Skillnader mellan mallar, teman och Word-formatmallar

Vilket program i använder du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Du har olika möjligheter när du snabbt vill förbättra utseendet på ditt dokument. Du kan börja skapa ett dokument med hjälp av en mall eller så kan du använda teman och, om du arbetar i Word, använda formatmallar.

Vad är en mall

Mallar är filer som du kan ta till hjälp för att utforma intressanta och inspirerande dokument med professionellt utseende. I mallarna finns innehåll och designelement som du kan använda som utgångspunkt när du skapar ett dokument. All formatering har redan gjorts och du kan lägga till det önskade innehållet. Exempel är meritförteckningar, inbjudningar och nyhetsbrev.

Mallar

Vad är ett tema

Om du vill ge dokumentet ett utseende med professionell design – ett utseende med samordnade temafärger och temateckensnitt – ska du använda ett tema. Du kan använda och dela teman i de olika Office för Mac-program som stöder teman, t.ex. Word, Excel och PowerPoint. Exempelvis kan du skapa eller anpassa ett tema i PowerPoint och sedan använda det i ett Word-dokument eller ett Excel-blad. På det sättet får alla relaterade affärsdokument ett liknande utseende.

Exempel på Word-tema

Vad är Word-formatmallar

Teman innebär ett snabbt sätt att ändra de övergripande färgerna och typsnitten. Om du snabbt vill ändra textformateringen är Word format det effektivaste verktyget. När du har använt en formatmall i olika textavsnitt i dokumentet kan du ändra formateringen för den här texten genom att helt enkelt ändra formatmallen. I Word finns många typer av formatmallar, av vilka en del kan användas för att skapa referenstabeller i Word. Ett exempel är formatmallen Rubrik, som används för att skapa en innehållsförteckning.

Rubriker formaterade med markerade formatmallar

Se även

Använd ditt anpassade tema

Skapa och använd din egen mall

PowerPoint

Du har olika möjligheter när du snabbt vill förbättra utseendet på ditt dokument. Du kan börja skapa ett dokument med hjälp av en mall eller så kan du använda teman och, om du arbetar i Word, använda formatmallar.

Vad är en mall

Mallar består av innehåll och designelement som du kan använda som utgångspunkt när du skapar en presentation. I PowerPoint finns ett antal inbyggda mallar som du kan använda direkt eller så har du möjlighet att skapa dina egna mallar. När du skapar en egen mall kan du använda designelement som temafärger, temateckensnitt, temaeffekter och bakgrunder för att skapa en design. Du kan också definiera anpassade bildlayouter och ändra bildbakgrunden för att lägga till text eller bilder som du vill ska visas i varje bild. När innehållet och designelementen är som du vill ha dem sparar du filen som en mall, så att du och andra kan använda den som utgångspunkt i framtiden.

Mallar

Vad är ett tema

Välj ett tema om du vill skapa ett enhetligt utseende för presentationen med hjälp av temafärger, temateckensnitt, temaeffekter, bakgrunder och grafik som kompletterar varandra. När du skapar en ny presentation används standardtemat automatiskt i presentationen, men du kan byta tema när du vill. Du kan använda och dela teman i de olika Office för Mac-programmen. Exempelvis kan du spara ett tema som du har skapat i PowerPoint och sedan använda det i ett Word-dokument eller ett Excel-blad. På det sättet får alla relaterade affärsdokument ett liknande utseende.

Exempel på PowerPoint-tema

Vad är Word-formatmallar

Teman innebär ett snabbt sätt att ändra de övergripande färgerna och typsnitten. Om du snabbt vill ändra textformateringen är Word format det effektivaste verktyget. När du har använt en formatmall i olika textavsnitt i dokumentet kan du ändra formateringen för den här texten genom att helt enkelt ändra formatmallen. I Word finns många typer av formatmallar, av vilka en del kan användas för att skapa referenstabeller i Word. Ett exempel är formatmallen Rubrik, som används för att skapa en innehållsförteckning.

Rubriker formaterade med markerade formatmallar

Se även

Skapa och tillämpa ett eget tema

Skapa och använd din egen mall

Excel

Du har olika möjligheter när du snabbt vill förbättra utseendet på ditt dokument. Du kan börja skapa ett dokument med hjälp av en mall eller så kan du använda teman och, om du arbetar i Word, använda formatmallar.

Vad är en mall

Mallar är filer som du kan ta till hjälp för att utforma intressanta och inspirerande dokument med professionellt utseende. I mallarna finns innehåll och designelement som du kan använda som utgångspunkt när du skapar ett dokument. All formatering har redan gjorts och du kan lägga till det önskade innehållet. Exempel är budgetar, listor och rapporter.

Mallar

Vad är ett tema

Om du vill ge dokumentet ett utseende med professionell design – ett utseende med samordnade temafärger och temateckensnitt – ska du använda ett tema. Du kan använda och dela teman i de olika Office för Mac-program som stöder teman, t.ex. Word, Excel och PowerPoint. Exempelvis kan du skapa eller anpassa ett tema i PowerPoint och sedan använda det i ett Word-dokument eller ett Excel-blad. På det sättet får alla relaterade affärsdokument ett liknande utseende.

Exempel på Excel-tema

Vad är Word-formatmallar

Teman innebär ett snabbt sätt att ändra de övergripande färgerna och typsnitten. Om du snabbt vill ändra textformateringen är Word format det effektivaste verktyget. När du har använt en formatmall i olika textavsnitt i dokumentet kan du ändra formateringen för den här texten genom att helt enkelt ändra formatmallen. I Word finns många typer av formatmallar, av vilka en del kan användas för att skapa referenstabeller i Word. Ett exempel är formatmallen Rubrik, som används för att skapa en innehållsförteckning.

Rubriker formaterade med markerade formatmallar

Se även

Använd ditt anpassade tema

Skapa och använd din egen mall

Gäller för: Word for Mac 2011, Excel for Mac 2011, PowerPoint for Mac 2011, Word 2016 for Mac, Excel 2016 for Mac, PowerPoint 2016 for MacHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk