Skapa uppgifter och att göra-objekt

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Många människor gör listor med vad de ska göra – på papper, i kalkylblad eller med en kombination av papper och elektronik. I Microsoft Office Outlook 2007 kan du kombinera olika listor till en enda lista, förbättrad med påminnelser och uppföljning.

Artikelinnehåll

Om uppgifter och att göra-uppgifter

Skapa en uppgift från Arkiv-menyn

Skapa en uppgift eller en att göra-uppgift från ett e-postmeddelande

Skapa en att göra-uppgift från en kontakt

Skapa en uppgift i Att göra-fältet

Skapa en uppgift i listan över uppgifter i kalendern

Om uppgifter och att göra-uppgifter

Att göra-fältet En uppgift är ett objekt som du skapar i Outlook och följer upp tills den är klar. En att göra-uppgift är valfritt Outlook-objekt – till exempel en uppgift, ett e-postmeddelande eller en kontakt – som har flaggats för uppföljning. Alla uppgifter flaggas som standard för uppföljning när de skapas, även om de inte har något start- eller förfallodatum. När du skapar en uppgift, eller flaggar ett e-postmeddelande eller en kontakt, skapas därför en att göra-uppgift automatiskt.

När du behöver snabbt ange att ett objekt kräver din uppmärksamhet vid ett senare tillfälle är flagga både det bästa alternativet. När du flagga ett objekt visas det med en flagga i vyn e-post, uppgifter, att göra-fältet och lista över uppgifter i kalendern. Flagga meddelandet eller kontakten skapa inte en ny uppgift. Eftersom att göra-uppgift är fortfarande ett e-postmeddelande eller en kontakt efter flaggas kan du inte har möjlighet att tilldela den som en uppgift till någon annan eller ange dess förlopp eller procent av filerna.

En uppgift kan inträffa en gång eller upprepade gånger. En återkommande uppgift kan upprepas med jämna mellanrum eller utifrån det datum som uppgiften ska vara färdig. Du kan till exempel skapa en återkommando uppgift att skicka en statusrapport till chefen den sista fredagen i varje månad, eller skapa en återkommande uppgift att gå till frisören en månad efter föregående besök.

Uppgifter och att göra-objekt visas i uppgifter, att-behöver-fältet och lista över uppgifter i kalendern. Oavsett vilken vy som du befinner dig i informerar att göra-fältet om din kalender, uppgift och att göra-objekt.

Det finns flera sätt att skapa en ny uppgift i Outlook. Du kan använda kommandot aktivitet (klicka på NyttArkiv-menyn) anger du en uppgift i rutan Ange en ny aktivitet i att göra-fältet i valfri vy i Outlook, skriver du i ett tomt utrymme i listan över uppgifter i kalendern, eller klicka på Skriv i textrutan Klicka här för att lägga till en ny aktivitet högst upp i vyn uppgifter. Av dessa är det snabbaste sättet att använda att göra-fältet.

Du kan också skapa en uppgift genom att dra ett objekt, till exempel ett e-postmeddelande, till Uppgifter i Navigeringsfönstret. En kopia av e-postmeddelandet skapas som en uppgift.

Om du följer upp aktiviteter som är tilldelade till dig själv (till exempel påminnelser att svara på e-postmeddelanden) eller spåra aktiviteter som är kopplade till andra (till exempel upp någons project), Outlook-uppgifter som är din lösning. Du kan snabbt lägga till och uppdatera uppgifter eller markera som slutförd. Med uppgifter som ingår i kalendervyn, har du ett omfattande gränssnitt för att hålla spåra inte bara dina avtalade tider, men över de uppgifter som behövs för att slutföra en viss dag.

Överst på sidan

Skapa en uppgift från Arkiv-menyn

 1. Klicka på NyttArkiv-menyn och klicka sedan på Uppgift.

  Kortkommandot för att skapa en ny uppgift genom att trycka på CTRL + SKIFT + K.

 2. Ange ett namn på uppgiften i rutan Ämne.

  Obs!: Du har nu angett tillräckligt med information för att skapa en uppgift. Stegen nedan är valfria, men med dessa blir det enklare att hantera uppgifterna i Outlook.

 3. Klicka på Spara och stäng i gruppen Åtgärder på fliken Uppgift eller fortsätt med följande steg om du vill anpassa uppgiften.

 4. Om du vill anger du Startdatum och Förfallodatum för uppgiften.

  Om du anger ett startdatum, är förfallodatum fältet inställt på automatiskt till samma dag. Du kan ändra fältet förfallodatum till valfritt datum som du vill använda.

 5. Om du vill att uppgiften ska vara återkommande går du till gruppen Alternativ på fliken Uppgift och klickar på Återkommande

 6. Klicka på den frekvens (varje dag, varje vecka, varje månad eller varje år ) som uppgiften ska återkomma och gör sedan något av följande i dialogrutan Återkommande uppgift:

  • Få uppgiften att återkomma med jämna mellanrum     Markera lämpliga intervall under Hur ofta. Markera inte Skapa ny uppgift, eftersom uppgiften då inte kommer att återkomma med jämna mellanrum.

  • Få uppgiften att återkomma baserat på datumet då uppgiften ska vara slutförd     Markera Skapa ny uppgift och skriv i rutan hur lång tid det ska dröja innan nästa uppgift ska vara slutförd.

   Varje gång som du markerar en uppgift som färdig, skapas en ny uppgift utifrån dina specifikationer.

   Tips: Detta är det bästa alternativet när du inte vill att nästa påminnelse för en uppgift ska visas förrän föregående markeras som färdig. Om du inte markerar objektet som färdigt, visas aldrig nästa påminnelse. Om du till exempel har en påminnelse om att betala en räkning den 15 varje månad och du inte markerar förekomsten den 15 april som färdig, visas denna fortfarande under maj månad. Det är bara om du markerar uppgiften den 15 april som färdig som förekomsten den 15 maj visas.

 7. Stäng dialogrutan Återkommande uppgift genom att klicka på OK.

 8. Om du vill lägga till en påminnelse markerar du kryssrutan Påminnelse och anger sedan datum och tid för den.

 9. Du kan ange ett anpassat ljud som spelas upp när din påminnelse. Klicka på Bild av knapp , klicka på Bläddra, Välj ljudfil att Spela upp och klicka på Öppna. Det här alternativet ändras påminnelsen för uppgiften.

 10. Om du vill följa upp aktivitetsstatus på den här uppgiften i rutorna Status, prioritet och % färdigt anger du de värden som du vill använda.

  Fälten Status och % slutfört är länkade. När du ändrar värdet i något av fälten, ändras värdet i det andra fältet utifrån detta.

Status

% slutfört

Har inte startats

0

Pågår

1-99

Slutförd

100

Väntar på någon annan

0–100

Uppskjuten

0–100

 1. Om du vill tilldela en färgkategori till uppgiften klickar du på Kategorisera i gruppen Alternativ på fliken Uppgift och sedan på någon av färgkategorierna på menyn. Klicka på Alla kategorier om du vill visa fler färgkategorier.

  Första gången som du använder en färgkategori ombeds du att ange ett mer beskrivande namn på färgkategorin. Du kan skapa egna färgkategorier, associera egna färger med färgkategorier och tilldela kortkommandon till kategorierna. Klicka på OK när du vill gå tillbaka till uppgiftsfönstret.

  Tips: Ändrat dig om en färg kategori tilldelning? Högerklicka på färg eller namnet på den färgkategorin och sedan på Radera namn på kategori eller Avmarkera alla kategorier.

 2. Om uppgiften berör en person eller organisation i dina kontakter, kan du snabbt skapa en länk till kontakten genom att klicka på Kontakter längst ned i fönstret och sedan markera en post. Stäng dialogrutan Välj kontakt genom att klicka på OK.

  Obs!: Vanligtvis visas inte kontaktlänkning i meddelande-, kontakter- och uppgiftsfönstren. Om du vill gå tillbaka till Kontaktlänkning klickar du på Spara och stäng i gruppen Åtgärder på fliken Uppgift. Klicka på AlternativVerktyg-menyn i huvudfönstret i Outlook. Klicka på Kontaktalternativ på fliken Inställningar och markera sedan kryssrutan Visa kontaktlänkning i alla formulär under Kontaktlänkning i dialogrutan Kontaktalternativ. Öppna uppgiften och fortsätt med den här proceduren.

 3. Om du inte vill att andra ska kunna se en delad aktivitet-post på fliken uppgift klickar du på privat i gruppen Alternativ.

 4. Om du vill ange reseersättning, arbetstid och annan utgiftsinformation klickar du på Information i gruppen Visa på fliken Uppgift. Skriv informationen i rutorna Total arbetstid, Faktisk arbetstid, Reseersättning (km) och Fakturering.

 5. Klicka på Spara och Stäng på fliken aktivitet i gruppen åtgärder.

Överst på sidan

Skapa en uppgift eller en att göra-uppgift från ett e-postmeddelande

Du kan omvandla ett e-postmeddelande till en uppgift eller en att göra-uppgift på flera sätt.

Gör något av följande:

 • Flagga ett e-postmeddelande för uppföljning

  Flagga ett meddelande är det bästa alternativet när du behöver du snabbt vill markera ett objekt för din uppmärksamhet vid ett senare tillfälle. När du flagga ett objekt visas i vyn e-post med en flagga, uppgifter, att göra-fältet och lista över uppgifter i kalendern. Flagga ett meddelande eller en kontakt skapa inte en ny uppgift. Eftersom uppgiften är fortfarande ett e-postmeddelande eller en kontakt efter flaggas, du inte har möjlighet att tilldela den som en uppgift till någon annan eller ange dess förlopp eller procent av filerna.

  1. Högerklicka på flaggkolumnen för ett e-postmeddelande i e-post.

  2. Välj ett förfallodatum.

   Om du snabbt vill lägga till en uppföljningsflagga, klickar du i flaggkolumnen bredvid e-postmeddelandet. Ett start- och förfallodatum anges automatiskt till dagens datum.

   Om du vill ändra påminnelsetiden, påminnelsens ljud, startdatum, förfallodatum eller flaggtexten som visa i informationsfältet, eller om du vill ta bort påminnelseflaggan, högerklickar du i flaggkolumnen bredvid e-postmeddelandet och klickar sedan på Egen eller Lägg till påminnelse. Båda alternativen öppnar samma dialogruta, men när du använder Lägg till påminnelse markeras kryssrutan för påminnelsen automatiskt.

   Dialogrutan Följ upp

 • Dra ett e-postmeddelande till Att göra-fältet för att skapa en att göra-uppgift

  Att göra-fältet måste ordnas efter Startdatum eller Förfallodatum om du ska kunna använda dessa procedurer.

  1. Markera ett e-postmeddelande genom att klicka på det och dra det sedan till uppgiftslistan i Att göra-fältet.

  2. När du ser en röd linje med pilar i båda ändarna vid den plats där du vill placera uppgiften släpper du upp musknappen.

   Skärmbild av avtalade tider i Att göra-fältet

 • Dra ett e-postmeddelande till knappen Uppgifter för att skapa en ny uppgift

  När du drar ett e-postmeddelande till uppgifter i navigeringsfönstret, du kan använda alla funktioner i ett listobjekt och innehållet i e-postmeddelandet, förutom bifogade filer kopieras till brödtexten till uppgiften. Även om det ursprungliga e-postmeddelandet raderas senare, är uppgift, inklusive kopierade innehållet, förutom bifogade filer i e-postmeddelande fortfarande tillgängligt.

  1. Markera ett e-postmeddelande genom att klicka på det och dra det sedan till knappen Uppgift i navigeringsfönstret.

   Om du vill lägga till meddelandet som en bifogad fil i uppgiften i stället för att klistra in texten i brödtexten, högerklickar du på meddelandet och drar det till uppgiftslistan. Klicka på Kopiera hit som uppgift med bifogad fil på snabbmenyn.

   Ett nytt uppgiftsfönster visas och en kopia av e-postmeddelandets innehåll klistras in i brödtexten. E-postmeddelandets ämne blir uppgiftens ämne. Om du vill kan du ändra ämnesraden.

   Obs!: Du har nu angett tillräckligt med information för att skapa en uppgift. Stegen nedan är valfria, men med dessa blir det enklare att hantera uppgifterna i Outlook.

  2. Klicka på Spara och stäng i gruppen Åtgärder på fliken Uppgift eller fortsätt med följande steg om du vill anpassa uppgiften.

  3. Om du vill anger du Startdatum och Förfallodatum för uppgiften.

   Om du anger ett startdatum anges fältet Förfallodatum automatiskt till samma dag. Du kan ändra fältet Förfallodatum till valfritt datum.

  4. Om du vill att uppgiften ska vara återkommande går du till gruppen Alternativ på fliken Uppgift och klickar på Återkommande

  5. Klicka på den frekvens (varje dag, varje vecka, varje månad eller varje år ) som uppgiften ska återkomma och gör sedan något av följande i dialogrutan Återkommande uppgift:

   • Få uppgiften att återkomma med jämna mellanrum     Markera lämpliga intervall under Hur ofta. Markera inte Skapa ny uppgift, eftersom uppgiften då inte kommer att återkomma med jämna mellanrum.

   • Få uppgiften att återkomma baserat på datumet då uppgiften ska vara slutförd     Markera Skapa ny uppgift och skriv i rutan hur lång tid det ska dröja innan nästa uppgift ska vara slutförd.

    Varje gång som du markerar en uppgift som färdig, skapas en ny uppgift utifrån dina val.

    Detta är det bästa alternativet när du inte vill att nästa påminnelse för en uppgift ska visas förrän föregående markeras som färdig. Om du inte markerar objektet som färdigt, visas aldrig nästa påminnelse. Om du till exempel har en påminnelse om att betala en räkning den 15 varje månad och du inte markerar förekomsten den 15 april som färdig, visas denna fortfarande under maj månad. Det är bara om du markerar uppgiften den 15 april som färdig som förekomsten den 15 maj visas.

  6. Stäng dialogrutan Återkommande uppgift genom att klicka på OK.

  7. Om du vill lägga till en påminnelse markerar du kryssrutan Påminnelse och anger sedan datum och tid för den.

  8. Du kan ange ett anpassat ljud som spelas upp när din påminnelse. Klicka på Bild av knapp , klicka på Bläddra, Välj ljudfil att Spela upp och klicka på Öppna. Det här alternativet ändras påminnelsen ljud för den här uppgiften.

  9. Om du vill följa upp aktivitetsstatus på den här uppgiften i Status, prioritet och % färdigt rutorna Skriv eller Välj de alternativ du vill använda.

   Fälten Status och % slutfört är beroende av varandra. När du ändrar värdet i något av fälten, ändras värdet i det andra fältet utifrån detta.

Status

% slutfört

Har inte startats

0

Pågår

1-99

Slutförd

100

Väntar på någon annan

0–100

Uppskjuten

0–100

 1. Om du vill tilldela en färgkategori till uppgiften klickar du på Kategorisera i gruppen Alternativ på fliken Uppgift och sedan på någon av posterna på menyn. Klicka på Alla kategorier om du vill visa fler färgkategorier.

  Första gången som du använder en färgkategori ombeds du att ange ett mer beskrivande namn. Du kan skapa egna färgkategorier, associera egna färger med färgkategorier och tilldela kortkommandon. Klicka på OK när du vill gå tillbaka till uppgiftsfönstret.

  Ändrat dig om en färg kategori tilldelning? Högerklicka på den färg eller namnet på färgkategorin och sedan på Radera namn på kategori eller Avmarkera alla kategorier.

 2. Om uppgiften berör en person eller organisation i dina kontakter, kan du snabbt skapa en länk till kontakten genom att klicka på Kontakter längst ned i fönstret och sedan markera en post. Stäng dialogrutan Välj kontakt genom att klicka på OK.

 3. Om du inte vill att andra ska kunna se en delad aktivitet-post på fliken uppgift klickar du på privat i gruppen Alternativ.

 4. Om du vill ange reseersättning, arbetstid och annan utgiftsinformation klickar du på Information i gruppen Visa på fliken Uppgift. Skriv informationen i rutorna Total arbetstid, Faktisk arbetstid, Reseersättning (km) och Fakturering.

 5. Klicka på Spara och stäng i gruppen Spara på fliken Uppgift.

Överst på sidan

Skapa en att göra-uppgift från en kontakt

Flagga meddelanden när en kontakt är det bästa alternativet när du behöver du snabbt vill markera en kontakt för din uppmärksamhet vid ett senare tillfälle. Flagga meddelanden när en kontakt skapas en att göra-objekt med text i flaggas i Informationsfältet. Flaggade kontakten visas också i listan uppgifter, att göra-fältet, och i Kalenderlista över uppgifter. Flagga meddelanden när en kontakt skapa inte ett nytt listobjekt. Eftersom att göra-uppgift fortfarande är en kontakt har inte möjligheten att tilldela den som en uppgift till någon annan eller ange dess förlopp eller procent färdigt.

 1. Högerklicka på kontakten i kontakter.

 2. Peka på Följ upp på snabbmenyn och klicka sedan på förfallodatumet.

  Om du vill ändra påminnelsetiden, påminnelsens ljud, startdatum, förfallodatum eller flaggtexten som visas i informationsfältet, eller om du vill ta bort påminnelseflaggan klickar du på Egen eller Lägg till påminnelse. Båda alternativen öppnar samma dialogruta, men när du använder Lägg till påminnelse markeras kryssrutan för påminnelsen automatiskt.

Överst på sidan

Skapa en uppgift i Att göra-fältet

Att göra-fältet visas som standard i alla Outlook-vyer. Du kan aktivera och inaktivera Att göra-fältet. Dessutom kan du visa en minimerad version av Att göra-fältet som tar mindre plats på skärmen. När du aktiverar eller inaktiverar Att göra-fältet eller minimerar det i en viss vy gäller inställningarna bara för just den vyn. Om du till exempel inaktiverar Att göra-fältet i vyn E-post är det inaktiverat varje gång som du arbetar i den vyn, även nästa gång som du startar Outlook. Däremot visas fortfarande Att göra-fältet i andra vyer som Kalender, Anteckningar och Uppgifter.

 • Du aktiverar och inaktiverar Att göra-fältet genom att klicka på Visa, peka på Att göra-fält och sedan klicka på Normal, Minimerat eller Av.

 • Om du vill skapa en ny aktivitet i att göra-fältet, klicka i rutan Skriv en ny aktivitet text (kallas aktivitet Inmatningspanel, Skriv ett ämne för aktiviteten, och tryck sedan på RETUR.

  Uppgiftspanelen

  Som standard ska aktiviteten tilldelas ett förfallodatum och ett startdatum som bygger på på flaggan Snabbklick inställningen. När du installerar Outlook konfigureras den här inställningen som idag.

  Om du skapar en uppgift och ändra flaggan till ett annat förfallodatum datum inställning kommer att använda den nya inställningen alla framtida uppgifter som du anger i att göra-fältet. Du kan alltid åsidosätta det alternativ som visas och välj ett annat alternativ. När du startar om Outlook standardägare den första aktiviteten som anges till flaggan Snabbklick inställning.

  Om du vill ändra standardflagginställningen högerklickar du i flaggkolumnen i valfri vy, klickar på Snabbklick och väljer önskad inställning. Du kan bland annat välja Inget datum. Om du väljer flaggan Inget datum visas uppgiften i gruppen Inget datum i Att göra-fältet.

  Obs!: Du har nu angett tillräckligt med information för att skapa en uppgift. Stegen nedan är valfria, men med dessa blir det enklare att hantera uppgifterna i Outlook.

 • Fortsätt med stegen nedan om du vill anpassa uppgiften genom att dubbelklicka på den i Att göra-fältet.

 • Om du vill anger du Startdatum och Förfallodatum för uppgiften.

  Om du anger ett startdatum anges fältet Förfallodatum automatiskt till samma dag. Du kan ändra fältet Förfallodatum till valfritt datum.

 • Om du vill att uppgiften ska vara återkommande går du till gruppen Alternativ på fliken Uppgift och klickar på Återkommande

 • Klicka på den frekvens (varje dag, varje vecka, varje månad eller varje år ) som uppgiften ska återkomma och gör sedan något av följande i dialogrutan Återkommande uppgift:

  • Få uppgiften att återkomma med jämna mellanrum     Markera lämpliga intervall under Hur ofta. Markera inte Skapa ny uppgift, eftersom uppgiften då inte kommer att återkomma med jämna mellanrum.

  • Få uppgiften att återkomma baserat på datumet då uppgiften ska vara slutförd     Markera Skapa ny uppgift och skriv i rutan hur lång tid det ska dröja innan nästa uppgift ska vara slutförd.

   Varje gång som du markerar en uppgift som färdig, skapas en ny uppgift utifrån dina val.

   Detta är det bästa alternativet när du inte vill att nästa påminnelse för en uppgift ska visas förrän föregående markeras som färdig. Om du inte markerar objektet som färdigt, visas aldrig nästa påminnelse. Om du till exempel har en påminnelse om att betala en räkning den 15 varje månad och du inte markerar förekomsten den 15 april som färdig, visas denna fortfarande under maj månad. Det är bara om du markerar uppgiften den 15 april som färdig som förekomsten den 15 maj visas.

 • Stäng dialogrutan Återkommande uppgift genom att klicka på OK.

 • Om du vill lägga till en påminnelse markerar du kryssrutan Påminnelse och anger sedan datum och tid för den.

 • Du kan ange ett anpassat ljud som spelas upp när din påminnelse. Klicka på Bild av knapp , klicka på Bläddra, Välj ljudfil att Spela upp och klicka på Öppna. Det här alternativet ändras påminnelsen ljud för den här uppgiften.

 • Om du vill följa upp aktivitetsstatus på den här uppgiften i Status, prioritet och % färdigt rutorna Skriv eller Välj de alternativ du vill använda.

  Fälten Status och % slutfört är beroende av varandra. När du ändrar värdet i något av fälten, ändras värdet i det andra fältet utifrån detta.

Status

% slutfört

Har inte startats

0

Pågår

1-99

Slutförd

100

Väntar på någon annan

0–100

Uppskjuten

0–100

 1. Om du vill tilldela en färgkategori till uppgiften klickar du på Kategorisera i gruppen Alternativ på fliken Uppgift och sedan på någon av posterna på menyn. Klicka på Alla kategorier om du vill visa fler färgkategorier.

  Första gången som du använder en färgkategori ombeds du att ange ett mer beskrivande namn. Du kan skapa egna färgkategorier, associera egna färger med färgkategorier och tilldela kortkommandon. Klicka på OK när du vill gå tillbaka till uppgiftsfönstret.

  Ändrat dig om en färg kategori tilldelning? Högerklicka på färg eller namef på färgkategorin och klicka sedan på Ta bort namn på kategori eller Avmarkera alla kategorier.

 2. Om uppgiften berör en person eller organisation i dina kontakter, kan du snabbt skapa en länk till kontakten genom att klicka på Kontakter längst ned i fönstret och sedan markera en post. Stäng dialogrutan Välj kontakt genom att klicka på OK.

 3. Om du inte vill att andra ska kunna se en delad aktivitet-post på fliken uppgift klickar du på privat i gruppen Alternativ.

 4. Om du vill ange reseersättning, arbetstid och annan utgiftsinformation klickar du på Information i gruppen Visa på fliken Uppgift. Skriv informationen i rutorna Total arbetstid, Faktisk arbetstid, Reseersättning (km) och Fakturering.

 5. Klicka på Spara och stäng i gruppen Spara på fliken Uppgift.

Om du vill flytta en uppgift upp eller ned i listan klickar du och drar den till önskad plats. När du drar uppgiften visar en röd linje med pilar var uppgiften placeras när du släpper musknappen.

Överst på sidan

Skapa en uppgift i listan över uppgifter i kalendern

Listan över uppgifter visas bara i vyerna Dag och Vecka i Outlook-kalendern. Du aktiverar och inaktiverar listan över uppgifter i kalendern genom att klicka på Visa, peka på Lista över uppgifter och sedan klicka på Normal, Minimerad eller Av.

Lista över uppgifter

Om du vill visa enbart det totala antalet uppgifter gör du något av följande:

 • Klicka på Visa i kalendern, peka på Lista över dagliga uppgifter och klicka på Minimerad.

 • Peka på överkanten av lista över uppgifter. När pekaren blir en Ikon för storleksändring , drar du kanten längst ned i fönstret.

Om du vill skapa nya uppgifter i listan över uppgifter måste du använda inställningen Normal för listan över uppgifter.

 1. När pekaren hovrar över listan med dagliga uppgifter visas Klicka här om du vill lägga till en uppgift.

 2. Klicka i ett tomt utrymme under en dagskolumn.

 3. Skriv ett ämne för aktiviteten och tryck sedan på RETUR.

  Som standard ska aktiviteten tilldelas ett startdatum och förfallodatum för dagen i kolumnen ovanför listan över aktiviteter. Om du vill ändra startdatum eller förfallodatum för aktiviteten, drar du den nya aktiviteten till den dag då uppgiften förfaller. I stället för att dra uppgiften kan du öppna uppgiften och sedan ändra start- och förfallodatum. Om du vill göra det måste du kan högerklicka på aktiviteten och klicka på Öppna eller markera objekt, trycker du på ESC och sedan på RETUR.

 4. Om du vill att uppgiften ska vara återkommande går du till gruppen Alternativ på fliken Uppgift och klickar på Återkommande

 5. Klicka på den frekvens (varje dag, varje vecka, varje månad eller varje år ) som uppgiften ska återkomma och gör sedan något av följande i dialogrutan Återkommande uppgift:

  • Få uppgiften att återkomma med jämna mellanrum     Markera lämpliga intervall under Hur ofta. Markera inte Skapa ny uppgift, eftersom uppgiften då inte kommer att återkomma med jämna mellanrum.

  • Få uppgiften att återkomma baserat på datumet då uppgiften ska vara slutförd     Markera Skapa ny uppgift och skriv i rutan hur lång tid det ska dröja innan nästa uppgift ska vara slutförd.

   Varje gång som du markerar en uppgift som färdig, skapas en ny uppgift utifrån dina val.

   Detta är det bästa alternativet när du inte vill att nästa påminnelse för en uppgift ska visas förrän föregående markeras som färdig. Om du inte markerar objektet som färdigt, visas aldrig nästa påminnelse. Om du till exempel har en påminnelse om att betala en räkning den 15 varje månad och du inte markerar förekomsten den 15 april som färdig, visas denna fortfarande under maj månad. Det är bara om du markerar uppgiften den 15 april som färdig som förekomsten den 15 maj visas.

 6. Stäng dialogrutan Återkommande uppgift genom att klicka på OK.

 7. Om du vill lägga till en påminnelse markerar du kryssrutan Påminnelse och anger sedan datum och tid för den.

 8. Du kan ange ett anpassat ljud som spelas upp när din påminnelse. Klicka på Bild av knapp , klicka på Bläddra, Välj ljudfil att Spela upp och klicka på Öppna. Det här alternativet ändras påminnelsen ljud för den här uppgiften.

 9. Om du vill följa upp aktivitetsstatus på den här uppgiften i Status, prioritet och % färdigt rutorna Skriv eller Välj de alternativ du vill använda.

  Fälten Status och % slutfört är beroende av varandra. När du ändrar värdet i något av fälten, ändras värdet i det andra fältet utifrån detta.

Status

% slutfört

Har inte startats

0

Pågår

1-99

Slutförd

100

Väntar på någon annan

0–100

Uppskjuten

0–100

 1. Om du vill tilldela en färgkategori till uppgiften klickar du på Kategorisera i gruppen Alternativ på fliken Uppgift och sedan på någon av posterna på menyn. Klicka på Alla kategorier om du vill visa fler färgkategorier.

  Första gången som du använder en färgkategori ombeds du att ange ett mer beskrivande namn. Du kan skapa egna färgkategorier, associera egna färger med färgkategorier och tilldela kortkommandon. Klicka på OK när du vill gå tillbaka till uppgiftsfönstret.

  Ändrat dig om en färg kategori tilldelning? Högerklicka på färg eller namnet på den färgkategorin och sedan på Radera namn på kategori eller Avmarkera alla kategorier.

 2. Om uppgiften berör en person eller organisation i dina kontakter, kan du snabbt skapa en länk till kontakten genom att klicka på Kontakter längst ned i fönstret och sedan markera en post. Stäng dialogrutan Välj kontakt genom att klicka på OK.

 3. Om du inte vill att andra ska kunna se en delad aktivitet-post på fliken uppgift klickar du på privat i gruppen Alternativ.

 4. Om du vill ange reseersättning, arbetstid och annan utgiftsinformation klickar du på Information i gruppen Visa på fliken Uppgift. Skriv informationen i rutorna Total arbetstid, Faktisk arbetstid, Reseersättning (km) och Fakturering.

 5. Klicka på Spara och stäng i gruppen Spara på fliken Uppgift.

Om du vill flytta en uppgift upp eller ned i listan klickar du och drar den till önskad plats. När du drar uppgiften visar en röd linje med pilar var uppgiften placeras när du släpper musknappen.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×