Skicka formulärdata till en webbtjänst

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du vill att användarna ska kunna skicka sina formulärdata till en webbtjänst lägger du till en sekundär dataanslutning för sändning i formulärmallen. Beroende på vilka typer av data som webbtjänsten accepterar, kan du konfigurera dataanslutningen så att den skickar data i ett visst fält, data i alla fält i en grupp eller alla data i formuläret.

När du har lagt till dataanslutningen för sändning, konfigurerar du formulärmallen så att användarna kan skicka sina formulärdata till webbtjänsten. Då läggs knappen Skicka automatiskt till i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka läggs till på Arkiv-menyn i formuläret. Du kan också anpassa sändningsalternativen för formulärmallen så här:

 • Ändra den text som visas på knappen Skicka i verktygsfältet Standard och kommandot SkickaArkiv-menyn.

 • Ändra tangentbordsgenväg för knappen Skicka i verktygsfältet Standard och kommandot SkickaArkiv-menyn.

 • Skapa egna meddelanden som visas för användarna när de skickar sina formulär.

 • Ange om formuläret ska lämnas öppet, ska stängas eller om ett tomt formulär ska visas efter att formuläret har skickats.

Lägga till dataanslutningen för sändning

 1. Klicka på SändningsalternativVerktyg-menyn.

 2. Markera kryssrutan Tillåt användare att skicka formuläret i dialogrutan Sändningsalternativ.

 3. Klicka på Skicka formulärdata till en plats och sedan på Webbtjänst i listan.

 4. Klicka på Lägg till.

 5. Ange webbtjänsten dit användarna ska skicka sina data i guiden Dataanslutning. Klicka sedan på Nästa.

  Tips: Om du vill söka efter webbtjänsten i en UDDI-server (Universal Description, Discovery and Integration) klickar du på Sök i UDDI och anger den UDDI-server som du vill söka i. Ange om du vill söka efter leverantör eller efter de tjänster som tillhandahålls, ange ett sökord och klicka på Sök. Webbtjänsterna som matchar sökordet visas i listan Sökresultat.

 6. På nästa sida i guiden klickar du i listan Välj en åtgärd på den webbtjänståtgärd som ska ta emot formulärdata. Klicka sedan på Nästa.

 7. Om du vill välja vilka data i formuläret som ska skickas för varje parameter i webbtjänsten, gör du något av följande på nästa sida i guiden:

  Skicka data i ett fält eller en grupp

  1. Klicka i listan Parametrar på en webbtjänstparameter som ska ta emot data från formuläret.

  2. Klicka på Fält eller grupp i Parameteralternativ.

  3. Klicka på Ändra Bild av knapp .

  4. Klicka på det fält eller den grupp vars datavärde du vill skicka i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka sedan på OK.

  5. Klicka på Endast textelement och underordnade element i rutan Inkludera om du bara vill skicka data i det här fältet och de underordnade elementen i fältet eller gruppen, eller klicka på XML-underträd, inklusive markerat element om du vill skicka fältnamnet, data i fältet och de underordnade fälten i den valda gruppen eller fältet.

  Skicka alla data i formuläret

  1. Klicka i listan Parametrar på en webbtjänstparameter som ska ta emot data från formuläret.

  2. Klicka på hela formuläret (XML-dokument, inklusive bearbetningsinstruktioner) under parameteralternativ.

  Skicka data som en sträng

  1. Klicka i listan Parametrar på en webbtjänstparameter som ska ta emot data från formuläret.

  2. Klicka på hela formuläret (XML-dokument, inklusive bearbetningsinstruktioner) under parameteralternativ.

  3. Markera kryssrutan Skicka data som en sträng.

   Obs!: Vanligtvis ska du markera den här kryssrutan när du vill skicka digitalt signerade data. I de flesta fall ska du avmarkera den.

  Teknisk information om Microsoft ADO.NET DataSet-objekten

  Om webbtjänsten kräver ett ADO.NET DataSet-objekt, väljer du en DataSet-nod när du konfigurerar den här dataanslutningen. Om du använder någon annan typ av nod för dataanslutningen till en webbtjänst som kräver ADO DataSet, misslyckas sändningen.

 8. Klicka på Nästa.

 9. I rutan Ange ett namn på dataanslutningen på nästa sida i guiden skriver du ett beskrivande namn för den här dataöverföringsanslutningen.

  1. Skriv det nya namnet i rutan Beskrivning i dialogrutan Sändningsalternativ om du vill byta namn på knappen Skicka som visas i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka som visas på Arkiv-menyn när användare fyller i formuläret.

   Tips: Om du vill tilldela ett kortkommando till den här knappen och kommandot skriver du ett et-tecken (&) före det tecken som du vill använda som ett kortkommando. Skriv till exempel om du vill koppla ALT + B som kortkommandot för Skicka-knapp och kommandot Su & cka.

 10. Kontrollera att informationen är korrekt i avsnittet Sammanfattning och klicka på Slutför.

 11. Markera kryssrutan Visa menyobjektet och verktygsfältsknappen Skicka om du vill att användarna ska kunna använda kommandot Skicka eller knappen Skicka i verktygsfältet Standard när de fyller i formuläret.

  1. Som standard när användaren skickar ett formulär InfoPath behåller formuläret öppet och visar ett meddelande för att ange om formuläret har skickats. Om du vill ändra standardbeteendet, klicka på Avancerat och gör sedan något av följande:

   1. Om du vill stänga formuläret eller skapa ett nytt tomt formulär när användaren anger en färdigt formulär, klickar du på det alternativ som du vill använda i listan när du skickar.

   2. Markera kryssrutan Använd anpassade meddelanden om du vill skapa ett anpassat meddelande som anger om formuläret skickades och Skriv dina meddelanden i rutorna på lyckade och misslyckade.

    Tips: Använda ett meddelande i rutan på fel för att informera användarna vad kan jag göra om de inte kan skicka sina formulär. Du kan till exempel föreslå att användare spara sina formulär och kontakta någon ytterligare anvisningar.

   3. Om du inte vill visa ett meddelande när användaren skickar ett formulär avmarkerar du kryssrutan Visa lyckade och misslyckade meddelanden.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×