Skicka frånvaroaviseringar med POP3-, IMAP- och Outlook.com-konton

Obs!    Om du använder ett Microsoft Exchange Server-konto i Microsoft Outlook 2010 använder du funktionen Autosvar. Mer information finns i Svara automatiskt på e-postmeddelanden med ett Exchange Server-konto (tidigare Frånvarohanteraren). Den här artikeln gäller för alla andra typer av e-postkonton, till exempel Outlook.com (tidigare Hotmail), POP3 och IMAP.

Hur vet jag om jag använder ett Microsoft Exchange Server-konto?

Klicka på Arkiv. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar. På fliken E-post finns information om vilken typ av konto det är i listan med konton. Om Microsoft Exchange inte visas använder du inte ett Exchange Server-konto.

Exempel på ett Exchange-konto i dialogrutan med kontoinställningar

Du kan konfigurera Outlook 2010 så att ett automatiskt svar skickas till vissa eller alla personer som skickar ett e-postmeddelande till dig.

Du kan kombinera en e-postmall i Outlook med Outlook-regler och simulera autosvarsfunktionen för Exchange Server-konton.

   De här funktionerna finns i Outlook 2010 från och med Microsoft Office 2010 Service Pack 1.

Steg 1: Skapa en meddelandemall

 1. Klicka på Nytt e-postmeddelande i gruppen Nytt på fliken Start.

 2. Skriv den text du vill skicka som automatiskt svar i meddelandet.

 3. Klicka på Arkiv i det nya meddelandet och sedan på Spara som.

 4. I dialogrutan Spara som klickar du på Outlook-mall (*.oft) i listan Filformat.

 5. I rutan Filnamn skriver du ett namn på meddelandemallen och klickar på Spara.

Överst på sidan

Steg 2: Skapa en regel för att automatiskt svara på nya e-postmeddelanden

Gör något av följande:

 1. Klicka först på Regler i gruppen Flytta på fliken Start, och klicka sedan på Hantera regler och aviseringar.

 2. Klicka på Ny regel i dialogrutan Regler och aviseringar.

 3. Under Börja med en tom regel klickar du på Tillämpa regel på meddelanden som jag tar emot och sedan på Nästa.

 4. Markera villkor som du vill ha med under Vilka villkor vill du ha med? och klicka sedan på Nästa. Du behöver vanligtvis inte markera några objekt.

 5. Under Vad vill du göra med meddelandet? markerar du kryssrutan svara med en specifik mall.

 6. Under Steg 2:Redigera regelbeskrivningen (klicka på ett understruket värde) och klicka på en specifik mall.

 7. Välj Användarmallar i filsystem i listrutan Leta i i dialogrutan Välj en svarsmall.

 8. Markera mallen som du skapade i föregående avsnitt eller någon annan du har skapat eller hämtat, och klicka sedan på Öppna.

 9. Klicka på Nästa.

 10. Markera kryssrutorna om du vill göra undantag från regeln för vissa meddelanden. Det vanliga är att man inte har några undantag.

 11. Klicka på Nästa.

 12. Under Steg 1:Ange ett namn för denna regel skriver du ett namn på regeln och klickar sedan på Slutför.

   För att Regelguiden ska kunna skicka automatiska svar måste Outlook köras och vara konfigurerat så att det regelbundet kontrollerar om det finns nya meddelanden.

Med regeln svara med en specifik mall i Regelguiden skickas automatiska svar endast en gång till varje avsändare under en session. En session varar från när du startar Outlook tills du stänger programmet. Den regeln gör att inte flera autosvar skickas från Outlook till en avsändare som du får flera meddelanden från. Outlook sparar de avsändare som har fått autosvar under den aktuella sessionen. Om du stänger och sedan startar om Outlook tolkas det som en ny session och listan med avsändare som har fått autosvar rensas.

Tips    Du kan skapa en uppgift i Outlook eller en påminnelse så att du kommer ihåg att inaktivera regeln när du vill sluta skicka automatiska svar.

Överst på sidan

Inaktivera automatiska svar

Om du vill inaktivera en regel som används för automatiska svar gör du följande:

 1. Klicka först på Regler i gruppen Flytta på fliken Start, och klicka sedan på Hantera regler och aviseringar.

 2. Avmarkera kryssrutan för den regel som du vill inaktivera under Regel på fliken E-postregler.

Överst på sidan

Gäller för: Outlook 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk