Skapa, visa och länka projektärenden och projektrisker

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Alla projekt hotas av ärenden och risker. En risk är en händelse eller situation som, om den inträffar, kan påverka projektet på ett negativt sätt, medan ärenden är händelser som redan inträffat. Risker kan övergå i ärenden om de inte hanteras effektivt. Genom att aktivt identifiera, analysera och åtgärda projektärenden och projektrisker blir det lättare att genomföra projektet utan problem.

Vad vill du göra?

Skapa ett ärende

Skapa en projektrisker

Länka ärenden eller risker till andra problem, risker, dokumentbibliotek eller uppgifter

Visa ärenden eller risker

Skapa ett ärende

 1. Klicka på Projektcenter i Snabbstart.

 2. Klicka på det projekt som du vill skapa ett ärende för, klicka på Gå till och sedan på Ärenden.

 3. Klicka på Nytt på sidan Ärenden och klicka sedan på Nytt objekt.

  Peka på problemet ska visas en pil NEDPIL om du vill ändra ett problem. Klicka på pilen om du vill visa en nedrullningsbar lista och klicka sedan på Redigera objekt.

 4. Skriv en rubrik för ärendet i området Titel.

 5. Klicka på Bläddra i området Ägare om du vill använda medlemskapstjänsten som används för autentisering inom företaget för att söka efter en användare som kan hantera ärendet.

  Obs!: Klicka på Kontrollera namn Bild av knapp att avgöra om användaren är en del av din organisations medlemskap leverantör tjänsten om du föredrar att skriva ett användarnamn.

 6. Ange eller sök efter en person som ska ansvara för att lösa ärendet i området Tilldelad.

 7. Klicka på ärendets status i området Status.

 8. Klicka på ett kategorinummer för att gruppera liknande ärenden i området Kategori.

 9. Klicka på en prioritet i listan i området Prioritet för att ange hur viktigt ärendet är jämfört med andra ärenden i projektet.

 10. Ange datumet och tiden då ärendet ska ha åtgärdats i området Förfallodatum.

  Tips: Använda datum datumväljare Bild av knapp om du snabbt vill ange ett datum.

 11. Skriv en beskrivning av ärendet i området Diskussion och eventuell annan information som gör det lättare att förstå och lösa ärendet.

 12. Ange hur ärendet kan åtgärdas i området Lösning.

 13. Klicka på OK för att spara ärendet och gå tillbaka till sidan Ärenden. Ärendet läggs till i listan med ärenden som associeras med projektet.

  På sidan Ärenden kan du skapa fler ärenden eller stänga fönstret och gå tillbaka till Projektcenter.

Överst på sidan

Skapa en projektrisk

 1. Klicka på Projektcenter i Snabbstart.

 2. Klicka på det projekt som du vill skapa en risk för, klicka på Gå till och sedan på Risker.

 3. Klicka på Nytt på sidan Risker och klicka sedan på Nytt objekt.

  Om du vill ändra en risk, peka på risken att visa en pil NEDPIL . Klicka på pilen om du vill visa en nedrullningsbar lista och klicka sedan på Redigera objekt.

 4. Skriv en rubrik för risken i området Title.

 5. Klicka på Bläddra i området Ägare om du vill använda medlemskapstjänsten som används för autentisering inom företaget för att söka efter en användare som kan hantera risken.

  Obs!: Klicka på Kontrollera namn Bild av knapp att avgöra om användaren är en del av din organisations medlemskap leverantör tjänsten om du föredrar att skriva ett användarnamn.

 6. Ange eller sök efter en person som ska ansvara för att åtgärda eller hantera risken i området Tilldelad.

 7. Klicka på riskens status i området Status.

 8. Klicka på ett kategorinummer för att gruppera liknande risker i området Kategori.

 9. Ange datumet och tiden då risken ska ha åtgärdats i området Förfallodatum.

  Tips: Använda datum datumväljare Bild av knapp om du snabbt vill ange ett datum.

 10. Ange ett procentvärde i området Sannolikhet som anger hur stor sannolikheten är att risken inträffar.

 11. Skriv ett värde mellan 1 och 10 i området Påverkan som anger hur allvarliga konsekvenser risken har (10 representerar allvarligast konsekvenser). Senare kan du söka efter risker som till exempel har en påverkan som är högre än 5.

 12. Skriv ett värde (utan valutasymbol) i området Kostnad som anger riskens ekonomiska konsekvenser.

 13. Skriv en beskrivning av risken i området Beskrivning.

 14. Skriv en beskrivning av en plan som projektledaren kan använda för att minska sannolikheten att risken inträffar eller för att helt undvika risken, riskens konsekvenser eller både och i området Minskningsplan.

 15. Skriv en beskrivning av en alternativ plan i området Reservplan som kan minska riskens potentiella konsekvenser om den inträffar.

 16. Skriv en beskrivning av den situation eller de händelser som kan leda till att risken inträffar i området Beskrivning av utlösare.

 17. Klicka på OK för att spara risken och gå tillbaka till sidan Risker. Risken läggs till i listan med risker som associeras med projektet.

  På sidan Risker kan du skapa fler risker eller stänga fönstret och gå tillbaka till Projektcenter.

Överst på sidan

Länka ärenden eller risker till andra ärenden, risker, dokumentbibliotek eller aktiviteter

 1. Klicka på Projektcenter i Snabbstart.

 2. Klicka på det projekt som du vill länka ärenden eller risker för, klicka på Gå till och klicka sedan på Risker eller Ärenden.

 3. Peka på ett befintligt ärende eller risk ska visas en pil NEDPIL på sidan ärenden eller risker. Klicka på pilen om du vill visa en nedrullningsbar lista och klicka sedan på Redigera objekt.

 4. Klicka på Länka objekt.

 5. Klicka på dokumentbiblioteket, ärendet, risken eller aktiviteten som du vill länka till i den första listan längst upp i dialogrutan.

 6. Klicka på en lämplig post i den andra listan.

  I dialogrutan visas de ärenden, risker, dokumentbibliotek eller aktiviteter som du valt i de båda listorna längst upp i dialogrutan.

 7. Markera det ärende eller den risk som du vill länka till genom att markera kryssrutan bredvid ärendet eller risken. Du kan markera flera ärenden eller risker.

 8. Klicka på OK.

Det länkade objektet kommer att visas i området Länkar på sidan Ärenden eller Risker.

Obs!: Om du tar bort ett ärende eller en risk och sedan försöker återställa ärendet eller risken från Papperskorgen, kan inga länkar till andra ärenden, risker, aktiviteter eller dokumentbibliotek återställas.

Överst på sidan

Visa ärendena eller riskerna

Gör följande om du vill visa ärendena och riskerna som du tilldelats:

 1. Klicka på Center för ärenden och risker under Mitt arbete i Snabbstart.

  Alla projekt som innehåller ärenden eller risker som du tilldelats visas på sidan Ärenden och risker för Mina projekt. Antalet aktiva, uppskjutna och avslutade ärenden och risker visas i kolumnerna Aktivt, Uppskjutna och Stängt.

 2. Klicka på namnet på projektet om du vill visa mer information om ett ärende eller en risk.

Gör följande om du vill visa alla ärenden eller risker som associeras med ett projekt:

 1. Klicka på Projekt i Snabbstart.

 2. Klicka på det projekt som du vill visa ärenden eller risker för, klicka på Gå till och klicka sedan på Ärenden eller Risker.

  Alla befintliga ärenden eller risker som associeras med projektet visas i ett nytt fönster.

 3. Klicka på namnet på ärendet eller risken om du vill visa mer information om ett ärende eller en risk.

Varför kan jag inte utföra vissa åtgärder i Microsoft Office Project Web Access ?

Beroende på vilka behörighetsinställningar du använde för att logga in på Project Web Access kanske du inte kan se eller använda vissa funktioner. Det visas på vissa sidor kan också skilja sig från vad som visas om serveradministratören anpassat Project Web Access men inte anpassat hjälpen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×