Skapa, ta bort eller ändra en betrodd plats för dina filer

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En betrodd plats är vanligen en mapp på hårddisken eller en nätverksresurs. En fil som du placerar på en betrodd plats kan öppnas utan att kontrolleras av säkerhetsfunktionen i Säkerhetscenter. Den här artikeln förklarar varför det kan vara användbart med betrodda platser och hur du skapar dem. Den innehåller också en översikt över försiktighetsåtgärder som du bör vidta innan du använder en betrodd plats.

Vad är nytt i Office 2010

Office-bloggen

Artikelinnehåll

När ska jag använda en betrodd plats?

Som betrodda platser är säkrare?

Skapa en betrodd plats

Ta bort en betrodd plats

Ändra en betrodd plats

När ska jag använda en betrodd plats?

Du ska använda en betrodd plats för att lagra en fil när du inte vill att den fil som ska kontrolleras av funktionen Säkerhetscenter säkerhet när du öppnar filen. Du kanske vill öppna ett dokument som innehåller ett makro som Säkerhetscenter inaktiverar eftersom Säkerhetscenter anser makrot osäkra. Om du tror att dokumentet och makrot i ett dokument är från en tillförlitlig källa, är det bättre att flytta dokumentet till en betrodd plats, i stället för att ändra standardinställningarna för Säkerhetscenter till en mindre säker makrosäkerhet. När du öppnar filen från den betrodda platsen checkas inte av funktionen Säkerhetscenter säkerhet du inte får några säkerhetsvarningar och makrot är aktiverat. Mer information om makrosäkerhet finns i Aktivera eller inaktivera makron i Office-dokument.

Fördefinierade betrodda platser

Om du arbetar i en organisation kan administratören ha skapat betrodda platser. Kontakta administratören om du vill ha mer information om hur du använder sådana betrodda platser.

Betrodda standardplatser

Flera betrodda platser skapas automatiskt när du installerar Microsoft Office 2007-systemet. Här följer några exempel:

 • c:\Program\Microsoft Office\Mallar du till

 • c:\Program\Microsoft Office\Office12\Startup du till

Överst på sidan

Vilka betrodda platser är säkrast?

En betrodd plats kan vara en mapp på hårddisken eller på en nätverksresurs. Det är säkrare att använda en lokal mapp, till exempel en undermapp i mappen dokument i Windows Vista eller mappen Mina dokument i Microsoft Windows XP, så länge du använda ett lösenord för Microsoft Windows-inloggning för att skydda din dator.

Platser som finns utanför din dator, t.ex. på en nätverksresurs, är mindre säkra. Du bör inte välja en gemensam mapp på en nätverksresurs som betrodd plats för dina filer.

Viktigt!: Vi rekommenderar att du inte gör hela mappen Dokument eller Mina dokument till en betrodd plats. Det ger hackare ett mål som kan utnyttjas och ökar säkerhetsrisken. Skapa en undermapp i Dokument eller Mina dokument och gör bara den mappen till en betrodd plats.

Överst på sidan

Skapa en betrodd plats

Vilket Microsoft Office 2007-systemet-program använder du?

Access

Access

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Betrodda platser.

 3. Om du vill skapa en betrodd plats utanför den lokala datorn markerar du kryssrutan Tillåt betrodda platser i nätverket (rekommenderas inte).

 4. Klicka på Lägg till ny plats.

  Viktigt!: Vi rekommenderar att du inte gör hela mappen Dokument eller Mina dokument till en betrodd plats. Det ger hackare ett större mål som kan utnyttjas och ökar säkerhetsrisken. Skapa en undermapp i Dokument eller Mina dokument och gör bara den mappen till en betrodd plats.

 5. Ange namnet på mappen som du vill använda som en betrodd plats i rutan Sökväg, eller klicka på Bläddra och leta upp mappen.

 6. Om du vill att även undermappar ska vara betrodda platser markerar du kryssrutan Undermappar till den här platsen är också betrodda.

 7. Ange en beskrivning av syftet med den betrodda platsen i rutan Beskrivning.

 8. Klicka på OK.

Överst på sidan

Excel

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Betrodda platser.

 3. Om du vill skapa en betrodd plats utanför den lokala datorn markerar du kryssrutan Tillåt betrodda platser i nätverket (rekommenderas inte).

 4. Klicka på Lägg till ny plats.

  Viktigt!: Vi rekommenderar att du inte gör hela mappen Dokument eller Mina dokument till en betrodd plats. Det ger hackare ett större mål som kan utnyttjas och ökar säkerhetsrisken. Skapa en undermapp i Dokument eller Mina dokument och gör bara den mappen till en betrodd plats.

 5. Ange namnet på mappen som du vill använda som en betrodd plats i rutan Sökväg, eller klicka på Bläddra och leta upp mappen.

 6. Om du vill att även undermappar ska vara betrodda platser markerar du kryssrutan Undermappar till den här platsen är också betrodda.

 7. Ange en beskrivning av syftet med den betrodda platsen i rutan Beskrivning.

 8. Klicka på OK.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på PowerPoint-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Betrodda platser.

 3. Om du vill skapa en betrodd plats utanför den lokala datorn markerar du kryssrutan Tillåt betrodda platser i nätverket (rekommenderas inte).

 4. Klicka på Lägg till ny plats.

  Viktigt!: Vi rekommenderar att du inte gör hela mappen Dokument eller Mina dokument till en betrodd plats. Det ger hackare ett större mål som kan utnyttjas och ökar säkerhetsrisken. Skapa en undermapp i Dokument eller Mina dokument och gör bara den mappen till en betrodd plats.

 5. Ange namnet på mappen som du vill använda som en betrodd plats i rutan Sökväg, eller klicka på Bläddra och leta upp mappen.

 6. Om du vill att även undermappar ska vara betrodda platser markerar du kryssrutan Undermappar till den här platsen är också betrodda.

 7. Ange en beskrivning av syftet med den betrodda platsen i rutan Beskrivning.

 8. Klicka på OK.

Överst på sidan

Visio

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Betrodda platser.

 3. Om du vill skapa en betrodd plats utanför den lokala datorn markerar du kryssrutan Tillåt betrodda platser i nätverket (rekommenderas inte).

 4. Klicka på Lägg till ny plats.

  Viktigt!: Vi rekommenderar att du inte gör hela mappen Dokument eller Mina dokument till en betrodd plats. Det ger hackare ett större mål som kan utnyttjas och ökar säkerhetsrisken. Skapa en undermapp i Dokument eller Mina dokument och gör bara den mappen till en betrodd plats.

 5. Ange namnet på mappen som du vill använda som en betrodd plats i rutan Sökväg, eller klicka på Bläddra och leta upp mappen.

 6. Om du vill att även undermappar ska vara betrodda platser markerar du kryssrutan Undermappar till den här platsen är också betrodda.

 7. Ange en beskrivning av syftet med den betrodda platsen i rutan Beskrivning.

 8. Klicka på OK.

Överst på sidan

Word

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Betrodda platser.

 3. Om du vill skapa en betrodd plats utanför den lokala datorn markerar du kryssrutan Tillåt betrodda platser i nätverket (rekommenderas inte).

 4. Klicka på Lägg till ny plats.

  Viktigt!: Vi rekommenderar att du inte gör hela mappen Dokument eller Mina dokument till en betrodd plats. Det ger hackare ett större mål som kan utnyttjas och ökar säkerhetsrisken. Skapa en undermapp i Dokument eller Mina dokument och gör bara den mappen till en betrodd plats.

 5. Ange namnet på mappen som du vill använda som en betrodd plats i rutan Sökväg, eller klicka på Bläddra och leta upp mappen.

 6. Om du vill att även undermappar ska vara betrodda platser markerar du kryssrutan Undermappar till den här platsen är också betrodda.

 7. Ange en beskrivning av syftet med den betrodda platsen i rutan Beskrivning.

 8. Klicka på OK.

Överst på sidan

Ta bort en betrodd plats

Vilket Microsoft Office 2007-systemet-program använder du?

Access

Access

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Betrodda platser.

 3. Klicka på den betrodda plats som du vill ta bort under Sökväg.

 4. Klicka på Ta bort och sedan på OK.

Överst på sidan

Excel

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Betrodda platser.

 3. Klicka på den betrodda plats som du vill ta bort under Sökväg.

 4. Klicka på Ta bort och sedan på OK.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på PowerPoint-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Betrodda platser.

 3. Klicka på den betrodda plats som du vill ta bort under Sökväg.

 4. Klicka på Ta bort och sedan på OK.

Överst på sidan

Visio

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Betrodda platser.

 3. Klicka på den betrodda plats som du vill ta bort under Sökväg.

 4. Klicka på Ta bort och sedan på OK.

Överst på sidan

Word

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Betrodda platser.

 3. Klicka på den betrodda plats som du vill ta bort under Sökväg.

 4. Klicka på Ta bort och sedan på OK.

Överst på sidan

Ändra en betrodd plats

Vilket Microsoft Office 2007-systemet-program använder du?

Access

Access

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Betrodda platser.

 3. Klicka på den betrodda plats som du vill ändra under Sökväg.

 4. Klicka på Ändra och sedan på OK.

 5. Ange namnet på mappen som du vill använda som en betrodd plats i rutan Sökväg, eller klicka på Bläddra och leta upp mappen.

 6. Om du vill att även undermappar ska vara betrodda platser markerar du kryssrutan Undermappar till den här platsen är också betrodda.

 7. Ange en beskrivning av syftet med den betrodda platsen i rutan Beskrivning.

 8. Klicka på OK.

Överst på sidan

Excel

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Betrodda platser.

 3. Klicka på den betrodda plats som du vill ändra under Sökväg.

 4. Klicka på Ändra och sedan på OK.

 5. Ange namnet på mappen som du vill använda som en betrodd plats i rutan Sökväg, eller klicka på Bläddra och leta upp mappen.

 6. Om du vill att även undermappar ska vara betrodda platser markerar du kryssrutan Undermappar till den här platsen är också betrodda.

 7. Ange en beskrivning av syftet med den betrodda platsen i rutan Beskrivning.

 8. Klicka på OK.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på PowerPoint-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Betrodda platser.

 3. Klicka på den betrodda plats som du vill ändra under Sökväg.

 4. Klicka på Ändra och sedan på OK.

 5. Ange namnet på mappen som du vill använda som en betrodd plats i rutan Sökväg, eller klicka på Bläddra och leta upp mappen.

 6. Om du vill att även undermappar ska vara betrodda platser markerar du kryssrutan Undermappar till den här platsen är också betrodda.

 7. Ange en beskrivning av syftet med den betrodda platsen i rutan Beskrivning.

 8. Klicka på OK.

Överst på sidan

Visio

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Betrodda platser.

 3. Klicka på den betrodda plats som du vill ändra under Sökväg.

 4. Klicka på Ändra och sedan på OK.

 5. Ange namnet på mappen som du vill använda som en betrodd plats i rutan Sökväg, eller klicka på Bläddra och leta upp mappen.

 6. Om du vill att även undermappar ska vara betrodda platser markerar du kryssrutan Undermappar till den här platsen är också betrodda.

 7. Ange en beskrivning av syftet med den betrodda platsen i rutan Beskrivning.

 8. Klicka på OK.

Överst på sidan

Word

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Betrodda platser.

 3. Klicka på den betrodda plats som du vill ändra under Sökväg.

 4. Klicka på Ändra och sedan på OK.

 5. Ange namnet på mappen som du vill använda som en betrodd plats i rutan Sökväg, eller klicka på Bläddra och leta upp mappen.

 6. Om du vill att även undermappar ska vara betrodda platser markerar du kryssrutan Undermappar till den här platsen är också betrodda.

 7. Ange en beskrivning av syftet med den betrodda platsen i rutan Beskrivning.

 8. Klicka på OK.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×