Skicka ett digitalt signerat eller krypterat meddelande

Om du lägger till en digital signatur i ett e-postmeddelande kan mottagaren vara säker på att du är en "äkta" avsändare och inte en bedragare. Om du krypterar ett meddelande kodas meddelandetexten så att bara de avsedda mottagarna kan läsa meddelandet.

För att kunna använda digitala signaturer och kryptering måste både avsändaren och mottagaren ha ett e-postprogram som stöder S/MIME-standarden. Outlook stöder S/MIME-standarden.

Gör något av följande:

Skicka ett digitalt signerat meddelande

Viktigt!   Innan du börjar måste du lägga till ett certifikat i nyckelringen på datorn. Information om hur du begär ett digitalt certifikat från en certifikatutfärdare finns i Mac-hjälpen.

 1. Klicka på KontonVerktyg-menyn.

 2. Klicka på det konto som du vill skicka ett digitalt signerat meddelande från, klicka på Avancerat och klicka på fliken Säkerhet.

 3. Klicka på det certifikat du vill använda på snabbmenyn Certifikat under Digital signing.

  Obs!   På popup-menyn Certifikat visas endast certifikat som är giltiga för digital signering eller kryptering och som du redan har lagt till i nyckelringen för Mac OS X-användarkontot. Mer information om hur du lägger till certifikat i en nyckelring finns i hjälpen för Mac OS.

 4. Gör något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Försäkra dig om att dina digitalt signerade meddelanden kan öppnas av alla mottagare, även om de inte har ett S/MIME -e-postprogram och inte kan verifiera certifikatet

Markera kryssrutan Skicka digitalt signerade meddelanden som klartext.

Låta mottagarna skicka krypterade meddelanden till dig

Kontrollera att du har valt signerings- och krypteringscertifikaten på den här skärmen och markera kryssrutan Ta med mina certifikat i signerade meddelanden.

 1. Klicka på OK och stäng sedan dialogrutan Konton.

 2. Klicka på Säkerhet på fliken Alternativ i ett e-postmeddelande och klicka på Signera meddelandet digitalt.

  Fliken Alternativ, gruppen 4

 3. Skriv färdigt meddelandet och klicka på Skicka.

Skicka ett krypterat meddelande

Viktigt!   Innan du börjar måste du lägga till ett certifikat i nyckelringen på datorn. Information om hur du begär ett digitalt certifikat från en certifikatutfärdare finns i Mac-hjälpen. Du måste också ha en kopia av varje mottagares certifikat sparat med kontakternas poster i Outlook. Information om hur du lägger till en kontakts certifikat i Outlook finns i Lägga till en avsändares certifikat i adressboken . Eller, om mottagaren finns med i en LDAP -katalogtjänst, t.ex. den globala adresslistan (GAL) med Microsoft Exchange Server, så publiceras mottagarens certifikat i katalogtjänsten där du har tillgång till det, jämte annan kontaktinformation.Eller, om mottagaren finns med i en LDAP -katalogtjänst, så publiceras mottagarens certifikat i katalogtjänsten där du har tillgång till det, jämte annan kontaktinformation.

 1. Klicka på KontonVerktyg-menyn.

 2. Klicka på det konto som du vill skicka ett krypterat meddelande från, klicka på Avancerat och klicka på fliken Säkerhet.

 3. Klicka på det certifikat du vill använda på snabbmenyn Certifikat under Kryptering.

  Obs!   På popup-menyn Certifikat visas endast certifikat som är giltiga för digital signering eller kryptering och som du redan har lagt till i nyckelringen för Mac OS X-användarkontot. Mer information om hur du lägger till certifikat i en nyckelring finns i hjälpen för Mac OS.

 4. Klicka på OK och stäng sedan dialogrutan Konton.

 5. Klicka på Säkerhet på fliken Alternativ i ett e-postmeddelande och klicka sedan på Kryptera meddelandet.

  Fliken Alternativ, gruppen 4

 6. Skriv färdigt meddelandet och klicka på Skicka.

  Obs!   När du skickar ett krypterat meddelande används mottagarens certifikat för att kryptera hans eller hennes kopia av meddelandet. Ditt certifikat används för att kryptera kopian som sparas i mappen Skickat eller Utkast i Outlook på din dator.

Se även

Om digital signering, kryptering och smartkort

Om säkerhet i Outlook

Gäller för: Outlook for Mac 2011Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk