Skicka ett digitalt signerat eller krypterat meddelande

En digital signatur för ett e-postmeddelande hjälper mottagaren att verifiera att du är den autentiska avsändaren och inte en bedragare. Genom att kryptera ett meddelande kodas texten så att endast de tilltänkta mottagarna kan läsa det.

För att använda digitala signaturer och kryptering måste både avsändare och mottagare ha ett e-postprogram som har stöd för S/MIME-standarden. Outlook har stöd för S/MIME-standarden.

Gör något av följande:

Skicka ett digitalt signerat meddelande

Viktigt!: Innan du startar den här proceduren måste du först lägga till ett certifikat till nyckelringen på datorn. Mer information om hur du begär ett digitalt certifikat från en certifikatutfärdare finns i Mac-hjälpen.

 1. Klicka på Konton på menyn Verktyg.

 2. Klicka på det konto som du vill skicka ett digitalt signerat meddelande från, klicka på Avancerat och klicka sedan på fliken Säkerhet.

 3. Under Digital signering klickar du på det certifikat som du vill använda på popup-menyn Certifikat.

  Obs!: Popup-menyn Certifikat visar bara certifikat som är giltiga för digital signering eller kryptering som du redan har lagt till i nyckelringen för ditt Mac OS X-användarkonto. Mer information om hur du lägger till certifikat till en nyckelring finns i Mac OS-hjälpen.

 4. Gör något av följande:

Om du vill

Gör följande

Se till att det digitalt signerade meddelandet kan öppnas av alla mottagare, även om de inte har ett S/MIME-e-postprogram och inte kan verifiera certifikatet

Markera kryssrutan Skicka digitalt signerade meddelanden som klartext.

Tillåta mottagare att skicka krypterade meddelanden till dig

Kontrollera att du har valt dina signerings- och krypteringscertifikat på den här skärmen och markera sedan kryssrutan Ta med mina certifikat i signerade meddelanden.

 1. Klicka på OK och stäng sedan dialogrutan Konton.

 2. I ett e-postmeddelande klickar du på Säkerhet på fliken Alternativ och klickar sedan på Signera meddelandet digitalt.

  Fliken Alternativ, gruppen 4

 3. Skriv klart meddelandet och klicka sedan på Skicka.

Skicka ett krypterat meddelande

Viktigt!: Innan du startar den här proceduren måste du först lägga till ett certifikat till nyckelringen på datorn. Mer information om hur du begär ett digitalt certifikat från en certifikatutfärdare finns i Mac-hjälpen. Du måste också ha en kopia av varje mottagares certifikat sparat med kontakternas poster i Outlook. Mer information om hur du lägger till kontakternas certifikat i Outlook finns i Lägga till en avsändares certifikat i adressboken. Eller, om mottagaren finns med i en LDAP-katalogtjänst, t.ex. den globala adresslistan (GAL) med Microsoft Exchange Server, publiceras mottagarens certifikat i katalogtjänsten och är tillgängligt för dig tillsammans med annan kontaktinformation. Eller, om mottagaren finns på en LDAP-katalogtjänst, publiceras mottagarens certifikat i katalogtjänsten och är tillgängligt för dig tillsammans med annan kontaktinformation.

 1. Klicka på Konton på menyn Verktyg.

 2. Klicka på det konto som du vill skicka ett krypterat meddelande från, klicka på Avancerat och klicka sedan på fliken Säkerhet.

 3. Under Kryptering klickar du på det certifikat som du vill använda på popup-menyn Certifikat.

  Obs!: Popup-menyn Certifikat visar bara certifikat som är giltiga för digital signering eller kryptering som du redan har lagt till i nyckelringen för ditt Mac OS X-användarkonto. Mer information om hur du lägger till certifikat till en nyckelring finns i Mac OS-hjälpen.

 4. Klicka på OK och stäng sedan dialogrutan Konton.

 5. I ett e-postmeddelande klickar du på Säkerhet på fliken Alternativ och klickar sedan på Kryptera meddelande.

  Fliken Alternativ, gruppen 4

 6. Skriv klart meddelandet och klicka sedan på Skicka.

  Obs!: När du skickar ett krypterat meddelande används mottagarens certifikat för att kryptera hans eller hennes kopia av meddelandet. Ditt certifikat används för att kryptera den kopia som sparas i mappen Skickat eller Utkast i Outlook.

Se även

Om digital signering, kryptering och smartkort

Om säkerhet i Outlook

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×