Skriva ut

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Viktigt!: Mer information om felsökning av skrivare och om skrivardrivrutiner finns:

Vilket Microsoft Office 2007-systemet-program använder du?

Excel

InfoPath

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Excel

Följande knappar och alternativ finns i dialogrutan Skriv ut:

 • Namn      I den här listan väljer du en skrivare som du har installerat och vill använda.

 • Status      Här visas status för den valda skrivaren, till exempel Ledig, Upptagen eller antalet filer som ligger före ditt utskriftsjobb i kön.

 • Typ      Här visas skrivartypen för den valda skrivaren, till exempel Laser.

 • Var      Här visas platsen för den valda skrivaren, eller vilken port skrivaren är ansluten till.

 • Kommentar      Här visas eventuell ytterligare information om den valda skrivaren.

 • Egenskaper      Välj den här knappen om du vill ändra egenskaperna, till exempel papperstyp, för den skrivare som du använder.

 • Sök skrivare      Välj den här knappen om du vill söka efter en skrivare som du har tillgång till.

 • Skriv till fil      Markera den här kryssrutan om du vill skapa en fil av dokumentet i stället för att skicka det direkt till en skrivare. Filen sparas med utskriftsformatering, till exempel teckensnitts- och färginställningar, i en fil som kan skrivas ut på en annan skrivare.

 • Antal kopior      Välj det antal kopior du vill skriva ut i den här listan.

 • Sortera      Markera den här kryssrutan om du vill att utskriftsjobbet ska skrivas ut i den ordning som du har skapat i dokumentet. Den här kryssrutan är tillgänglig om du har valt att skriva ut flera kopior.

 • Markering      Välj det här alternativet om du bara vill skriva ut det markerade innehållet.

 • Aktiva blad      Välj det här alternativet om du bara vill skriva ut de aktiva kalkylbladen.

 • Hela arbetsboken      Välj det här alternativet om du vill skriva ut hela arbetsboken, inklusive alla kalkylblad i arbetsboken.

 • Tabell      Välj det här alternativet om du bara vill skriva ut tabellen i kalkylbladet.

 • Ignorera utskriftsområden      Markera den här kryssrutan om du vill ignorera angivna utskriftsområden.

 • Alla      Välj det här alternativet om du vill skriva ut alla sidor i filen.

 • Sidor      Välj det här alternativet och skriv de sidnummer eller sidintervall som du vill skriva ut i rutan.

 • Förhandsgranskning      Välj den här knappen om du vill förhandsgranska ett kalkylblad innan du skriver ut det och om du vill välja andra utskriftsalternativ, till exempel för utskriftsformat.

 • OK      Välj den här knappen när du vill skicka dokumentet till skrivaren.

 • Avbryt      Välj den här knappen om du vill visa dokumentet igen utan att skriva ut det.

Överst på sidan

InfoPath

Följande knappar och alternativ finns i dialogrutan Skriv ut:

 • Namn      I den här listan väljer du en skrivare som du har installerat och vill använda.

 • Status      Här visas status för den valda skrivaren, till exempel Ledig, Upptagen eller antalet filer som ligger före ditt utskriftsjobb i kön.

 • Typ      Här visas skrivartypen för den valda skrivaren, till exempel Laser.

 • Var      Här visas platsen för den valda skrivaren, eller vilken port skrivaren är ansluten till.

 • Kommentar      Här visas eventuell ytterligare information om den valda skrivaren.

 • Egenskaper      Välj den här knappen om du vill ändra egenskaperna, till exempel papperstyp, för den skrivare som du använder.

 • Sök skrivare      Välj den här knappen om du vill söka efter en skrivare som du har tillgång till.

 • Antal kopior      Välj det antal kopior du vill skriva ut i den här listan.

 • Sortera      Markera den här kryssrutan om du vill att utskriftsjobbet ska skrivas ut i den ordning som du har skapat i dokumentet. Den här kryssrutan är tillgänglig om du har valt att skriva ut flera kopior.

 • Alla      Välj det här alternativet om du vill skriva ut alla sidor i filen.

 • Sidor      Välj det här alternativet och skriv de sidnummer eller sidintervall som du vill skriva ut i rutan.

 • Förhandsgranskning      Välj den här knappen om du vill förhandsgranska ett kalkylblad innan du skriver ut det och om du vill välja andra utskriftsalternativ, till exempel för utskriftsformat.

 • OK      Välj den här knappen när du vill skicka dokumentet till skrivaren.

 • Avbryt      Välj den här knappen om du vill visa dokumentet igen utan att skriva ut det.

Överst på sidan

Outlook

Följande knappar och alternativ finns i dialogrutan Skriv ut:

 • Namn      I den här listan väljer du en skrivare som du har installerat och vill använda.

 • Status      Här visas status för den valda skrivaren, till exempel Ledig, Upptagen eller antalet filer som ligger före ditt utskriftsjobb i kön.

 • Typ      Här visas skrivartypen för den valda skrivaren, till exempel Laser.

 • Var      Här visas platsen för den valda skrivaren, eller vilken port skrivaren är ansluten till.

 • Kommentar      Här visas eventuell ytterligare information om den valda skrivaren.

 • Egenskaper      Välj den här knappen om du vill ändra egenskaperna, till exempel papperstyp, för den skrivare som du använder.

 • Skriv till fil      Markera den här kryssrutan om du vill skapa en fil av dokumentet i stället för att skicka det direkt till en skrivare. Filen sparas med utskriftsformatering, till exempel teckensnitts- och färginställningar, i en fil som kan skrivas ut på en annan skrivare.

 • Antal sidor      Välj det antal sidor du vill skriva ut i den här listan.

 • Antal kopior      Välj det antal kopior du vill skriva ut i den här listan.

 • Sortera      Markera den här kryssrutan om du vill att utskriftsjobbet ska skrivas ut i den ordning som du har skapat i dokumentet. Den här kryssrutan är tillgänglig om du har valt att skriva ut flera kopior.

 • Skriv ut bifogade filer. Bifogade filer skrivs endast ut på standardskrivaren.      Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut filer som har bifogats till dina Outlook-objekt.

 • Tabell      Välj det format som du vill att Outlook-objektet ska skrivas ut med i listan Formatmallar.

 • PM      Välj det format som du vill att Outlook-objektet ska skrivas ut med i listan Formatmallar.

 • Utskriftsformat      Välj den här knappen om du vill ange andra skrivar- och pappersalternativ.

 • Definiera formatmallar      Välj det här alternativet om du vill definiera de formatmallar som ska användas när Outlook-objekten skrivs ut.

 • OK      Välj den här knappen när du vill skicka dokumentet till skrivaren.

 • Avbryt      Välj den här knappen om du vill visa dokumentet igen utan att skriva ut det.

Överst på sidan

PowerPoint

Följande knappar och alternativ finns i dialogrutan Skriv ut:

 • Namn      I den här listan väljer du en skrivare som du har installerat och vill använda.

 • Status      Här visas status för den valda skrivaren, till exempel Ledig, Upptagen eller antalet filer som ligger före ditt utskriftsjobb i kön.

 • Typ      Här visas skrivartypen för den valda skrivaren, till exempel Laser.

 • Var      Här visas platsen för den valda skrivaren, eller vilken port skrivaren är ansluten till.

 • Kommentar      Här visas eventuell ytterligare information om den valda skrivaren.

 • Egenskaper      Välj den här knappen om du vill ändra egenskaperna, till exempel papperstyp, för den skrivare som du använder.

 • Sök skrivare      Välj den här knappen om du vill söka efter en skrivare som du har tillgång till.

 • Antal kopior      Välj det antal kopior du vill skriva ut i den här listan.

 • Sortera      Markera den här kryssrutan om du vill att utskriftsjobbet ska skrivas ut i den ordning som du har skapat i dokumentet. Den här kryssrutan är tillgänglig om du har valt att skriva ut flera kopior.

 • Bilder      I den här listan väljer du det antal bilder som ska skrivas ut på varje sida.

 • Ordning      Välj Vågrät eller Lodrät om du vill ordna bilderna på den utskrivna sidan.

 • Passa in på papper      Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut bilderna på det papper som har valts för skrivaren.

 • Bilder med ram      Markera den här kryssrutan om en tunn kantlinje ska skrivas ut runt bilderna.

 • Skriv ut kommentarer och pennanteckningar      Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut kommentarer och pennanteckningar.

 • Skriv ut dolda bilder      Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut eventuella dolda bilder i utskriftsjobbet.

 • Hög kvalitet      Markera den här kryssrutan om du vill att skuggor ska skrivas ut för text och/eller bilder.

 • Färg/gråskala      I den här listan väljer du om du vill skriva ut i gråskala, färg eller svartvitt.

 • Skriv ut      I den här listan väljer du de element som ska skrivas ut.

 • Alla      Välj det här alternativet om du vill skriva ut alla sidor i filen.

 • Anpassat bildspel      Välj det här alternativet om du bara vill skriva ut ett angivet anpassat bildspel – ett urval av bilderna i huvudbildspelet.

 • Bilder      Välj det här alternativet och skriv de sidnummer eller sidintervall som du vill skriva ut i rutan.

 • Aktuell bild      Välj det här alternativet om du bara vill skriva ut den aktuella markerade bilden.

 • Markering      Välj det här alternativet om du bara vill skriva ut de markerade bilderna.

 • Alla      Välj det här alternativet om du vill skriva ut alla sidor i filen.

 • Förhandsgranskning      Välj den här knappen om du vill förhandsgranska bilderna innan du skriver ut dem och välja andra utskriftsalternativ, till exempel för utskriftsformat.

 • OK      Välj den här knappen när du vill skicka dokumentet till skrivaren.

 • Avbryt      Välj den här knappen om du vill visa dokumentet igen utan att skriva ut det.

Överst på sidan

Publisher

Följande knappar och alternativ finns i dialogrutan Skriv ut:

Fliken Inställningar för publikationer och papper

 • Skrivarnamn      I den här listan väljer du en skrivare som du har installerat och vill använda.

 • Egenskaper      Välj den här knappen om du vill ändra egenskaperna, till exempel papperstyp, för den skrivare som du använder.

 • Skriv till fil      Markera den här kryssrutan om du vill skapa en fil av dokumentet i stället för att skicka det direkt till en skrivare. Filen sparas med utskriftsformatering, till exempel teckensnitts- och färginställningar, i en fil som kan skrivas ut på en annan skrivare.

 • Utskriftsalternativ      Välj ett alternativ för hur du vill att filen ska skrivas ut.

 • Visa papperet efter utskrift      Välj det här alternativet under Förhandsgranskning om du vill visa en miniatyrbild av filen.

 • Visa hur papperet matas in      Välj det här alternativet under Förhandsgranskning om du vill visa hur papperet ska matas in för dubbelsidig utskrift.

 • Antal kopior      Välj det antal kopior du vill skriva ut under Kopior.

 • Sortera      Markera den här kryssrutan under Kopior om du vill att utskriftsjobbet ska skrivas ut i den ordning som du har skapat i dokumentet. Den här kryssrutan är tillgänglig om du har valt att skriva ut flera kopior.

 • Alternativ för dubbelsidig utskrift      Välj det här alternativet om du vill ange alternativ för dubbelsidig utskrift.

 • Alla sidor      Välj det här alternativet under Sidintervall om du vill skriva ut alla sidor i filen.

 • Aktuell sida      Välj det här alternativet under Sidintervall om du bara vill skriva ut de aktuella markerade sidorna.

 • Sidor      Välj det här alternativet under Sidintervall och skriv de sidnummer eller sidintervall som du vill skriva ut i rutan.

 • Storlek      Välj den pappersstorlek som du vill använda under Papper.

 • Källa      Välj den papperskälla som du vill använda under Papper.

 • Orientering      Välj ett alternativ för hur du vill att filen ska skrivas ut.

 • Förhandsgranska      Välj den här knappen om du vill visa en förhandsgranskning av filen.

 • Skriv ut      Välj den här knappen när du vill skicka dokumentet till skrivaren.

 • Avbryt      Välj den här knappen om du vill visa dokumentet igen utan att skriva ut det.

Skrivarinformation

 • Skrivarnamn      I den här listan väljer du en skrivare som du har installerat och vill visa information om. Informationen visas under Status, Typ, Var, Kommentar, Funktioner och Utskrivbart område.

 • Egenskaper      Välj den här knappen om du vill ändra egenskaperna, till exempel papperstyp, för den skrivare som du använder.

 • Sök skrivare      Välj den här knappen om du vill söka efter en skrivare som du har tillgång till.

 • Avancerade skrivarinställningar      Välj den här knappen när du vill ändra inställningar för separationer, utskriftsformat, grafik, teckensnitt och när du vill konfigurera dubbelsidig utskrift.

 • Förhandsgranska      Välj den här knappen om du vill visa en förhandsgranskning av filen.

 • Skriv ut      Välj den här knappen när du vill skicka dokumentet till skrivaren.

 • Avbryt      Välj den här knappen om du vill visa dokumentet igen utan att skriva ut det.

Överst på sidan

Visio

Följande knappar och alternativ finns i dialogrutan Skriv ut:

 • Namn      I den här listan väljer du en skrivare som du har installerat och vill använda.

 • Status      Här visas status för den valda skrivaren, till exempel Ledig, Upptagen eller antalet filer som ligger före ditt utskriftsjobb i kön.

 • Typ      Här visas skrivartypen för den valda skrivaren, till exempel Laser.

 • Var      Här visas platsen för den valda skrivaren, eller vilken port skrivaren är ansluten till.

 • Kommentar      Här visas eventuell ytterligare information om den valda skrivaren.

 • Egenskaper      Välj den här knappen om du vill ändra egenskaperna, till exempel papperstyp, för den skrivare som du använder.

 • Ingen bakgrund      Markera den här kryssrutan om du inte vill skriva ut bakgrunden från Visio-sidorna.

 • Färger som svart      Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut färgsidor i svartvitt.

 • Skriv till fil      Markera den här kryssrutan om du vill skapa en fil av dokumentet i stället för att skicka det direkt till en skrivare. Filen sparas med utskriftsformatering, till exempel teckensnitts- och färginställningar, i en fil som kan skrivas ut på en annan skrivare.

 • Antal kopior      Välj det antal kopior du vill skriva ut i den här listan.

 • Alla      Välj det här alternativet om du vill skriva ut alla sidor i filen.

 • Aktuell sida      Välj det här alternativet om du bara vill skriva ut den aktuella sidan.

 • Sidor      Välj det här alternativet och skriv de sidnummer eller sidintervall som du vill skriva ut i rutan.

 • Markering      Välj det här alternativet om du bara vill skriva ut de aktuella markerade formerna.

 • Aktuell vy      Välj det här alternativet om du bara vill skriva ut den aktuella vyn.

 • Anpassa storlek till ark      Markera den här kryssrutan om du vill att filen ska skrivas ut på en sida.

 • OK      Välj den här knappen när du vill skicka dokumentet till skrivaren.

 • Avbryt      Välj den här knappen om du vill visa dokumentet igen utan att skriva ut det.

Överst på sidan

Word

Följande knappar och alternativ finns i dialogrutan Skriv ut:

 • Namn      I den här listan väljer du en skrivare som du har installerat och vill använda.

 • Status      Här visas status för den valda skrivaren, till exempel Ledig, Upptagen eller antalet filer som ligger före ditt utskriftsjobb i kön.

 • Typ      Här visas skrivartypen för den valda skrivaren, till exempel Laser.

 • Var      Här visas platsen för den valda skrivaren, eller vilken port skrivaren är ansluten till.

 • Kommentar      Här visas eventuell ytterligare information om den valda skrivaren.

 • Egenskaper      Välj den här knappen om du vill ändra egenskaperna, till exempel papperstyp, för den skrivare som du använder.

 • Sök skrivare      Välj den här knappen om du vill söka efter en skrivare som du har tillgång till.

 • Skriv till fil      Markera den här kryssrutan om du vill skapa en fil av dokumentet i stället för att skicka det direkt till en skrivare. Filen sparas med utskriftsformatering, till exempel teckensnitts- och färginställningar, i en fil som kan skrivas ut på en annan skrivare.

 • Antal kopior      Välj det antal kopior du vill skriva ut i den här listan.

 • Sortera      Markera den här kryssrutan om du vill att utskriftsjobbet ska skrivas ut i den ordning som du har skapat i dokumentet. Den här kryssrutan är tillgänglig om du har valt att skriva ut flera kopior.

 • Sidor per ark      I den här listan väljer du det antal sidor som ska skrivas ut på varje sida.

 • Anpassa efter papper     I den här listan väljer du den pappersstorlek som dokumentet ska skrivas ut på.

 • Alla      Välj det här alternativet om du vill skriva ut alla sidor i filen.

 • Aktuell sida     Välj det här alternativet om du bara vill skriva ut den sida där markören finns för tillfället.

 • Sidor      Välj det här alternativet och skriv de sidnummer eller sidintervall som du vill skriva ut i rutan.

 • Skriv ut      I den här listan väljer du de element som ska skrivas ut.

 • Skriv ut      I den här listan väljer du om du vill skriva ut alla sidor, sidor med udda sidnummer eller sidor med jämna sidnummer.

 • Alternativ      Välj den här knappen om du vill visa fler utskriftsalternativ i kategorin Visa i dialogrutan Word-alternativ.

 • OK      Välj den här knappen när du vill skicka dokumentet till skrivaren.

 • Avbryt      Välj den här knappen om du vill visa dokumentet igen utan att skriva ut det.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×