

   Obs!: Om du vill skapa mer avancerade åhörarkopior än du kan skapa i PowerPoint kan du skriva ut åhörarkopiorna i Microsoft Word. Mer information finns i Redigera eller skriva ut åhörarkopior för PowerPoint i Word.

  • Klicka på Anteckningar om du vill skriva ut presentationen med presentatörsanteckningar.

  • Klicka på Disposition om du vill skriva ut en disposition av presentationen.

 7. Klicka på ikonen för liggande eller stående om du vill ändra orientering.

 8. Välj bland följande alternativ under Utdata.

  Obs!: I PowerPoint 2011 kan du behöva klicka på pilen Utökningspil i dialogrutan Skriv ut för att expandera dialogrutan Skriv ut.

  • Färg – Med det här alternativet kan du skriva ut i färg på en färgskrivare. Om du vill förhindra att en färgbakgrund skrivs ut kan du antingen skriva ut bilder i gråskala (se Gråskala nedan för mer information), eller så kan du ta bort färgbakgrunder från presentationen. Klicka på Formatera bakgrund på fliken Design om du vill ta bort färgbakgrunder och välj sedan Dölj bakgrundsgrafik.

  • Gråskala – Välj det här alternativet om du vill skriva ut bilder som innehåller grå nyanser. Eventuella bakgrundsfyllningar skrivs ut i vitt så att texten blir lättare att läsa. (Ibland ger det här alternativet samma resultat som inställningen Endast svart och vitt.) Se tabellen nedan för en detaljerad beskrivning av gråskalealternativ.

  • Endast svart och vitt – Välj det här alternativet om du vill skriva ut åhörarkopiorna utan grå fyllningar.

 9. Klicka på knappen Sidhuvud/sidfot om du vill infoga eller ändra sidhuvuden och sidfötter och gör sedan dina val. Bilder kan endast ha sidfötter. Anteckningar och åhörarkopior kan ha både sidhuvuden och sidfötter. Klicka på Använd för alla för att spara ändringarna.

 10. Klicka på Skriv ut när du är klar med dina val.

Objekt

Visas i gråskala som

Visas i svartvitt med hög kontrast som

Text

Svart

Svart

Textskugga

Dold

Dold

Relief

Dold

Dold

Fyllningar

Gråskala

Vit

Ramar

Svart

Svart

Mönsterfyllning

Gråskala

Vit

Rader

Svart

Svart

Objektskugga

Gråskala

Svart

Bitmappsbilder

Gråskala

Gråskala

Bildbakgrund

Vit

Vit

Diagram

Gråskala

Gråskala

I PowerPoint Online

Du kan använda PowerPoint Online för att skriva ut bilderna och använda dem som åhörarkopior, eller så kan du lägga till stödanteckningar i dem och använda dem som visuell hjälp när du presenterar.

Viktigt!: Det krävs ett PDF-visningsprogram för utskrift i PowerPoint Online. Om du inte redan har ett kan du ladda ned ett från webben. Här följer en lista över (kostnadsfria) PDF-läsare som stöds.

 1. Klicka på Skriv ut > Skriv ut till PDF på fliken Arkiv.

 2. Om du vill se presentationen när den har konverterats till PDF klickar du på Klicka här för att visa PDF-dokumentet.

 3. Använd skrivarens alternativ och inställningar för att välja alternativ för den utskriftslayout som du vill använda och skriv sedan ut presentationen.

  Obs!: PDF-filen öppnas i ett nytt fönster. Du kan stänga det när du är klar med utskriften.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×