Skicka automatiska frånvaromeddelanden från Outlook 2007

Skicka automatiska frånvaromeddelanden från Outlook 2007

Du kan endast skicka autosvar om frånvaro med hjälp av de här stegen om du har ett Office 365-, Outlook.com- eller Exchange-konto. För alla andra e-postkonton: se Vidarebefordra och omdirigera e-post automatiskt.

 1. Välj Arkiv > Autosvar.

  Autosvar

 2. I rutan Autosvar väljer du Skicka autosvar.

  Ange också ett datumintervall för dina autosvar. Detta kommer att inaktivera automatiska svar vid det datum och den tid som du anger för sluttiden. I annat fall måste du inaktivera autosvar manuellt.

  Obs!: Om du inte ser Automatiska svar använder du förmodligen Outlook med ett POP- eller IMAP-konto. För anvisningar om hur du konfigurerar autosvar: se Vidarebefordra och omdirigera e-post automatiskt.

 3. Skriv det svar som du vill ska skickas till medlemmar i din arbetsgrupp och andra kolleger när du inte är på kontoret på fliken Inom organisationen.

  Ange ditt automatiska svarsmeddelande

  Obs!: Om du väljer att skicka autosvar till alla utanför organisationen skickas autosvar på alla e-postmeddelanden, inklusive nyhetsbrev, reklam och eventuellt skräppost. Om du vill skicka autosvar till personer utanför organisationen rekommenderar vi att du väljer Endast mina kontakter.

 4. Spara inställningarna genom att klicka på OK.

Inaktivera autosvar om ej på kontoret

När Outlook har konfigurerats för att skicka automatiska svar, visas ett meddelande under menyfliksområdet med den här informationen. Välj Stäng av för att inaktivera autosvar om ej på kontoret. Om du vill ändra datum för autosvar eller det meddelande som skickas, använder du stegen ovan för att ändra dina inställningar.

Inaktivera automatiska svar

Felsökning: Jag ser inte autosvar

Om du inte ser Automatic Replies när du har valt Arkiv använder du förmodligen ett Gmail-, Yahoo- eller ett annat POP- eller IMAP-konto som inte stöder autosvarfunktionen i Outlook. Du kan konfigurera en regel som svarar på inkommande meddelanden, men endast om du lämnar Outlook igång. Mer information finns i Hantera e-postmeddelanden med hjälp av regler.

Det finns två olika sätt att konfigurera Autosvar. Vilken metod du väljer beror på vilken typ av e-postkonto du har i Outlook.

Jag har ett Exchange Server-konto.

Jag har ett Outlook.com-, Hotmail-, Gmail-, Yahoo!- eller annat POP3- eller IMAP-konto.

Jag är osäker på vilken typ av konto jag har.

Jag har ett Exchange Server-konto

Aktivera eller inaktivera Frånvarohanteraren

 1. Välj FrånvarohanterarenVerktyg-menyn.

  Kommandot Frånvarande på Verktyg-menyn

  Obs!: Verktyg-menyn visas i huvudfönstret i Outlook. Huvudfönstret är samma fönster som visas när du startar Outlook, med menyerna Arkiv, Redigera, Visa, Gå till, Verktyg, Åtgärder och Hjälp. Verktyg-menyn är inte tillgänglig i de fönster där du skapar eller visar objekt, till exempel e-postmeddelanden, kontakter eller uppgifter.

  Om kommandot Frånvarohanteraren inte visas finns det en alternativ metod för Outlook-användare att automatiskt svara på meddelanden. Gå till Jag har ett Outlook.com-, Hotmail-, Gmail-, Yahoo!-konto eller annat POP3- eller IMAP-konto.

 2. Klicka på Skicka automatiska frånvaromeddelanden.

 3. Om du vill kan du markera kryssrutan Skicka endast under det här tidsintervallet och ange när funktionen för frånvaromeddelande ska vara aktiv. Om du inte anger start- och sluttid skickas autosvar tills du markerar kryssrutan Skicka inte automatiska frånvaromeddelanden.

 4. Skriv det svar som du vill ska skickas när du inte är på kontoret på fliken Inom organisationen.

  Om du vill skicka autosvar till personer utanför organisationen fortsätter du med steg 4 och 5.

 5. På fliken Utanför organisationen markerar du kryssrutan Skicka autosvar till personer utanför organisationen och skriver sedan svaret du vill ska skickas under din frånvaro.

  Organisationen definieras normalt som ditt företag och inbegriper personer som har ett Exchange Server-konto i ert e-postsystem.

  När kryssrutan Skicka autosvar till personer utanför organisationen är markerad visas (På) på fliken Utanför organisationen bredvid flikens namn.

 6. På fliken Utanför organisationen klickar du på Endast mina kontakter eller Alla utanför organisationen och anger vilka personer autosvar ska skickas till.

  Obs!: Kontakten måste finnas i mappen Kontakter i Exchange Server. Om kontakten bara finns i en mapp som ingår i en personlig mappfil (.pst) skickas inte något automatiskt svar.

Jag har ett Outlook.com-, Hotmail-, Gmail-, Yahoo!-konto eller annat POP3- eller IMAP-konto

Du kan kombinera en Outlook-e-postmall med Outlook-regler så att du får samma funktioner som i Frånvarohanteraren, som bara är tillgänglig för Exchange Server-kontoanvändare. Med den här kombinationen kan du använda ditt e-postkonto för att skicka automatiska svar på inkommande meddelanden.

Viktigt!: Datorn måste vara påslagen och Outlook måste vara aktiverat för att automatiska svar ska kunna skickas.

Steg 1: Skapa en meddelandemall

 1. Peka på NyttArkiv-menyn och klicka sedan på E-postmeddelande.

 2. Klicka på Oformaterad text i gruppen Format på fliken Alternativ.

 3. Skriv den text du vill skicka som automatiskt svar i meddelandet.

 4. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Arkiv-menyn i meddelandefönstret.

 5. Klicka på Outlook-mall (*.oft) i listan Filformat i dialogrutan Spara som.

 6. I rutan Filnamn skriver du ett namn på meddelandemallen och klickar på Spara.

Steg 2: Skapa en regel som automatiskt svarar på nya e-postmeddelanden

 1. Klicka på Regler och aviseringarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Ny regel i dialogrutan Regler och aviseringar.

 3. Under Börja med en tom regel klickar du på Kontrollera meddelanden när de kommer och sedan på Nästa.

 4. Markera kryssrutan som skickats bara till mig under Vilka villkor vill du ha med?. Om du vill ha med andra villkor markerar du dem också. Klicka sedan på Nästa.

 5. När en dialogruta som talar om att regeln kommer att användas för alla meddelanden visas klickar du på Ja.

 6. Under Vad vill du göra med meddelandet? markerar du kryssrutan svara med en specifik mall.

 7. Klicka på en specifik mall under Steg 2: Redigera regelbeskrivningen (klicka på ett understruket värde).

 8. Klicka på Användarmallar i filsystem i rutan Leta i i dialogrutan Välj en svarsmall.

 9. Markera mallen som du skapade i föregående avsnitt och klicka sedan på Öppna.

 10. Klicka på Nästa.

 11. Du kan också markera kryssrutorna för alla undantag från en regel om automatiskt svar.

 12. Klicka på Nästa.

 13. Skriv ett namn på regeln under Steg 1: Ange ett namn för denna regel och klicka sedan på Slutför.

Tips: Du kan skapa en Outlook-uppgift eller att göra-påminnelse så att du kommer ihåg att inaktivera regeln när du inte vill skicka automatiska svar.

Regeln svara med en specifik mall i Regelguiden gör att ditt automatiska svar bara skickas en gång till varje avsändare under en viss session. Regeln förhindrar att flera likadana svar skickas till samma avsändare om du får flera meddelanden från samma person. Under en session sparas en lista över vilka användare som har fått svar. Om du avslutar Outlook och startar om det kommer listan med avsändare som fått ett automatiskt svar att återställas.

Viktigt!: För att Regelguiden ska kunna skicka svar automatiskt måste Outlook vara aktiverat och konfigurerat så att det regelbundet kontrollerar om det finns nya meddelanden.

Inaktivera automatiska svar

 1. Klicka på Regler och aviseringarVerktyg-menyn.

 2. Avmarkera kryssrutan för regeln som du vill inaktivera under Namn på fliken E-postregler.

Jag är osäker på vilken typ av konto jag har

Det enklaste sättet att ta reda på om du använder ett Exchange Server-konto är att öppna mappen Inkorgen och sedan kontrollera om kommandot Frånvarohanteraren finns på Verktyg-menyn. Om du ser en knapp för att expandera Bild av knapp längst ned på menyn klickar du på den så att alla kommandon på Verktyg-menyn visas.

Kommandot Frånvarande på Verktyg-menyn

Om kommandot saknas använder du troligtvis inte ett Exchange Server-konto och Frånvarohanteraren är inte tillgänglig. Det finns en alternativ metod för att automatiskt svara på meddelanden. Gå till Jag har ett POP3-, IMAP- eller Outlook.com-konto.

Obs!: Verktyg-menyn visas i huvudfönstret i Outlook. Verktyg-menyn är inte tillgänglig i de fönster där du skapar eller visar objekt, till exempel e-postmeddelanden, kontakter eller uppgifter.

Om du vet att du använder ett Exchange Server-konto men kommandot Frånvarohanteraren inte visas på Verktyg-menyn rekommenderar vi dig att kontakta Microsofts support för hjälp.

Se även

Använda Outlook 2007-kalendern för att visa frånvaro från kontoret

Skicka automatiska frånvaromeddelanden för Outlook för Mac

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×