Skicka ett e-postmeddelande som har en påminnelse

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du vill följa upp ett meddelande eller om du vill komma ihåg att kontrollera om du har fått svar på ett e-postmeddelande som du har skickat, kan du infoga en påminnelse i meddelandet innan du skickar det. Du kan även uppmuntra andra att svara på ett meddelande eller påminna dem om åtgärder som behöver göras genom att skicka ett flaggat meddelande som har en påminnelse till dem.

I den här artikeln

Hur fungerar datum för uppföljningsflaggor?

Skicka ett meddelande som har en påminnelse åt dig själv

Skicka ett meddelande som har en påminnelse åt andra

Hur fungerar datum för uppföljningsflaggor?

Du kan använda flaggor för att markera meddelanden som ska följas upp och för att lägga in påminnelser. Följande standardinställningar gäller för startdatum, förfallodatum och påminnelsetider för flaggor. Om du vill kan du anpassa varje inställning.

Flagga

Startdatum

Förfallodatum

Påminnelse

I dag

Aktuellt datum

Aktuellt datum

En timme före sluttiden för den aktuella arbetsdagen

I morgon

Aktuellt datum plus en dag

Aktuellt datum plus en dag

Starttid för aktuellt datum plus en arbetsdag

Den här veckan

Aktuellt datum plus två dagar, men inte senare än den sista arbetsdagen i den här veckan

Sista arbetsdagen i den här veckan

Starttid för aktuellt datum plus två arbetsdagar

Nästa vecka

Första arbetsdagen i nästa vecka

Sista arbetsdagen i nästa vecka

Starttid för den första arbetsdagen i nästa vecka

Inget datum

Inget datum

Inget datum

Aktuellt datum

Anpassa

Dagens datum visas. Välj ett eget datum om du vill.

Dagens datum visas. Välj ett eget datum om du vill.

Dagens datum visas. Välj ett eget datum om du vill.

Skicka ett meddelande som har en påminnelse åt dig själv

Gör något av följande:

 • Klicka på det meddelande som du vill flagga i meddelandelista. Klicka på Följ upp på fliken meddelande och klicka sedan på typ av flagga som du vill ange.

  Flagga ett e-postmeddelande

 • Klicka på Följ upp i gruppen Flaggor på fliken Meddelande i ett öppet meddelande och klicka sedan på den flaggtyp du vill ange.

  Följ upp

Obs!: Om du vill ha en påminnelse om den här flaggat meddelande, på fliken meddelande i gruppen flaggor klickar du på Följ upp och klicka sedan på Lägg till påminnelse. Du kan ändra påminnelsedatum och tid.

Skicka ett meddelande som har en påminnelse åt andra

Tänk på att visa hänsyn när du skickar påminnelser till andra. En del personer kanske blir störda av att påminnelser aktiveras när de arbetar. Ett annat alternativ är att skicka ett meddelande som är flaggat med ett startdatum och ett förfallodatum och mer information i listan Flagga. På det här sättet är informationen tillgänglig för mottagarna i informationsfältet i meddelandet, utan att någon påminnelse aktiveras.

Om du vill skicka en flagga för att fråga någon att göra något, gör du följande innan du skickar meddelandet:

 1. Klicka på fliken Meddelande i ett öppet meddelande.

 2. Klicka på Följ upp och klicka sedan på anpassad.

 3. Klicka på Flagga för mottagare i rutan anpassad.

 4. Under Flagga för mottagare i listan Flagga klickar du på den flaggtyp du vill skicka.

 5. Som standard innehåller meddelanden som flaggats för mottagaren en påminnelse. Ändra datum och tid vid behov. Om du inte vill att meddelandet ska innehålla någon påminnelse avmarkerar du kryssrutan Påminnelse.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×