Skillnader mellan formaten OpenDocument-kalkylblad (.ods) och Excel online (.xlsx)

Om du öppnar en OpenDocument-kakylbladsfil (.ods) i Excel Online kan funktionerna skilja sig åt när kalkylbladet sparas efter redigering, jämfört med Excel-formatet (.xlsx). Detta beror på att filformaten har stöd för olika funktioner.

Obs!:  De skillnader som du kan märka när du arbetar med de två filformaten gäller främst formatering och tillgängliga funktioner. De flesta typer av data och innehåll konverteras, men hur du formaterar och hanterar data och innehåll kan skilja sig åt mellan formaten.

Vad händer om jag redigerar ett kalkylblad i OpenDocument-format?

I tabellen nedan visas vilka Excel Online-funktioner som stöds helt, delvis eller inte alls i OpenDocument-kalkylbladsformatet (.ods).

  • Stöds    Både Excel Online och formatet OpenDocument-kalkylblad stöder den här funktionen. Innehåll, formatering och användbarhet försvinner inte.

  • Stöds delvis    Både Excel Online och OpenDocument-kalkylbladsformatet stöder den här funktionen, men formatering och användbarhet kan påverkas. Varken text eller data går förlorade, men formateringen och sätter du arbetar text och bild kan skilja sig åt.

  • Stöds inte    Funktionen i Excel Online stöds inte i formatet OpenDocument-kalkylblad. Om du använder OpenDocument-formatet riskerar du förlust av innehåll, formatering och användbarhet i den delen av kalkylbladet.

Yta

Delområde

Grad av stöd

Kommentarer

Digitala signaturer

Stöds inte

Den digitala signaturen tas bort så snart du gör några redigeringar i filen. Om du omedelbart avslutar utan att göra någon redigering behålls den digitala signaturen.

Formatering

Radhöjd/kolumnbredd

Stöds

Utseendet bör bara liknande.

Formatering

Cell

Stöds

Formatering

Tabellformat

Stöds inte

Tabellformat sparas inte för filer som öppnas i ODS-format.

Hyperlänkar

Stöds

Hyperlänkars format kan ändras.

Formatering

Cellformat

Stöds

Formler

Stöds

Formler

Namn

Stöds delvis

Om du öppnar en fil ODS-format i Excel Online stöds inte lokala namn, namngivna uttryck eller namn på områden som inte hänger samman.

Dataverktyg

Datum

Stöds delvis

Datum före 1 januari 1900 kan inte användas.

Dataverktyg

Grupp och disposition

Stöds

Dataverktyg

Sortera

Stöds delvis

Vissa avancerade inställningar stöds inte.

Dataverktyg

Filter

Stöds delvis

Grundläggande filtrering stöds men mer komplexa filter, t.ex. datafilter, stöds inte.

Obs!:  Datum före 1 januari 1900 kan inte användas.

Diagram

Trendlinjer

Stöds delvis

Om du öppnar en ODS-fil i Excel Online stöds inte vissa trendlinjer.

Diagram

Förklaringar

Stöds delvis

Om du öppnar en ODS-fil i Excel Online stöds inte vissa inställningar.

Diagram

Felstaplar

Stöds delvis

Om du öppnar en ODS-fil i Excel Online stöds inte vissa felstaplar.

Diagram

Diagramrubriker

Stöds inte

Om du öppnar en ODS-fil i Excel Online stöds inte vissa dataetiketter.

Diagram

Datatabeller

Stöds inte

Diagram

Lodlinjer

Stöds inte

Diagram

Högsta-lägstalinjer

Stöds inte

Diagram

Utfyllnadslinjer i dataetiketter

Stöds inte

Diagram

Fyllda polärdiagram

Stöds inte

Diagram

Pivotdiagram

Stöds inte

.

Diagram

Diagramblad

Stöds inte

Diagram

Cirkel av cirkel och Stapel ur cirkel

Stöds inte

Diagram

Diagramformer

Stöds inte

Samarbete

Samtidig redigering

Stöds inte

Tabeller

Summarad

Stöds delvis

Tabellrader som läggs till i ODS-filer i Excel Online omvandlas till formler när filen öppnas igen.

Tabeller

Dolda rubriker

Stöds delvis

Om du visar tidigare dolda rubriker i ODS-filer så ändras tabellkolumnnamn till standardvärden.

Tabeller

Strukturerade referenser

Stöds delvis

Strukturerade referenser omvandlas till A1-referenser när ODS-filer öppnas igen i Excel Online.

Tabeller

Attributet använd-reguljära-uttryck

Stöds delvis

Attributet tabell: använd-reguljära-uttryck har följande definierade värden:

  • Falskt. Detta innebär att reguljära uttryck inte är aktiverade för strängjämförelser och sökningar.

  • Sant. Detta innebär att reguljära uttryck är aktiverade för strängjämförelser och sökningar.

Attributets standardvärde är Sant, men om filer i ODS-format som innehåller reguljära uttryck öppnas i Excel Online, kan formlerna i filen ge olika resultat.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×