Skicka en anpassad servicebegäran manuellt

Om du har servicenummer för konferens med uppringningsbryggor, automatisk dirigering eller andra servicenummer, avgiftsfria nummer eller har över 999 användartelefonnummer (abonnentnummer) som du behöver överföra till Skype för företag.

Viktigt!: I vissa länder/regioner måste du även skicka en anpassad servicebegäran manuellt om du vill få telefonnummer, frigöra numren eller ändra adresser. Mer information om vad som krävs för varje land/region och om nummerportering finns under Överföra telefonnummer till Skype för företag – Online.

Steg 1: Fyll i fullmakten (LOA)

Fullmakten (LOA) ger oss behörighet att för din räkning lämna in en begäran om portering av befintliga nummer från en annan tjänsteleverantör om en tvist uppstår.

När du porterar servicenummer, avgiftsfria nummer eller har fler än 999 användartelefonnummer (abonnentnummer) måste du fylla i och bifoga LOA-formuläret till servicebegäran som du skapade i steg 2. Du kan ladda ner fullmakten här.

VIKTIGT:

 • Det finns separata fullmakter (LOA) som du måste ladda ner. Detta beror dock på landet/regionen och typen av telefonnummer du ska överföra. Respektive LOA finns här.

 • När du porterar telefonnummer manuellt med en fullmakt (LOA) måste du kontrollera att du laddar ned rätt version för landet och rätt typ av telefonnummer som du vill överföra.

 • Du måste lämna in separata porteringsbeställningar för varje telefonnummertyp du vill föra över. Mer information och en lista med typer finns på Kan jag skicka in en enda begäran om portering av samtliga mina nummer samtidigt?

Steg 2 – skicka en tjänstbegäran

Skapa en tjänstbegäran för att skicka en portordningsförfrågan manuellt

 1. Logga in som administratör på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Klicka på Support > Tjänstförfrågningar i det vänstra navigeringsfältet i administrationscentret för Office 365.

 3. Under Tjänstförfrågningar klickar du på Lägg till.

 4. På sidan Skapa en tjänstförfrågan klickar du på Onlinesamarbete.

 5. På sidan Identifiera problemet väljer du och anger följande:

  • Funktion Välj Cloud PBX med PSTN-samtal (nationella och internationella).

  • Symptom Ange Lokal nummerportering.

  • Problemsammanfattning Ange Nummerporteringsförfrågan.

  • Probleminformation Ange eventuellt annan information.

 6. Klicka på Nästa sida, klicka på Ja, fortsätt för att fortsätta.

 7. På sidan Lägg till information väljer och anger du följande:

  • Är tjänsten inte tillgänglig? Välj Nej.

  • Hur många användare påverkas? Välj Vissa användare.

  • Ange en e-postadress till någon som påverkas av det här problemet Lämna tomt.

  • Välj domäner som du vill ta med

  • Bifoga en fil för att ladda upp fullmakt (LOA) och CSV-filer med användar-ID och telefonnummer som ska porteras eller överföras till Skype för företag – Online (om detta inte redan finns i LOA) och en aktuell kopia av en faktura från din nuvarande leverantör.

  • Klicka på Nästa.

  • Ange dina kontaktnummer.

 8. Granska informationen och klicka sedan på Skicka begäran.

Tips: Referensnumret visas på sidan Tjänstförfrågningar i administrationscentret för Office 365.

Vad behöver du mer veta om portering av telefonnummer?

Mer information finns i

Allmänna villkor för nödsamtal

Användningsvillkor för PSTN-tjänster med Skype för företag – Online

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×