Skapa, spara och dela anpassade stenciler

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan skapa en ny stencil som innehåller former som du använder ofta och vill komma åt snabbt. När du har skapat den nya stencilen kan du spara den och använda den senare eller dela den med andra.

Skapa en ny anpassad stencil

 1. Klicka på Fler former i fönstret Former och klicka på Ny stencil.

 2. Högerklicka på den nya stencilens namnlist i fönstret Former och klicka på Spara som.

 3. Ange ett namn för stencilen och klicka på Spara.
  Som standard sparas anpassade stenciler i mappen Mina former.

  Om du vill öppna den nya, anpassade stencilen i en annan ritning klickar du på Fler former i fönstret Former, pekar på Mina former och klickar sedan på stencilens namn.

Lägga till former i en anpassad stencil

Om ikonen En röd asterisk visar att stencilen kan redigeras. (asterisk) visas i stencilens namnlist, betyder det att du kan redigera stencilen genom att lägga till, ta bort och ändra former.

 1. Öppna den anpassade stencil som du vill lägga till former i.

 2. Om ikonen En röd asterisk visar att stencilen kan redigeras. (asterisk) inte visas i stencilens namnlist högerklickar du på stencilens namnlist och klickar på Redigera stencil.

 3. Dra en form från en annan stencil eller från ritningssidan till den anpassade stencilen. En ny originalform läggs till i stencilen.

 4. Om du vill redigera namnet på originalformen högerklickar du på formen och klickar på Byt namn på original.

 5. Ange ett namn för originalformen och tryck på RETUR.

Spara en anpassad stencil

 • Om du vill spara ändringar i en stencil högerklickar du i stencilens namnlist och klickar sedan på Spara.

 • Om du vill spara en kopia av en stencil med ett nytt namn högerklickar du i stencilens namnlist och klickar på Spara som. Ange ett namn för den nya stencilen och klicka sedan på Spara.
  Som standard sparas anpassade stenciler i mappen Mina former.

 Skapa en ny stencil baserat på en befintlig stencil

Du kan inte redigera de inbyggda stencilerna som ingår i Visio, men du kan kopiera stencilerna och ändra kopian.

 1. Öppna den stencil som du vill skapa en kopia av.

 2. Högerklicka på stencilens namnlist och klicka på Spara som.

 3. Skriv ett namn på den nya anpassade stencilen och klicka sedan på Spara. Den nya anpassade stencilen visas i fönstret Former.

 4. Gör önskade ändringar i stencilen.

 5. Om du vill spara ändringarna högerklickar du på stencilens namnlist och klickar sedan på Spara.

Dela en anpassad stencil

Anpassade stenciler sparas som filer med filnamnstillägget .vssx i mappen Mina former. Om du ger en stencilfil till andra kan de öppna stencilen i sina egna Visio-diagram, förutsatt att de har en kompatibel version av Visio för stencilens format. De gör klokt i att spara filen i sin egen Mina former-mapp. På så sätt kan de enkelt öppna den nya stencilen i fönstret Former genom att klicka på Fler former, peka på Mina former och klicka på stencilens namn.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×