Skapa organisationsschema

Om du vill illustrera rapporteringsförhållandet i företaget eller organisationen, kan du skapa en SmartArt-grafik som använder en layout för organisationsschema, till exempel Organisationsschema, eller så kan du använda Microsoft Visio för att skapa ett organisationsschema. Om du har Visio kan du läsa mer om när Visio är det bästa sättet att skapa ett organisationsschema.

Översikt över hur du skapar ett organisationsschema

Ett organisationsschema representerar organisationens ledningsstruktur, till exempel avdelningschefer och anställda utanför företagsledningen inom ett företag. Med hjälp av SmartArt-grafik i Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint eller Microsoft Word kan du skapa ett organisationsschema och inkluderar det i ett kalkylblad, ett e-postmeddelande, en presentation eller ett dokument. Om du vill skapa ett organisationsschema snabbt och enkelt kan du skriva eller klistra in texten i organisationsschemat och sedan låta texten placeras och ordnas automatiskt.

När du lägger till en assistentruta i en layout för organisationsschema, t.ex. Organisationsschema, indikerar en punkt med en tillhörande linje assistentrutan i textfönstret.

Organisationsschema-layout med en chef, två underlydande och en assistentfigur.

Även om du kan skapa ett organisationsschema med hjälp av andra hierarkiska layouter, är det endast i layouterna för organisationsschema som du har tillgång till assistentrutor och de hängande layouterna.

Om du snabbt vill skapa en proffsig layout för eller snygga till SmartArt-grafiken kan du ändra färgerna eller använda ett SmartArt-format i organisationsschemat. Du kan även lägga till effekter, som ljussken, mjuka kanter eller 3D-effekter. I PowerPoint-presentationer kan du animera organisationsschemat.

Tips! Klicka på rubrikerna nedan för mer information respektive uppgift. .

Tips: Du kan skapa ett organisationsschema med bilder av personer i organisationen.

 1. På fliken Infoga klickar du på SmartArt i gruppen Illustrationer.

  Bild av gruppen Illustrationer

 2. I galleriet Välj en SmartArt-grafik klickar du sedan på Hierarki, en layout för organisationsschemat (t.ex. Organisationsschema) och sedan på OK.

 3. Om du vill skriva in text gör du något av följande:

  • Klicka i en ruta i SmartArt-grafiken och skriv sedan texten.

   Obs!: Bäst resultat får du om du använder det här alternativet först när du har lagt till alla rutor som du vill använda.

  • Klicka på [Text] i textfönstret och skriv sedan texten.

  • Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i text fönstret och klistra sedan in texten.

   Obs!: Om textfönstret inte visas klickar du på kontrollen.

   Kontroll för textfönstret

Lägga till en ruta

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill lägga till en ruta i.

 2. Klicka på den befintliga ruta som ligger närmast den plats där du vill lägga till en ny ruta.

 3. Klicka på pilen under Lägg till figur i gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg och gör något av följande:

  Bild av fliken Design under SmartArt-verktyg

  Om du inte ser flikarna SmartArt-verktyg eller Design, ska du se till att du har markerat en bild.

  • Om du vill lägga till en ruta på samma nivå som den markerade rutan men efter rutan klickar du på Infoga figur efter.

  • Om du vill lägga till en ruta på samma nivå som den markerade rutan men före rutan klickar du på Infoga figur före.

  • Om du vill lägga till en ruta en nivå ovanför den markerade rutan klickar du på Lägg till figur ovanför.

   Den nya rutan placeras på den markerade rutans plats och den markerade rutan samt alla rutor under den sänks en nivå.

  • Om du vill lägga till en ruta en nivå under den markerade rutan klickar du på Lägg till figur nedanför.

   Den nya rutan läggs till efter den andra rutan på samma nivå.

  • Om du vill lägga till en assistentruta klickar du på Lägg till assistent.

   Assistentrutan läggs till ovanför övriga rutor på samma nivå i SmartArt-grafiken, men visas i textfönstret efter övriga rutor på samma nivå.

   Lägg till assistent är endast tillgängligt i layouter för organisationsscheman, inte i hierarkilayouter, t.ex.Hierarki.

Meddelanden: 

 • När du vill lägga till en ruta i relationsgrafiken kan du experimentera med att lägga till figuren före eller efter den markerade figuren så att den nya figuren placeras på önskad plats. Det är enkelt att korrigera vanliga SmartArt-misstag.

 • Så här lägger du till en figur från textfönstret:

  1. På figurnivån: Placera markören i slutet av texten där du vill lägga till en ny figur.

  2. Tryck på Retur och skriv sedan önskad text för den nya figuren.

  3. Om du vill lägga till en assistentruta trycker du på Retur efter att du har markerat assistentrutan i textfönstret.

 • Även om du inte automatiskt kan länka två rutor på den översta nivån med en linje i layouter för organisationsscheman, till exempel Organisationsschema, kan du imitera denna koppling genom att lägga till en ruta i SmartArt-grafiken och sedan rita en linje som kopplar samman rutorna.

 • Om du vill flytta en ruta klickar du på rutan du vill flytta och drar sedan rutan till den nya placeringen. Om du vill flytta eller finjustera rutan i mycket små steg håller du ned Ctrl samtidigt som du trycker på piltangenterna på tangentbordet.

Ta bort en ruta

Om du vill ta bort en ruta klickar du på kantlinjen till rutan du vill ta bort och trycker sedan på DEL.

Om du vill visa en rapporteringsrelation med en prickad linje mellan två rutor ändrar du formatet på linjen mellan de två rutorna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra linjerna för.

 2. Högerklicka på linjen och klicka sedan på Formatera figur i snabbmenyn.

 3. Klicka på Linjeformat och klicka sedan på den Strecktyp du vill ha.

En hängande layout påverkar layouten för alla rutor under den markerade rutan.

 1. Klicka på den ruta i organisationsschemat som du vill använda hängande layout för.

 2. Klicka på Layout i gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg och gör något av följande:

  Bild av fliken Design under SmartArt-verktyg

  Om du inte ser flikarna SmartArt-verktyg eller Design, ska du se till att du har markerat en bild.

  • Om du vill centrera alla rutor under den markerade rutan klickar du på Standard.

   Organisationsschema med hängande standardlayout

  • Om du vill centrera den markerade rutan ovanför de underliggande rutorna och ordna dessa horisontellt med två på varje rad klickar du på Båda.

   Organisationsschema med alternativet Båda för hängande layout

  • Om du vill placera den markerade rutan till höger om rutorna nedanför och vänsterjustera dessa vertikalt klickar du på Vänster hängande.

   Organisationsschema med vänster hängande layout

  • Om du vill placera den markerade rutan till vänster om rutorna nedanför och högerjustera dessa vertikalt klickar du på Höger hängande.

   Organisationsschema med höger hängande layout

Du kan använda färgkombinationer från temafärger på rutorna i SmartArt-grafik.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra färgerna på.

 2. Klicka på Ändra färger i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Bild av fliken Design under SmartArt-verktyg

  Om du inte ser flikarna SmartArt-verktyg eller Design, ska du se till att du har markerat en bild.

 3. Klicka på önskad färgkombination.

Tips: Genom att placera pekaren på en miniatyrbild kan du se hur färgerna påverkar din SmartArt-grafik.

 1. Högerklicka på kantlinjen till en ruta och klicka sedan på Formatera figur på snabbmenyn.

 2. Klicka på rutan Fyllning och klicka sedan på Hel fyllning.

 3. Klicka på Färg Bild av knapp och klicka sedan på önskad färg.

 4. Om du vill ange hur mycket du kan se genom bakgrundsfärgen flyttar du på skjutreglaget Transparens eller anger ett tal i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan variera andelen transparens från 0 (helt ogenomskinlig, standardinställningen) till 100 % (helt genomskinlig).

Ett SmartArt-format är en kombination av flera effekter, till exempel linjeformat, fasning eller 3D, som du kan använda på rutorna i SmartArt-grafiken när du vill skapa ett unikt och professionellt utseende.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra SmartArt-formatet för.

 2. Klicka på det SmartArt-format du vill använda i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Om du vill se fler SmartArt-format klickar du på Mer Bild av knapp .

  Om du inte ser flikarna SmartArt-verktyg eller Design, ska du se till att du har markerat en bild.

Meddelanden: 

Om du använder Microsoft PowerPoint kan du animera organisationsschemat och framhäva varje ruta, varje gren eller varje hierarkisk nivå.

 1. Klicka på SmartArt-grafiken i det organisationsschema som du vill animera.

 2. Klicka på Animeria på fliken Animeringar, i gruppen Animeringar. Klicka sedan på En och en efter undernivå.

  Bild av fliken Animeringar

Obs!: Om du kopierar ett organisationsschema med en animering till en annan bild, kopieras också animeringen.

Se även

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×