Skicka en presentation för granskning

Innan du skickar en presentation för granskning måste du antingen inkludera alla länkade filer i e-postmeddelandet, den gemensamma mappen eller disketten, eller bädda in de länkade filerna i presentationen.

 1. Öppna presentationen som du vill skicka till granskning.

 2. Gör något av följande:

  Skicka för granskning med Microsoft Outlook

  1. Peka på Skicka tillArkiv-menyn och klicka sedan på E-postmottagare (för granskning).

  2. Ange granskarnas e-postadresser i rutorna Till och Kopia, och klicka sedan på Skicka Bild av knapp .

   Tips!

   Om du vill lägga till en deadline eller påminnelse i e-postmeddelandet klickar du på Följ upp Button image , och markerar sedan de alternativ du vill använda.

  Skicka för granskning med andra e-postprogram, en nätverksserver eller disketter

  1. Klicka på Spara somArkiv-menyn.

  2. Byt namn på presentationen i rutan Filnamn så att det visar vilken granskare som du vill ska granska kopian. Markera Presentation för granskning i rutan Filformat och klicka sedan på Spara.

  3. Gör något av följande:

   • Om du vill använda andra e-postprogram när du skickar presentationen för granskning sparar du alla granskningsfilerna i en mapp på datorn, och skickar sedan en kopia till varje granskare som bifogad fil med e-post.

   • Om du vill använda en nätverksserver när du skickar presentationen för granskning sparar du alla granskningskopior av presentationen i en gemensam mapp i nätverksservern. För att undvika att två granskare använder samma kopia av presentationen, meddelar du granskarna att de bara ska granska den kopia av presentationen som du har förberett för var och en.

   • Om du vill använda disketter när du skickar presentationen för granskning sparar du en kopia av presentationen på diskett till varje granskare och skickar sedan disketterna till respektive granskare.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×