Skapa proffsiga vykort med Publisher

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller

Microsoft® Office Publisher 2003

Microsoft Publisher 2002


Som du redan vet är vykort ett perfekt sätt att hålla befintliga kunder uppdaterade, och en effektiv metod att komma i kontakt med nya kunder. Men kanske tror du att den tid och kostnad som krävs för att ta fram och trycka vykort överskrider dina begränsade resurser.

Läs vidare om du är nyfiken på hur du på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kan göra följande i Microsoft Publisher:

Skapa ett vykort

Om du börjar med en fördefinierad publikation i Publisher kan du skapa ett attraktivt, informativt vykort på bara några minuter.

Kort som skrivits ut med en vit kant på Avery-vykortspapper

Du kan dessutom effektivisera processen ännu mer genom att konfigurera Publisher så att din avsändaradress och kundernas adresser infogas automatiskt.

Så här skapar du ett vykort

 1. Starta Publisher. Klicka på Publikationer för utskrift i åtgärdsfönstret Ny publikation och sedan på Vykort.

  Om du använder Publisher 2002 klickar du på Vykort i åtgärdsfönstret Ny publikation.

 2. Klicka på den typ av vykort som du vill använda under Vykort (till exempel Information, Säljes eller Specialerbjudande).

 3. Klicka på önskad vykortsdesign till höger.

 4. Klicka på A6 under Storlek i åtgärdsfönstret Alternativ för vykort.

  Det här alternativet är inte tillgängligt för vissa vykortstyper.

 5. Välj hur du vill att informationen på vykortets baksida ska visas under Information på baksidan.

  Tips: Använd sidnavigeringskontrollerna längst ned i fönstret för att visa baksidan.

 6. Klicka på Flera under Kopior per ark.

  Det här alternativet är inte tillgängligt för vissa vykortstyper.

 7. Använd sidnavigeringskontrollerna för att visa framsidan av vykortet. Klicka på Färgscheman och välj ett färgschema i åtgärdsfönstret Alternativ för vykort till vänster i fönstret.

 8. Klicka på Teckensnittsscheman och välj ett schema.

 9. Ersätt platshållartexten och -bilderna på vykortet med informationen som ska visas på vykortet. Ändra textstorleken om det behövs.

  Om du har skapat en uppsättning med personlig information visas din personliga kontaktinformation automatiskt på vykortet.

 10. Spara vykortet. Granska resultatet genom att öppna Arkiv-menyn och klicka på Förhandsgranska.

Skriva ut vykorten

Det är lättast att skriva ut vykorten till en skrivare som stöder dubbelsidig utskrift.

Innan du skriver ut vykorten på vykortspapperet kan du testa att skriva ut några ark för att förvissa dig om att vykorten skrivs ut som de ska.

Tips: Avery har ett stort utbud med papper som har utformats specifikt för utskrift av vykort på bläckstråleskrivare. Leta efter papperstypen Avery 8387. Det här papperspaketet innehåller även ett särskilt testark.

Så här skriver du ut vykort på en skrivare som stöder dubbelsidig utskrift

 1. Öppna det vykort som du vill skriva ut i Publisher. Om kundadresserna lagras i en datafil förbereder du vykortet för utskrift genom att koppla adresserna till vykortsfilen.

 2. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Skriv ut eller Kopplad utskrift.

 3. Välj den skrivare som du vill skriva ut vykorten på i dialogrutan Skriv ut.

 4. Följ anvisningarna för skrivaren och konfigurera den för dubbelsidig utskrift.

 5. Klicka på Alla under Utskriftsintervall och sedan på OK.

Så här skriver du ut vykort på en skrivare som inte stöder dubbelsidig utskrift

Även om skrivaren inte stöder dubbelsidiga utskrifter kan du skriva ut vykort med kopplad information relativt snabbt genom att skapa två Publisher-filer, en för varje sida av vykortet. Därefter skriver du ut alla kopior av framsidan, vänder sedan papperet och skriver ut alla kopior av baksidan.

Om du inte kopplar kundadresser till vykortsfilen och bara vill skriva ut ett antal kopior av samma vykort, kan du skriva ut vykorten utan att skapa två filer. Visa den sida av vykortet som du vill skriva ut först. Klicka på Aktuell sida under Skriv ut i dialogrutan Skriv ut. När utskriften av sidan är klar byter du sida, matar in papperet i skrivaren igen och skriver ut den andra sidan.

 1. Öppna filen som innehåller det vykort som du vill skriva ut i Publisher.

 2. Visa baksidan av kortet. Öppna Redigera-menyn, klicka på Ta bort sida och klicka på OK.

 3. Klicka på Spara somArkiv-menyn och spara filen med ett annat namn (till exempel VykortFramsida.pub).

 4. Öppna den ursprungliga vykortsfilen. Visa framsidan av vykortet. Öppna Redigera-menyn, klicka på Ta bort sida och klicka på OK.

 5. Klicka på Spara somArkiv-menyn och spara filen med ett annat namn (till exempel VykortBaksida.pub).

 6. Om kundadresserna lagras i en datafil förbereder du VykortBaksida.pub-filen för utskrift genom att koppla adresserna till vykortsfilen.

 7. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Skriv ut eller Kopplad utskrift.

 8. Välj den skrivare som du vill skriva ut vykorten på i dialogrutan Skriv ut och klicka på OK.

  Om du bara vill prova att skriva ut några få vykort anger du vilka poster du vill skriva ut under Skriv ut.

 9. När utskriften av den här sidan är färdig tar du pappersbunten med baksidan av vykortet och vänder sidorna på längden. Lägg tillbaka papperet i skrivaren.

  Obs!: Du kan öva på stegen som följer med hjälp av ett testark för att därigenom försäkra dig om att papperet justeras rätt i skrivaren innan du väljer att skriva ut.

 10. Öppna VykortFramsida.pub. Om du vill koppla personliga kommentarer eller annan information till vykortets framsida kopplar du informationen.

 11. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Skriv ut eller Kopplad utskrift.

 12. Välj den skrivare som du vill skriva ut vykorten på i dialogrutan Skriv ut och klicka på OK.

  Glöm inte att ange samma utskriftsintervall för båda sidorna av vykortet om du bara skriver ut ett visst kortintervall.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×