Skicka ett e-postmeddelande som baseras på en mall

Skicka ett e-postmeddelande som baseras på en mall

Använd e-postmallar om du vill skicka e-post som innehåller information som du sällan ändrar mellan olika meddelanden. Skriv och spara ett meddelande som en mall och återanvänd sedan mallen när du vill. Du kan lägga till ny information innan mallen skickas som ett e-postmeddelande.

Om du vill skapa en e-postmall finns mer information i avsnittet Skapa en mall för e-postmeddelanden.

Så här använder du en e-postmall:

 1. Gå till fliken Start, välj gruppen Nytt, klicka på Nya objekt, peka påFler objekt och sedan på Välj formulär.

 2. Klicka på Användarmallar i filsystem i Leta i i dialogrutan Välj formulär .

 3. Mappen med standardmallar öppnas. Mappens sökväg (i Windows Vista och senare operativsystem) är C:\användare\användarnamn\appdata\roaming\microsoft\mallar. Om mallen har sparats i en annan mapp klickar du på Bläddra och väljer sedan mallen.

 4. Markera mallen och klicka sedan på Öppna.

 5. Gör önskade ändringar och tillägg av mottagare i rutorna Till, Kopia eller Hemlig kopia. Du kan även ändra texten i rutan Ämne och lägga till innehåll i meddelandetexten.

  Obs!: Ändringarna sparas inte i mallen. Om du använder kommandot Spara skapas ett utkast av meddelandet, men mallen uppdateras inte. Om du vill uppdatera mallen följer du anvisningarna för att spara en ny mall i Skapa en mall för e-postmeddelanden.

 6. Klicka på Skicka.

Skapa en mall

 1. På menyn Arkiv pekar du på Nytt och klickar sedan på E-postmeddelande.

  Kortkommando: Du kan skapa ett nytt e-postmeddelande genom att trycka på Ctrl+Skift+M.

 2. Skriv önskat innehåll i meddelandetexten.

 3. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen i meddelandefönstret och klicka på Spara som.

 4. I dialogrutan Spara som klickar du på Outlook-mall i listan Filformat.

 5. I rutan Filnamn anger du ett namn på mallen och klickar på Spara.

Som standard sparas mallar (i Windows Vista och senare operativsystem) i C:\användare\användarnamn\appdata\roaming\microsoft\mallar.

Skicka ett e-postmeddelande som baseras på en mall

 1. På menyn Verktyg pekar du på Formulär och klickar sedan på Välj formulär.

 2. Klicka på Användarmallar i filsystem i Leta i i dialogrutan Välj formulär .

  Dialogrutan Öppna formulär

  Mappen med standardmallar öppnas. Mappens sökväg (i Windows Vista och senare operativsystem) är C:\användare\användarnamn\appdata\roaming\microsoft\mallar. Om mallen har sparats i en annan mapp klickar du på Bläddra och väljer sedan mallen.

 3. Markera mallen och klicka sedan på Öppna.

  Dialogrutan Välj formulär

  1 Välj den mall du vill använda.

  2 Klicka på Öppna för att fortsätta.

 4. Gör tillägg eller ändringar bland mottagarna i rutan Till, Kopia eller Hemlig kopia, i rutan Ämne eller i meddelandetexten.

  Obs!: De ändringar du gör sparas inte i mallen. Om du använder kommandot Spara skapas ett utkast av meddelandet, men mallen uppdateras inte. Om du vill uppdatera mallen följer du stegen i det första avsnittet Skapa en mall, med början från steg 3.

 5. Klicka på Skicka.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×