Skillnader mellan formaten OpenDocument-kalkylblad (.ods) och Excel online (.xlsx)

Om du öppnar en OpenDocument-kalkylbladsfil (.ods) i Excel Online kan funktionerna skilja sig åt när kalkylbladet sparas efter redigering, jämfört med Excel-formatet (.xlsx). Detta beror på att filformaten har stöd för olika funktioner.

Obs!:  De skillnader som du kan märka när du arbetar med de två filformaten gäller främst formatering och tillgängliga funktioner. De flesta typer av data och innehåll konverteras, men hur du formaterar och hanterar data och innehåll kan skilja sig åt mellan formaten.

Vad händer om jag redigerar ett kalkylblad i OpenDocument-format?

I tabellen nedan visas vilka Excel Online-funktioner som stöds helt, delvis eller inte alls i OpenDocument-kalkylbladsformatet (.ods).

  • Stöds    Både Excel Online och formatet OpenDocument-kalkylblad stöder den här funktionen. Innehåll, formatering och användbarhet försvinner inte.

  • Stöds delvis    Både Excel Online och OpenDocument-kalkylbladsformatet stöder den här funktionen, men formatering och användbarhet kan påverkas. Varken text eller data går förlorade, men formateringen och sätter du arbetar text och bild kan skilja sig åt.

  • Stöds inte    Funktionen i Excel Online stöds inte i formatet OpenDocument-kalkylblad. Om du använder OpenDocument-formatet riskerar du förlust av innehåll, formatering och användbarhet i den delen av kalkylbladet.

  • Ej tillämpligt Funktionen infördes i en senare version av Excel för Windows.

Yta

Delområde

Grad av stöd

Kommentarer

Objekt på signaturrad

Stöds inte

Den digitala signaturen tas bort när du gör ändringar i filen. Spara en kopia att redigera. Signaturen tas bort från den kopierade filen

Formatering

Radhöjd/kolumnbredd

Stöds

Utseendet bör bara liknande.

Formatering

Cell

Stöds

Formatering

Cellformat

Stöds

Hyperlänkar

Stöds

Hyperlänkars format kan ändras.

Formler

Stöds

Formler

Namn

Stöds delvis

Om du öppnar en fil ODS-format i Excel Online stöds inte lokala namn, namngivna uttryck eller namn på områden som inte hänger samman.

Formler

Reguljära uttryck

Stöds inte

Använd Avancerade filter i stället.

Datum

Datum före 1900-01-01

Stöds inte

Om du sparar en arbetsbok med datum före 1900-01-01 som .ods sparas datumen före 1900 inte korrekt.

Dataverktyg

Grupp och disposition

Stöds delvis

När du sparar filen i formatet .ods och öppnar den igen i Excel stöds formlerna men inställningarna för återanvändning stöds inte.

Dataverktyg

Sortera

Stöds delvis

Vissa avancerade inställningar stöds inte.

Dataverktyg

Filter

Stöds delvis

Grundläggande filter stöds men mer komplexa filter, t.ex. datafilter, stöds inte.

Dataverktyg

Delsumma

Stöds delvis

När du sparar filen i formatet .ods och öppnar den igen i Excel stöds formlerna men inställningarna för återanvändning stöds inte.

Diagram

Trendlinjer

Stöds delvis

Om du öppnar en ODS-fil i Excel Online stöds inte vissa trendlinjer.

Diagram

Förklaringar

Stöds delvis

Om du öppnar en ODS-fil i Excel Online stöds inte vissa inställningar.

Diagram

Felstaplar

Stöds delvis

Om du öppnar en ODS-fil i Excel Online stöds inte vissa felstaplar.

Diagram

Dataetiketter

Stöds inte

Om du öppnar en ODS-fil i Excel Online stöds inte vissa dataetiketter.

Diagram

Datatabeller

Stöds inte

Diagram

Lodlinjer

Stöds inte

Diagram

Högsta-lägstalinjer

Stöds

Diagram

Utfyllnadslinjer i dataetiketter

Stöds inte

Diagram

Fyllda polärdiagram

Stöds

Diagram

Pivotdiagram

Stöds inte

Diagram

Diagramblad

Stöds inte

Diagram

Cirkel av cirkel och Stapel ur cirkel

Stöds inte

Diagram

Låddiagram

Ej tillämpligt

Diagram

Histogram

Ej tillämpligt

Diagram

Paretodiagram

Ej tillämpligt

Diagram

Soldiagram

Ej tillämpligt

Diagram

Treemap-diagram

Ej tillämpligt

Diagram

Vattenfallsdiagram

Ej tillämpligt

Samarbete

Samtidig redigering

Stöds inte

Cell-kommentarer

Stöds delvis

Kommentarer med innehåll är inställda på tur och retur. Formatering av kommentaren kanske inte stöds när du sparar filen i formatet .ods och öppnar det igen i Excel.

Skydd

Bladskydd

Stöds delvis

När du sparar filen i formatet .ods och öppnar den igen i Excel stöds skydd utan lösenord. Men, filer med ett lösenordsskydddat blad kan inte sparas eller öppnas.

Tabeller

Tabellformat

Stöds inte

Tabellformat sparas inte för filer som öppnas i ODS-format.

Tabeller

Summarad

Stöds delvis

Tabellrader som läggs till i ODS-filer i Excel Online omvandlas till formler när filen öppnas igen.

Skriv ut

Utskriftsintervall

Stöds

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×