Skapa uppgifter och att göra-objekt

Många människor gör listor med vad de ska göra – på papper, i kalkylblad eller med en kombination av papper och elektroniska metoder. I Outlook kan du kombinera olika listor till en enda lista, få påminnelser och spåra aktivitetsstatus.

Vad vill du göra?

Skapa en uppgift

Skapa en uppgift från ett Outlook-objekt

Skapa en uppgift i Att göra-fältet

Skapa en uppgift i listan över uppgifter i kalendern

Överst på sidan

Skapa en uppgift

 1. På fliken Start i valfri mapp går du till gruppen Nytt och klickar på Nya objekt och sedan på Uppgift.

  Kortkommando  Du kan skapa en ny uppgift från valfri mapp i Outlook genom att trycka på CTRL+SKIFT+K.

 2. Ange ett namn på uppgiften i rutan Ämne. Du kan lägga till mer information i brödtexten.

 3. På fliken Uppgift går du till gruppen Åtgärder och klickar på Spara och stäng.

Överst på sidan

Skapa en uppgift från ett Outlook-objekt

Du kan skapa en uppgift utifrån valfritt Outlook-objekt, till exempel e-postmeddelanden, kontakter, kalenderobjekt eller anteckningar.

Gör något av följande:

 • Dra ett e-postmeddelande till Att göra-fältet

  Att göra-fältet måste ordnas efter Startdatum eller Förfallodatum om du ska kunna använda dessa procedurer.

  1. Dra objektet till uppgiftslistan i Att göra-fältet.

  2. När du ser en röd linje med pilar i båda ändarna vid den plats där du vill placera uppgiften släpper du upp musknappen.

   Skärmbild av avtalade tider i Att göra-fältet

 • Dra ett objekt till Uppgifter

  När du drar ett objekt till Uppgifter i navigeringsfönstret kan du använda alla funktionerna för ett uppgiftsobjekt. Innehållet i objektet, utom bilagor, kopieras till uppgiftens brödtext. Även om det ursprungliga objektet senare tas bort finns uppgiften fortfarande kvar, med objektets kopierade innehåll.

 • Dra objektet till fliken Uppgifter i navigeringsfönstret.

  Tips: Om du vill lägga till objektet som en bifogad fil i uppgiften i stället för att klistra in texten i brödtexten, högerklickar du på objektet och drar det till uppgiftslistan och klickar sedan på Kopiera hit som uppgift med bifogad fil.

Överst på sidan

Skapa en uppgift i Att göra-fältet

Att göra-fältet visas i alla Outlook-vyer som standard.

Att göra-fält Om du vill skapa en uppgift gör du något av följande:

 • Klicka på rutan Ange en ny uppgift i Att göra-fältet och ange uppgiftsbeskrivningen. Avsluta genom att trycka på RETUR. Uppgiften visas i din Att göra-lista med dagens datum.

 • Dubbelklicka på rutan Ange en ny uppgift i Att göra-fältet om du vill öppna en uppgift i ett nytt fönster. Då kan då ange mer information.

Tips: Om du vill aktivera eller inaktivera Att göra-fältet går du till fliken Visa och gruppen Layout, där du klickar på Att göra-fältet och sedan på Normal, Minimerat eller Av. Att göra-fältet ändras då bara i den aktuella vyn, inte i alla vyer.

Överst på sidan

Skapa en uppgift i listan över uppgifter i kalendern

Listan över uppgifter visas bara i vyerna Dag och Vecka i Outlook-kalendern.

Lista över uppgifter

 1. Placera pekaren under önskad dag i listan över uppgifter.

 2. Klicka när Klicka här om du vill lägga till en uppgift visas.

 3. Skriv ett ämne för uppgiften och tryck på RETUR.

  Startdatum och förfallodatum anges som standard för dagen då du lade till uppgiften. Om du vill ändra startdatum eller förfallodatum för uppgiften drar du uppgiften till önskad dag. Om du vill ändra startdatum eller förfallodatum manuellt högerklickar du på uppgiften och klickar sedan på Öppna.

Tips: Om du vill aktivera eller inaktivera listan över uppgifter går du till fliken Visa i Kalender och sedan till gruppen Layout, där du klickar på Listan över uppgifter och väljer Normal, Minimerad eller Av.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×