Skicka formulärdata till en webbtjänst

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill att användarna ska skicka sina formulärdata till en webbtjänst kan du lägga till en skicka dataanslutning i formulärmallen som en sekundär dataanslutning. Beroende på vilka typer av data som webbtjänsten accepterar konfigurera du skicka-dataanslutning om du vill skicka data i ett visst fält, data i alla fält i en grupp eller alla data i formuläret.

När du har lagt till dataanslutning skicka konfigurera formulärmall om du vill tillåta användare att skicka sina formulärdata till webbtjänsten. Därför Microsoft Office InfoPath lägger till en Skicka-knapp i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka till Arkiv-menyn i formuläret. Du kan också anpassa skicka alternativ för formulärmallen på följande sätt:

 • Ändra texten som visas på knappen Skicka i verktygsfältet Standard och kommandot SkickaArkiv-menyn.

 • Ändra kortkommandot för Skicka-knapp i verktygsfältet Standard och kommandot SkickaArkiv-menyn.

 • Skapa egna meddelanden ska visas för användarna när de skickar sina formulär.

 • Ange om du vill lämna formuläret öppet, Stäng formuläret eller öppna en annan tomt formulär när formuläret skickas.

Lägga till skicka-dataanslutning

 1. Klicka på Skicka alternativVerktyg-menyn.

 2. I dialogrutan Leveransalternativ markerar du kryssrutan Tillåt användare att skicka det här formuläret.

 3. Klicka på Skicka formulärdata till en enda målet och sedan på webbtjänst i listan.

 4. Klicka på Lägg till.

 5. Anger du platsen för den webbtjänst där användarna ska skicka sina data och klicka sedan på Nästa i guiden Dataanslutning.

  Tips: Om du vill söka en Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) server för en webbtjänst på Sök i UDDI, anger den UDDI-server som du vill söka i, anger om du vill söka efter leverantör eller efter de tjänster som tillhandahålls, Ange ett sökord och klicka sedan på Sök. Webbtjänster som matchar dina sökord visas i listan Sökresultat.

 6. På nästa sida i guiden i listan Välj en åtgärd klickar du på Web serviceåtgärden som du vill använda för att ta emot formulärdata och klicka sedan på Nästa.

 7. På nästa sida i guiden, om du vill välja vilka data i formuläret och skicka in för varje parameter i webbtjänsten, gör du något av följande:

  Skicka data i ett fält eller en grupp

  1. Klicka på Web service parametern som ska ta emot data från formuläret i listan.

  2. Klicka på Alternativ för parameternfält eller en grupp.

  3. Klicka på Ändra Bild av knapp .

  4. Klicka på det fält eller en grupp vars data du vill skicka i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka sedan på OK.

  5. Klicka på Text och underordnade element om du vill skicka bara data i det här fältet och underordnade element i fält eller en grupp eller klicka på XML-underkataloger, inklusive markerat element om du vill skicka fältnamn data i fältet i rutan Inkludera och underordnade element i den valda gruppen eller fältet.

  Skicka alla data i formuläret

  1. Klicka på Web service parametern som ska ta emot data från formuläret i listan.

  2. Klicka på hela formuläret (XML-dokument, inklusive bearbetningsinstruktioner) under parameteralternativ.

  Skicka data som en sträng

  1. Klicka på Web service parametern som ska ta emot data från formuläret i listan.

  2. Klicka på hela formuläret (XML-dokument, inklusive bearbetningsinstruktioner) under parameteralternativ.

  3. Markera kryssrutan Skicka data som en sträng.

   Obs!: Vanligtvis ska markera du den här kryssrutan att skicka digitalt signerade data. Avmarkera den här kryssrutan i de flesta fall.

  Teknisk information om Microsoft ADO.NET DataSet objekt

  Om webbtjänsten kräver ett ADO.NET DataSet-objekt markerar du en nod som DataSet när du konfigurerar den här anslutningen. Om du använder någon annan typ av nod för en dataanslutning till en webbtjänst som kräver en ADO DataSet misslyckas åtgärden Skicka.

 8. Klicka på Nästa.

 9. Skriv ett beskrivande namn för den här skicka dataanslutning på nästa sida i guiden i rutan Ange ett namn på dataanslutningen.

  1. Om du vill byta namn på knappen Skicka som visas i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka som visas på Arkiv-menyn när användare fyller i formuläret, Skriv det nya namnet i rutan Beskrivning i Skicka Alternativ för i dialogrutan.

   Tips: Om du vill tilldela ett kortkommando till den här knappen och kommandot skriver du ett et-tecken (&) före det tecken som du vill använda som ett kortkommando. Skriv till exempel om du vill koppla ALT + B som kortkommandot för Skicka-knapp och kommandot Su & cka.

 10. Kontrollera att informationen är korrekt i avsnittet Sammanfattning och klicka sedan på Slutför.

 11. Markera kryssrutan Visa menyalternativet Skicka och knappen Skicka om du vill tillåta användare att använda kommandot Skicka eller Skicka-knapp i verktygsfältet Standard när de fyller i formuläret.

  1. Som standard när användaren skickar ett formulär InfoPath behåller formuläret öppet och visar ett meddelande för att ange om formuläret har skickats. Om du vill ändra standardbeteendet, klicka på Avancerat och gör sedan något av följande:

   1. Om du vill stänga formuläret eller skapa ett nytt tomt formulär när användaren anger en färdigt formulär, klickar du på det alternativ som du vill använda i listan när du skickar.

   2. Markera kryssrutan Använd anpassade meddelanden om du vill skapa ett anpassat meddelande som anger om formuläret skickades och Skriv dina meddelanden i rutorna på lyckade och misslyckade.

    Tips: Använda ett meddelande i rutan på fel för att informera användarna vad kan jag göra om de inte kan skicka sina formulär. Du kan till exempel föreslå att användare spara sina formulär och kontakta någon ytterligare anvisningar.

   3. Om du inte vill visa ett meddelande när användaren skickar ett formulär avmarkerar du kryssrutan Visa lyckade och misslyckade meddelanden.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×