Skicka formulärdata till flera platser

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan designa formulärmallen så att användarna kan skicka sina formulärdata till flera platser när de klickar på Skicka.

Artikelinnehåll

Översikt

Steg 1: Lägga till skicka dataanslutningar

Steg 2: Konfigurera en formulärmall om du vill tillåta bidrag

Översikt

Om du vill att användarna ska kunna skicka sina formulärdata till flera platser, måste du i formulärmallen lägga till en sekundär dataanslutning som skickar data för var och en av platserna som användarna ska kunna skicka formulären till. När du har lagt till dataanslutningarna, konfigurerar du formulärmallen så att användarna kan skicka sina formulärdata till flera platser med hjälp av en regel. Knappen Skicka läggs då till i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka läggs till på Arkiv-menyn när användarna fyller i formuläret. Formulärdata skickas till de sekundära dataanslutningarna i den ordning de anges i regeln. Det går inte att konfigurera regeln så att alla dataanslutningar används samtidigt.

När du konfigurerar formulärmallen så att användarna kan skicka sina formulärdata, kan du också anpassa sändningsalternativen så här:

 • Ändra texten som visas på knappen Skicka i verktygsfältet Standard och kommandot SkickaArkiv-menyn.

 • Ändra tangentbordsgenväg för knappen Skicka i verktygsfältet Standard och kommandot SkickaArkiv-menyn.

 • Skapa egna meddelanden som visas för användarna när de skickar sina formulär.

 • Ange om formuläret ska lämnas öppet, ska stängas eller om ett tomt formulär ska visas efter att formuläret har skickats.

Överst på sidan

Steg 1: Lägga till dataanslutningar för sändning

När du konfigurerar formulärmallen så att användarna kan skicka sina ifyllda formulär till flera platser, lägger du till de dataanslutningar för sändning som behövs i formulärmallen. Du kan lägga till dataanslutningar till följande platser:

 • En webbtjänst

 • Ett dokumentbibliotek på en server som kör Microsoft Windows SharePoint Services

 • I ett e-postmeddelande

  Obs!: Användarna måste ha Microsoft Office Outlook installerat på sina datorer för att kunna skicka formulärdata i ett e-postmeddelande.

I procedurerna nedan beskrivs hur du lägger till dataanslutningar för sändning till dessa platser.

Lägga till en dataanslutning som skickar data till en webbtjänst

 1. Välj DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Dataanslutningar.

 3. Klicka på Skapa en ny anslutning för att i guiden Dataanslutning, sedan på Skicka data och därefter på Nästa.

 4. Klicka på Till en webbtjänst på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 5. Ange webbtjänsten dit användarna ska skicka sina formulär på nästa sida i guiden. Klicka sedan på Nästa.

  Om du vill söka efter webbtjänsten i en UDDI-server (Universal Description, Discovery and Integration) klickar du på Sök i UDDI och anger den UDDI-server som du vill söka i. Ange om du vill söka efter leverantör eller efter de tjänster som tillhandahålls, ange ett sökord och klicka på Sök. Webbtjänsterna som matchar sökordet visas i listan Sökresultat.

 6. På nästa sida i guiden klickar du i listan Välj en åtgärd på den webbtjänståtgärd som ska ta emot formulärdata. Klicka sedan på Nästa.

 7. Gör något av följande på nästa sida i guiden:

  Skicka data i ett fält eller en grupp

  1. Klicka i listan Parametrar på en webbtjänstparameter som ska ta emot data från formuläret.

  2. Klicka på Fält eller grupp i Parameteralternativ.

  3. Klicka på Ändra Bild av knapp .

  4. Klicka på det fält eller den grupp vars datavärde du vill skicka i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka sedan på OK.

  5. Klicka i rutan InkluderaEndast textelement och underordnade element (om du endast vill skicka innehållet och underordnade element i fältet eller gruppen) eller på XML-underträd, inklusive markerat element (om du vill skicka både innehållet och gruppen eller fältet).

  Skicka alla data i formuläret

  1. Klicka på Hela formuläret (XML-dokument, inklusive bearbetningsinstruktioner).

  Skicka data som en sträng

  1. Markera kryssrutan Skicka data som en sträng.

   Vanligtvis ska du markera den här kryssrutan när du vill skicka digitalt signerade data. I de flesta fall ska du avmarkera den.

 8. Klicka på Nästa.

 9. I rutan Ange ett namn på dataanslutningen på nästa sida i guiden skriver du ett beskrivande namn för den här dataöverföringsanslutningen.

 10. Kontrollera att informationen är korrekt i avsnittet Sammanfattning och klicka på Slutför.

Lägga till en dataanslutning som skickar data till ett dokumentbibliotek

 1. Välj DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Dataanslutningar.

 3. Klicka på Skapa en ny anslutning för att i guiden Dataanslutning, sedan på Skicka data och därefter på Nästa.

 4. Klicka på Till ett dokumentbibliotek på en SharePoint-webbplats på nästa sida i guiden och klicka på Nästa.

 5. Ange platsen i SharePoint-dokumentbiblioteket i rutan Dokumentbibliotek på nästa sida i guiden.

 6. Skriv i rutan Filnamn namnet som ska användas för att identifiera formuläret i dokumentbiblioteket. Du kan också använda en formel som ser till att alla formulärnamn blir unika.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Infoga formel Bild av knapp .

  2. Gör något av följande i dialogrutan Infoga formel:

   • Om du vill använda ett fält i formeln klickar du på Infoga fält eller grupp, klickar på önskat fält i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klickar sedan på OK.

   • Om du vill använda en funktion i formeln klickar du på Infoga funktion, markerar önskad funktion i dialogrutan Infoga funktion och klickar sedan på OK.

    Om funktionen kräver parametrar, markerar du funktionen i dialogrutan Infoga funktion och klickar på OK. Dubbelklicka sedan på den funktion du lagt till i rutan Formel i dialogrutan Infoga formel och klicka i ett fält eller en grupp. Länkar till mer information om funktioner finns i avsnittet Se även.

   • Om du vill infoga ett värde eller en matematisk operator i formeln skriver du värdet eller tecknet för den matematiska operationen i rutan Formel.

  Operation

  Symbol

  Addera

  +

  Subtrahera

  -

  Multiplicera

  *

  Dividera

  /

  • Obs!: Om formeln använder operatorn division (/), ser du till att det finns ett blanksteg före och efter den. Om det inte finns blanksteg före och efter divisionsoperatorn kan "/" tolkas som en avgränsare för XPath-steg i stället för en divisionsoperator.

  • Om du vill kontrollera formelns syntax klickar du på Bekräfta formel i dialogrutan Infoga formel.

   Länkar till mer information om formler finns i avsnittet Se även.

 7. Om du vill skriva över befintliga formulär med samma namn i dokumentbiblioteket markerar du kryssrutan Tillåt att befintliga filer skrivs över.

 8. Klicka på Nästa.

 9. I rutan Ange ett namn på dataanslutningen på nästa sida i guiden skriver du ett beskrivande namn för den här dataöverföringsanslutningen.

 10. Kontrollera att informationen är korrekt i avsnittet Sammanfattning och klicka på Slutför.

Lägga till en dataanslutning som skickar data i ett e-postmeddelande

 1. Välj DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Dataanslutningar.

 3. Klicka på Skapa en ny anslutning för att i guiden Dataanslutning, sedan på Skicka data och därefter på Nästa.

 4. Klicka på Som ett e-postmeddelande och sedan på Nästa på nästa sida i guiden.

 5. På nästa sida i guiden skriver du e-postadressen till mottagarna av meddelandet, ämnet som ska visas i meddelandet och eventuell inledningstext i respektive rutor och klickar på Nästa. Du kan också använda en formel i respektive ruta utom i rutan Introduktion.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Infoga formel Bild av knapp .

  2. Gör något av följande i dialogrutan Infoga formel:

   • Om du vill använda ett fält i formeln klickar du på Infoga fält eller grupp, klickar på önskat fält i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klickar sedan på OK.

   • Om du vill använda en funktion i formeln klickar du på Infoga funktion, markerar önskad funktion i dialogrutan Infoga funktion och klickar sedan på OK.

    Om funktionen kräver parametrar, markerar du funktionen i dialogrutan Infoga funktion och klickar på OK. Dubbelklicka sedan på den funktion du lagt till i rutan Formel i dialogrutan Infoga formel och klicka i ett fält eller en grupp. Länkar till mer information om funktioner finns i avsnittet Se även.

   • Om du vill infoga ett värde eller en matematisk operator i formeln skriver du värdet eller tecknet för den matematiska operationen i rutan Formel.

  Operation

  Symbol

  Addera

  +

  Subtrahera

  -

  Multiplicera

  *

  Dividera

  /

  • Obs!: Om formeln använder operatorn division (/), ser du till att det finns ett blanksteg före och efter den. Om det inte finns blanksteg före och efter divisionsoperatorn kan "/" tolkas som en avgränsare för XPath-steg i stället för en divisionsoperator.

  • Om du vill kontrollera formelns syntax klickar du på Bekräfta formel i dialogrutan Infoga formel.

   Länkar till mer information om formler finns i avsnittet Se även.

 6. Gör något av följande på nästa sida i guiden:

  1. Om du vill visa formuläret i e-postmeddelandets brödtext klickar du på Skicka endast den aktiva vyn av formuläret och ingen bifogad fil.

  2. Om du vill skicka formulärdata som en bilaga i e-postmeddelandet klickar du på Skicka formulärdata som en bifogad fil, bifoga en formulärmall så att användarna kan öppna formuläret markerar du kryssrutan och skriv sedan ett namn för formuläret i namn på bifogad fil ruta. Du kan också ange ett fält eller använda en formel för att säkerställa att varje formulärnamnet är unika. Det här alternativet är bara tillgängliga om formulärmallen är konfigurerad för att automatiskt fastställa säkerhetsnivån eller är konfigurerad att säkerhetsnivån begränsat eller fullständigt förtroende.

   Hur gör jag?

   1. Klicka på Infoga formel Bild av knapp .

   2. Gör något av följande i dialogrutan Infoga formel:

    • Om du vill använda ett fält i formeln klickar du på Infoga fält eller grupp, klickar på önskat fält i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klickar sedan på OK.

    • Om du vill använda en funktion i formeln klickar du på Infoga funktion, markerar önskad funktion i dialogrutan Infoga funktion och klickar sedan på OK.

     Om funktionen kräver parametrar, markerar du funktionen i dialogrutan Infoga funktion och klickar på OK. Dubbelklicka sedan på den funktion du lagt till i rutan Formel i dialogrutan Infoga formel och klicka i ett fält eller en grupp. Länkar till mer information om funktioner finns i avsnittet Se även.

    • Om du vill infoga ett värde eller en matematisk operator i formeln skriver du värdet eller tecknet för den matematiska operationen i rutan Formel.

   Operation

   Symbol

   Addera

   +

   Subtrahera

   -

   Multiplicera

   *

   Dividera

   /

   • Obs!: Om formeln använder operatorn division (/), ser du till att det finns ett blanksteg före och efter den. Om det inte finns blanksteg före och efter divisionsoperatorn kan "/" tolkas som en avgränsare för XPath-steg i stället för en divisionsoperator.

   • Om du vill kontrollera formelns syntax klickar du på Bekräfta formel i dialogrutan Infoga formel.

    Länkar till mer information om formler finns i avsnittet Se även.

   Mottagarna till de formulärdata som skickas som en bifogad fil måste ha InfoPath installerat för att kunna öppna den bifogade filen.

 7. Klicka på Nästa.

 8. I rutan Ange ett namn på dataanslutningen på nästa sida i guiden skriver du ett beskrivande namn för den här dataöverföringsanslutningen.

 9. Kontrollera att informationen är korrekt i avsnittet Sammanfattning och klicka på Slutför.

Överst på sidan

Steg 2: Konfigurera formulärmallen så att det går att skicka data

När du har lagt till de sekundära dataanslutningar som behövs i formulärmallen, konfigurerar du den så att användarna kan skicka sina formulärdata. När du gör detta läggs kommandot Skicka till i Arkiv-menyn och knappen Skicka i verktygsfältet Standard när användarna fyller i formuläret. Du kan sedan konfigurera vilken åtgärd som ska utföras när användaren klicka på Skicka. I det här fallet ska du lägga till en regel som skickar formulärdata till alla dataanslutningar när användaren klickar på kommandot Skicka i Arkiv-menyn eller knappen Skicka i verktygsfältet Standard.

Du kan konfigurera sändningsalternativen i samma dialogruta.

 1. Klicka på SändningsalternativVerktyg-menyn.

 2. Markera kryssrutan Tillåt användare att skicka formuläret i dialogrutan Sändningsalternativ.

  Om du markerar den här kryssrutan läggs knappen Skicka till i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka läggs till på Arkiv-menyn när användarna fyller i formuläret.

 3. Klicka på Utför anpassad åtgärd med regler och sedan på Regler.

 4. Klicka på Lägg till i dialogrutan Regler för att skicka formulär.

 5. Klicka på Lägg till åtgärd.

 6. Klicka på Skicka via en dataanslutning i rutan Åtgärd, klicka på önskad dataanslutning i listan Dataanslutning och sedan på OK.

 7. Upprepa steg 5 och 6 för varje dataanslutning som du har lagt till i formulärmallen.

 8. När du har lagt till villor för alla dataanslutningar i formulärmallen klickar du på OK två gånger.

  1. Om du vill byta namn på knappen Skicka som visas i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka som visas på Arkiv-menyn när användare fyller i formuläret, Skriv det nya namnet i rutan Beskrivning i Skicka Alternativ för i dialogrutan.

   Om du vill tilldela ett kortkommando till den här knappen och kommandot skriver du ett et-tecken (&) före det tecken som du vill använda som ett kortkommando. Skriv till exempel om du vill koppla ALT + B som kortkommandot för Skicka-knapp och kommandot Su & cka.

 9. Om du inte vill att användarna ska kunna använda kommandot Skicka eller knappen Skicka i verktygsfältet Standard när de fyller i formuläret, avmarkerar du kryssrutan Visa menyobjektet och verktygsfältsknappen Skicka.

  1. Som standard när användaren skickar ett formulär InfoPath behåller formuläret öppet och visar ett meddelande för att ange om formuläret har skickats. Om du vill ändra standardbeteendet, klicka på Avancerat och gör sedan något av följande:

   • Om du vill stänga formuläret eller skapa ett nytt tomt formulär när användaren anger en färdigt formulär, klickar du på det alternativ som du vill använda i listan när du skickar.

   • Markera kryssrutan Använd anpassade meddelanden om du vill skapa ett anpassat meddelande som anger om formuläret skickades och Skriv dina meddelanden i rutorna på lyckade och misslyckade.

    Använda ett meddelande i rutan på fel för att informera användarna vad kan jag göra om de inte kan skicka sina formulär. Du kan till exempel föreslå att användare spara sina formulär och kontakta någon ytterligare anvisningar.

   • Om du inte vill visa ett meddelande när användaren skickar ett formulär avmarkerar du kryssrutan Visa lyckade och misslyckade meddelanden.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×