Skicka automatiska frånvaromeddelanden från Outlook 2007

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan konfigurera Microsoft Office Outlook 2007 till ett automatiskt svar skickas till några eller alla personer som skickar e-postmeddelanden.

Viktigt!: Delar av innehållet i den här artikeln kan inte gälla alla språkområden.

Om du har ett Exchange Server-konto kan använda du den Frånvarohanteraren för att konfigurera din automatiska svar. Gå till Om du har ett Exchange Server-konto. ( Frånvarohanteraren endast visas kommandot på Verktyg-menyn om du använder ett Microsoft Exchange Server-konto.) En annan metod för att automatiskt svara på meddelanden som är tillgänglig för alla Outlook-användare. Gå till Om du har ett POP3-, IMAP- eller Outlook.com-konto. Om du inte är säker på vilken typ av konto du har går du till How to tell om du har ett Exchange Server-konto.

Obs!: Klicka på utökare > om du vill se innehållet i avsnitten nedan.

Om du har ett Exchange Server-konto

Det enklaste sättet att se om du använder ett Exchange Server-konto är att öppna mappen Inkorgen och se om det finns en Frånvarohanteraren kommandot på Verktyg-menyn. Om du ser en Visa knappen Bild av knapp längst ned i menyn klickar du på den så att alla kommandon på Verktyg-menyn visas.

Kommandot Frånvarande på Verktyg-menyn

Om kommandot saknas kan du troligen använder inte ett Exchange Server-konto och av Frånvarohanteraren är inte tillgänglig. Ett annat sätt att svara automatiskt på meddelanden som är tillgängliga. Gå till Om du använder ett POP3-, IMAP- eller Outlook.com-konto.

Obs!: Verktyg-menyn visas i huvudfönstret i Outlook. Verktyg-menyn är inte tillgänglig i windows där du skapar eller visa objekt, till exempel e-postmeddelanden, kontakter och uppgifter.

Om du vet att du använder ett Exchange Server-konto men kommandot Frånvarohanteraren visas inte på Verktyg-menyn kan uppmanar vi dig att Kontakta Microsofts support för hjälp.

Om du är osäker på vilken version av Exchange Server ditt konto använder kan gå att Ta reda på vilken version av Exchange Server ditt konto använder.

 1. Klicka på Frånvarohanteraren på menyn Verktyg.

  Kommandot Frånvarande på Verktyg-menyn

  Obs!: Verktyg-menyn visas i huvudfönstret i Outlook. Huvudfönstret i är samma fönster som visas när du startar Outlook och innehåller filen, Redigera, Visa, , Verktyg, åtgärder och Hjälp menyer. Det finns inga Verktyg-menyn i windows där du skapar eller visa objekt, till exempel e-postmeddelanden, kontakter och uppgifter.

  Om kommandot Frånvarohanteraren inte visas är ett annat sätt att svara automatiskt på meddelanden tillgänglig för alla Outlook-användare. Gå till Om du använder ett POP3-, IMAP- eller Outlook.com-konto.

 2. Klicka på Skicka automatiska frånvaromeddelanden.

 3. Om du vill kan du markera kryssrutan Skicka endast under det här tidsintervallet och ange när funktionen för frånvaromeddelande ska vara aktiv. Om du inte anger start- och sluttid skickas autosvar tills du markerar kryssrutan Skicka inte automatiska frånvaromeddelanden.

 4. Skriv det svar som du vill ska skickas när du inte är på kontoret på fliken Inom organisationen.

  Om du vill skicka autosvar till personer utanför organisationen fortsätter du med steg 4 och 5.

 5. På fliken Utanför organisationen markerar du kryssrutan Skicka autosvar till personer utanför organisationen och skriver sedan svaret du vill ska skickas under din frånvaro.

  Organisation definieras vanligtvis som ditt företag och innehåller personer som har ett Exchange Server-konto på ditt e-postsystem.

  När kryssrutan Skicka autosvar till personer utanför organisationen är markerad visas (På) på fliken Utanför organisationen bredvid flikens namn.

 6. På fliken Utanför organisationen klickar du på Endast mina kontakter eller Alla utanför organisationen och anger vilka personer autosvar ska skickas till.

  Obs!: Kontakten måste finnas i mappen Kontakter i Exchange Server. Om kontakten bara finns i en mapp som ingår i en personlig mappfil (.pst) skickas inte något automatiskt svar.

Om du är osäker på vilken version av Exchange Server ditt konto använder kan gå att Ta reda på vilken version av Exchange Server ditt konto använder.

 1. Klicka på Frånvarohanteraren på menyn Verktyg.

  Kommandot Frånvarande på Verktyg-menyn

  Obs!: Verktyg-menyn visas i huvudfönstret i Outlook. Verktyg-menyn är inte tillgänglig i windows där du skapar eller visa objekt, till exempel e-postmeddelanden, kontakter och uppgifter.

  Om kommandot Frånvarohanteraren inte visas är ett annat sätt att svara automatiskt på meddelanden tillgänglig för alla Outlook-användare. Gå till Om du använder ett POP3-, IMAP- eller Outlook.com-konto.

 2. Klicka på Jag är frånvarande.

 3. I rutan Svara automatiskt varje avsändare en gång med följande text skriver du det meddelande du vill skicka till andra när du är borta.

Om du inte kommer att kontrollera e-postmeddelanden medan du befinner dig på kontoret, använda av Frånvarohanteraren med regler för att automatiskt hantera inkommande meddelanden genom att ange vilken åtgärd som Outlook ska vidtas med dem. Du kan till exempel skapa regler för att automatiskt flytta eller kopiera meddelanden till andra mappar, ta bort meddelanden, skicka anpassade svar och så vidare.

Om du skapar regler är det viktigt att du förstår hur de tillämpas i Outlook:

 • Frånvarande tillämpas regler när kommandot Frånvarohanteraren är aktiverat.

 • Regler tillämpas i den turordning som de visas, uppifrån och ned i listan över regler.

 • Om du markerar mer än ett villkor i dialogrutan Redigera regel tillämpas regeln bara på meddelanden som uppfyller alla markerade villkor. Om du t.ex. anger Judy Lew som avsändare (villkor) och "Marknadsföringsmöte" (villkor) i rutan Ämne tillämpas regeln endast på meddelanden som uppfyller båda villkoren.

 • Om du däremot anger flera kriterier för ett villkor tillämpas regeln på alla meddelanden som uppfyller åtminstone ett kriterium för det villkoret. Om du t.ex. anger "Judy Lew;Frank Lee" i rutan Från tillämpas regeln på meddelanden från såväl Judy Lew som Frank Lee.

Skapa regler för Frånvarohanteraren

 1. Klicka på Frånvarohanteraren på menyn Verktyg.

  Kommandot Frånvarande på Verktyg-menyn

  Obs!: Verktyg-menyn visas i huvudfönstret i Outlook. Verktyg-menyn är inte tillgänglig i windows där du skapar eller visa objekt, till exempel e-postmeddelanden, kontakter och uppgifter.

 2. Klicka på Regler.

  Obs!: Om du använder ett Exchange Server 2003 eller Exchange Server 2000-konto klickar du på Lägg till regel i stället. Om du är osäker på vilken version av Exchange Server ditt konto använder kan gå att Ta reda på vilken version av Exchange Server ditt konto använder.

 3. Under När ett meddelande inkommer som uppfyller följande villkor anger du vilka villkor meddelandet måste uppfylla för att regeln ska gälla.

 4. Om du vill ange fler villkor klickar du på Avancerat, väljer önskat alternativ och klickar på OK.

 5. Om du vill ange att denna regel ska tillämpas sist markerar du kryssrutan Behandla inte efterföljande regler.

 6. Under Utför följande markerar du de åtgärder du vill använda. Du kan markera mer än en åtgärd.

  Obs!: Om du anger att ett meddelande måste tas bort påverkas inte meddelandet av efterkommande regel i regellistan som finns i dialogrutan Frånvarohanteraren.

 1. Klicka på Frånvarohanteraren på menyn Verktyg.

  Kommandot Frånvarande på Verktyg-menyn

  Obs!: Verktyg-menyn visas i huvudfönstret i Outlook. Verktyg-menyn är inte tillgänglig i windows där du skapar eller visa objekt, till exempel e-postmeddelanden, kontakter och uppgifter.

  Tips: Du kan visa Frånvarohanteraren regler för alla Microsoft Outlook-profiler genom att markera kryssrutan Visa regler för alla profiler.

 2. Redigera reglerna genom att göra något av följande:

  Ändra en specifik regel   

  1. Klicka på Regler, markera regeln och klicka på Redigera regel.

   Obs!: Om du använder ett Exchange Server 2003- eller Exchange Server 2000-konto klickar du först för att markera regeln och klickar sedan på Redigera regel.

  2. Ändra villkoren och åtgärderna för regeln.

  Ändra ordningen i vilken regler tillämpas på inkommande meddelanden   

  1. Klicka på regeln som du vill flytta upp eller ned i listan under Följande regler gäller för inkommande meddelanden under frånvaron.

  2. Klicka på Flytta upp eller Flytta ned.

  Ta bort en regel   

  1. Klicka på regeln som du vill ta bort under Följande regler gäller för inkommande meddelanden under frånvaron.

  2. Klicka på Ta bort.

 1. Om du vill aktivera eller inaktivera reglerna för Frånvarohanteraren klickar du på Frånvarohanteraren på menyn Verktyg.

  Kommandot Frånvarande på Verktyg-menyn

  Obs!: Verktyg-menyn visas i huvudfönstret i Outlook. Verktyg-menyn är inte tillgänglig i windows där du skapar eller visa objekt, till exempel e-postmeddelanden, kontakter och uppgifter.

 2. Klicka på knappen regler längst upp i dialogrutan.

  Obs!: Om du använder ett Exchange Server 2003- eller Exchange Server 2000-konto går du till nästa steg. Det finns ingen Regler-knapp.

 3. Markerar eller avmarkera kryssrutan bredvid regeln som du vill aktivera eller inaktivera i kolumnen Status.

Om kommandot Frånvarohanteraren finns på menyn Verktyg och följande dialogruta visas när du klickar på kommandot, har du ett konto på Exchange 2007.

Obs!: Verktyg-menyn visas i huvudfönstret i Outlook. Verktyg-menyn är inte tillgänglig i windows där du skapar eller visa objekt, till exempel e-postmeddelanden, kontakter och uppgifter.

Dialogrutan Frånvarohanteraren

Om kommandot Frånvarohanteraren finns på menyn Verktyg och följande dialogruta visas när du klickar på kommandot, har du ett konto på Exchange Server 2003 eller tidigare.

Dialogrutan Frånvarohanteraren

Om det finns inga Frånvarohanteraren kommandot på Verktyg-menyn, förmodligen har du inte ett Exchange Server-konto. Du kan dock ungefärliga delen av Frånvarohanteraren beteende med hjälp av regler. Att lära dig hur, går du till Om du använder ett POP3-, IMAP- eller Outlook.com-konto för mer information.

Överst på sidan

Om du har ett POP3-, IMAP- eller Outlook.com-konto

Du kan kombinera en Outlook-mall för e-post med Outlook-regler att återskapa funktionaliteten hos den Frånvarohanteraren, vilket är endast tillgänglig för användare av Exchange Server-konto. Med hjälp av den här kombinationen kan använda du ditt e-postkonto för att skicka automatiska svar på inkommande meddelanden.

Viktigt!: Datorn måste vara påslagen och Outlook måste vara aktiverat för att automatiska svar ska kunna skickas.

 1. Peka på NyttArkiv-menyn och klicka sedan på E-postmeddelande.

 2. Klicka på Oformaterad text i gruppen Format på fliken Alternativ.

 3. Skriv den text du vill ska skickas som automatiskt svar i meddelandet.

 4. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Arkiv-menyn i meddelandefönstret.

 5. Klicka på Outlook-mall (*.oft) i listan Filformat i dialogrutan Spara som.

 6. I rutan Filnamn skriver du ett namn på meddelandemallen och klickar på Spara.

Gå till steg 2: skapa en regel för att svara automatiskt på nya e-postmeddelanden.

 1. Klicka på Regler och aviseringarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Ny regel i dialogrutan Regler och aviseringar.

 3. Under Börja med en tom regel klickar du på Kontrollera meddelanden när de kommer och sedan på Nästa.

 4. Markera kryssrutan som skickats bara till mig under Vilka villkor vill du ha med?. Om du vill ha med andra villkor markerar du dem också. Klicka sedan på Nästa.

 5. När en dialogruta som talar om att regeln kommer att användas för alla meddelanden visas klickar du på Ja.

 6. Under Vad vill du göra med meddelandet? markerar du kryssrutan svara med en specifik mall.

 7. Klicka på en specifik mall under Steg 2: Redigera regelbeskrivningen (klicka på ett understruket värde).

 8. Klicka på Användarmallar i filsystem i rutan Leta i i dialogrutan Välj en svarsmall.

 9. Markera mallen som du skapade i föregående avsnitt och klicka sedan på Öppna.

 10. Klicka på Nästa.

 11. Du kan också markera kryssrutorna för alla undantag från en regel om automatiskt svar.

 12. Klicka på Nästa.

 13. Skriv ett namn på regeln under Steg 1: Ange ett namn för denna regel och klicka sedan på Slutför.

Tips: Du kan skapa en Outlook-uppgift eller att göra-påminnelse så att du kommer ihåg att inaktivera regeln när du inte vill skicka automatiska svar.

Svara med en specifik mall regeln i Regelguiden skickas automatiskt svar endast en gång till varje avsändare under en session. Den här regeln förhindrar att flera svar skickas till en enda avsändare som har skickat flera meddelanden. Outlook håller reda på listan över användare som har fått svar under en session. Om du avsluta Outlook och starta om den, men återställa listan över avsändare som har fått automatiska svar.

Viktigt!: För att Regelguiden ska kunna skicka svar automatiskt måste Outlook vara igång och konfigurerat så att det regelbundet kontrollerar om det finns nya meddelanden.

Om du vill inaktivera regeln som du skapade i steg 2 ovan gör du följande:

 1. Klicka på Regler och aviseringarVerktyg-menyn.

 2. Avmarkera kryssrutan för regeln som du vill inaktivera under Namn på fliken E-postregler.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Vad är nytt i Microsoft Office Outlook 2007

Med hjälp av Outlook 2007-kalender till Visa tid på kontoret

Ta reda på vilken version av Microsoft Exchange Server mitt konto ansluter till

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×