Skicka formulärdata till en Microsoft Access-databas

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln

Översikt

Steg 1: Aktivera dataanslutningen för sändning

Steg 2: Konfigurera sändningsalternativ

Översikt

När du designar en formulärmall i Microsoft Office InfoPath som är baserad på en Microsoft Office Access- (.mdb) eller Microsoft Office Access 2007-databas (.accdb), skapar Guiden Dataanslutning en anslutning för datasändning till databasen om följande villkor är uppfyllda.

 • Formulärmallen är designad så att användare måste fylla i den genom att använda InfoPath. Om formuläret fylls i med en webbläsare kan formuläret inte skicka data direkt till databasen. Använd en dataanslutning som skickar data till en webbtjänst som är kompatibel med databasen för att konfigurera en webbläsarkompatibel formulärmall.

 • Den primära databastabellen som används i huvuddataanslutningen innehåller en primär nyckel, en unik begränsning eller ett unikt index.

 • Alla andra databastabeller som används med den här huvuddataanslutningen har en enkel, hierarkisk relation till den primära databastabellen.

 • Databasen innehåller inte fält som kan lagra en stor binär datatyp, exempelvis bilder, OLE-objekt, bifogade filer, datatypen PM i Office Access eller datatypen Text i SQL.

Om databasen uppfyller de här kraven skapar InfoPath anslutningen för datasändning och lägger till knappen Skicka i verktygsfältet Standard och ett kommando för SkickaArkiv-menyn i formuläret.

Obs!: Sekundära dataanslutningar kan inte skicka data till en databas. Identifiera en webbtjänst som är kompatibel med databasen om du vill använda en anslutning för datasändning som en sekundär dataanslutning och lägg sedan till en anslutning för datasändning till den webbtjänsten.

Efter att du har aktiverat anslutningen för datasändning kan du anpassa sändningsalternativen för formulärmallen på följande sätt.

 • Ändra texten som visas på knappen Skicka i verktygsfältet Standard och kommandot SkickaArkiv-menyn.

 • Ändra snabbkommandona för knappen Skicka i verktygsfältet Standard och kommandot SkickaArkiv-menyn.

 • Skapa anpassade meddelanden att visa för användarna när de skickar sina formulär.

 • Ange om formuläret ska lämnas öppet, ska stängas eller om ett tomt formulär ska visas efter att formuläret har skickats.

Överst på sidan

Steg 1: Aktivera dataanslutningen för sändning

 1. Välj DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på huvuddataanslutningen i dialogrutan Dataanslutningar och klicka sedan på Ändra.

 3. Klicka på Nästa i guiden Dataanslutning.

 4. Markera kryssrutan Aktivera sändning för den här anslutningen på nästa sida i guiden och klicka sedan på Slutför.

Överst på sidan

Steg 2: Konfigurera sändningsalternativ

Efter att du har aktiverat anslutningen för datasändning lägger InfoPath till knappen Skicka i verktygsfältet Standard och kommandot SkickaArkiv-menyn. InfoPath konfigurera även formulären som är baserade på den här formulärmallen för att visa ett meddelande för användare efter att de skickat sina slutförda formulär. Meddelandet indikerar om formuläret skickades utan problem. InfoPath håller som standard även formuläret öppet efter att en användare har skickat det. Gör följande för att ändra texten som visas på knappen Skicka, samt vad som ska hända efter att användarna skickat sina formulär:

 1. Klicka på SändningsalternativVerktyg-menyn.

  1. Skriv det nya namnet i rutan Beskrivning i dialogrutan Sändningsalternativ om du vill byta namn på knappen Skicka som visas i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka som visas på Arkiv-menyn när användare fyller i formuläret.

   Tips: Om du vill tilldela ett kortkommando till den här knappen och kommandot skriver du ett et-tecken (&) före det tecken som du vill använda som ett kortkommando. Skriv till exempel om du vill koppla ALT + B som kortkommandot för Skicka-knapp och kommandot Su & cka.

 2. Om du inte vill att andra ska använda kommandot Skicka eller Skicka-knapp i verktygsfältet Standard när de fyller i formuläret avmarkerar du kryssrutan Visa menyalternativet Skicka och knappen Skicka.

  1. Som standard när användaren skickar ett formulär InfoPath behåller formuläret öppet och visar ett meddelande för att ange om formuläret har skickats. Om du vill ändra standardbeteendet, klicka på Avancerat och gör sedan något av följande:

   • Om du vill stänga formuläret eller skapa ett nytt tomt formulär när användaren anger en färdigt formulär, klickar du på det alternativ som du vill använda i listan när du skickar.

   • Markera kryssrutan Använd anpassade meddelanden om du vill skapa ett anpassat meddelande som anger om formuläret skickades och Skriv dina meddelanden i rutorna på lyckade och misslyckade.

    Tips: Använda ett meddelande i rutan på fel för att informera användarna vad kan jag göra om de inte kan skicka sina formulär. Du kan till exempel föreslå att användare spara sina formulär och kontakta någon ytterligare anvisningar.

   • Om du inte vill visa ett meddelande när användaren skickar ett formulär avmarkerar du kryssrutan Visa lyckade och misslyckade meddelanden.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×