Skapa organisationsschema

Vilket Office-program använder du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Om du vill visa rapporteringsrelationer i ditt företag eller organisation kan du skapa ett organisationsschema med hjälp av SmartArt-grafik.

Den här SmartArt-grafiken använder en organisationsschemalayout och innehåller en assistent och tre underordnade.

Ett organisationsschema

Skapa ett grundläggande organisationsschema

 1. Gå till fliken SmartArt, under Infoga SmartArt-grafik, och klicka på Hierarki och sedan på Organisationsschema, som är den första SmartArt-grafiken.

  Fliken SmartArt, gruppen Infoga SmartArt-grafik

  Obs!: Även om du kan använda andra layouter från gruppen Hierarki när du vill skapa ett organisationsschema så är assistentfiguren och underordnade arrangemang endast tillgängliga med layouterna Organisationsschema, Organisationsschema med namn och rubrik, Organisationsschema, halvcirkel och Vågrätt organisationsschema.

 2. Gör något av följande i textfönstret:

Om du vill

Gör följande

Ange en persons namn

Klicka på [Text] och skriv sedan namnet.

Tips: Du kan använda upp- och nedpilarna på tangentbordet för att flytta uppåt och nedåt i listan med namn i textfönstret.

Lägga till en person

Klicka på namnet på en person på den nivå i hierarkin som du vill lägga till personen på och klicka sedan på Knapp för att lägga till SmartArt-figur .

Ta bort en person

Klicka på personens namn i hierarkin och sedan på Knapp för borttagning av textfönster .

Ändra en persons nivå i hierarkin

Klicka på personens namn och sedan på Knappen Höj nivå , Knappen Sänk nivå , Bild av knapp eller Flytta nedåt .

Lägga till en assistent

 1. Klicka på namnet på den person för vilken du vill lägga till en assistent.

 2. På fliken SmartArt, under Redigera SmartArt, klickar du på Organisationsschema och sedan på Lägg till assistent.

  Fliken SmartArt, gruppen Redigera SmartArt

Ordna underordnade lodrätt eller vågrätt

 1. Klicka på den chefsfigur i organisationsschemat som du vill ändra.

 2. På fliken SmartArt, under Redigera SmartArt, klickar du på Organisationsschema.

  Fliken SmartArt, gruppen Redigera SmartArt

 3. Gör något av följande:

För att ordna underordnade

Klicka på

I en lodrät kolumn

Vänster hängande eller Höger hängande

I två lodräta kolumner

Lodrät

I en vågrät rad

Horisontell

Ändra formatet

Om du har använt ett tema i din presentation är de organisationsschemaformat som är tillgängliga att välja på koordinerade med temat och temafärgerna.

 1. Klicka på det organisationsschema som du vill ändra.

 2. Klicka på det format du vill använda på fliken SmartArt under SmartArt-bildformat.

  Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

  Om du vill se fler format pekar du på ett format och klickar på Pil för mer nedan .

Ändra färg.

Om du har använt ett tema i din presentation är de organisationsschemafärger som är tillgängliga att välja på koordinerade med temafärgerna.

 1. Klicka på det organisationsschema som du vill ändra.

 2. Gå till fliken SmartArt, under SmartArt-bildformat, och klicka på Färger och sedan på det färgtema du vill använda.

  Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

Ta bort formatering

Du kan återställa organisationsschemat till standardutseendet. Då tas alla ändringar du har gjort av färg, format, figurer och textformat bort från organisationsschemat.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. På fliken SmartArt, under Återställ, klickar du på Återställ bild.

  Fliken SmartArt i Word, gruppen Återställ

Se även

Formatera SmartArt-grafik

PowerPoint

Om du vill visa rapporteringsrelationer i ditt företag eller organisation kan du skapa ett organisationsschema med hjälp av SmartArt-grafik.

Den här SmartArt-grafiken använder en organisationsschemalayout och innehåller en assistent och tre underordnade.

Ett organisationsschema

Skapa ett grundläggande organisationsschema

 1. Gå till fliken SmartArt, under Infoga SmartArt-grafik, och klicka på Hierarki och sedan på Organisationsschema, som är den första SmartArt-grafiken.

  Fliken SmartArt, gruppen Infoga SmartArt-grafik

  Obs!: Även om du kan använda andra layouter från gruppen Hierarki när du vill skapa ett organisationsschema så är assistentfiguren och underordnade arrangemang endast tillgängliga med layouterna Organisationsschema, Organisationsschema med namn och rubrik, Organisationsschema, halvcirkel och Vågrätt organisationsschema.

 2. Gör något av följande i textfönstret:

Om du vill

Gör följande

Ange en persons namn

Klicka på [Text] och skriv sedan namnet.

Tips: Du kan använda upp- och nedpilarna på tangentbordet för att flytta uppåt och nedåt i listan med namn i textfönstret.

Lägga till en person

Klicka på namnet på en person på den nivå i hierarkin som du vill lägga till personen på och klicka sedan på Knapp för att lägga till SmartArt-figur .

Ta bort en person

Klicka på personens namn i hierarkin och sedan på Knapp för borttagning av textfönster .

Ändra en persons nivå i hierarkin

Klicka på personens namn och sedan på Knappen Höj nivå , Knappen Sänk nivå , Bild av knapp eller Flytta nedåt .

Lägga till en assistent

 1. Klicka på namnet på den person för vilken du vill lägga till en assistent.

 2. På fliken SmartArt, under Redigera SmartArt, klickar du på Organisationsschema och sedan på Lägg till assistent.

  Fliken SmartArt, gruppen Redigera SmartArt

Ordna underordnade lodrätt eller vågrätt

 1. Klicka på den chefsfigur i organisationsschemat som du vill ändra.

 2. På fliken SmartArt, under Redigera SmartArt, klickar du på Organisationsschema.

  Fliken SmartArt, gruppen Redigera SmartArt

 3. Gör något av följande:

För att ordna underordnade

Klicka på

I en lodrät kolumn

Vänster hängande eller Höger hängande

I två lodräta kolumner

Lodrät

I en vågrät rad

Horisontell

Ändra formatet

Om du har använt ett tema i din presentation är de organisationsschemaformat som är tillgängliga att välja på koordinerade med temat och temafärgerna.

 1. Klicka på det organisationsschema som du vill ändra.

 2. Klicka på det format du vill använda på fliken SmartArt under SmartArt-bildformat.

  Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

  Om du vill se fler format pekar du på ett format och klickar på Pil för mer nedan .

Ändra färg.

Om du har använt ett tema i din presentation är de organisationsschemafärger som är tillgängliga att välja på koordinerade med temafärgerna.

 1. Klicka på det organisationsschema som du vill ändra.

 2. Gå till fliken SmartArt, under SmartArt-bildformat, och klicka på Färger och sedan på det färgtema du vill använda.

  Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

Ta bort formatering

Du kan återställa organisationsschemat till standardutseendet. Då tas alla ändringar du har gjort av färg, format, figurer och textformat bort från organisationsschemat.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. På fliken SmartArt, under Återställ, klickar du på Återställ bild.

  Fliken SmartArt i PowerPoint, gruppen Återställ

Se även

Formatera SmartArt-grafik

Konvertera SmartArt-grafik till figurer

Konvertera text till SmartArt-grafik och tvärtom

Excel

Om du vill visa rapporteringsrelationer i ditt företag eller organisation kan du skapa ett organisationsschema med hjälp av SmartArt-grafik.

Den här SmartArt-grafiken använder en organisationsschemalayout och innehåller en assistent och tre underordnade.

Ett organisationsschema

Skapa ett grundläggande organisationsschema

 1. Gå till fliken SmartArt, under Infoga SmartArt-grafik, och klicka på Hierarki och sedan på Organisationsschema, som är den första SmartArt-grafiken.

  Fliken SmartArt, gruppen Infoga SmartArt-grafik

  Obs!: Även om du kan använda andra layouter från gruppen Hierarki när du vill skapa ett organisationsschema så är assistentfiguren och underordnade arrangemang endast tillgängliga med layouterna Organisationsschema, Organisationsschema med namn och rubrik, Organisationsschema, halvcirkel och Vågrätt organisationsschema.

 2. Gör något av följande i textfönstret:

Om du vill

Gör följande

Ange en persons namn

Klicka på [Text] och skriv sedan namnet.

Tips: Du kan använda upp- och nedpilarna på tangentbordet för att flytta uppåt och nedåt i listan med namn i textfönstret.

Lägga till en person

Klicka på namnet på en person på den nivå i hierarkin som du vill lägga till personen på och klicka sedan på Knapp för att lägga till SmartArt-figur .

Ta bort en person

Klicka på personens namn i hierarkin och sedan på Knapp för borttagning av textfönster .

Ändra en persons nivå i hierarkin

Klicka på personens namn och sedan på Knappen Höj nivå , Knappen Sänk nivå , Bild av knapp eller Flytta nedåt .

Lägga till en assistent

 1. Klicka på namnet på den person för vilken du vill lägga till en assistent.

 2. På fliken SmartArt, under Redigera SmartArt, klickar du på Organisationsschema och sedan på Lägg till assistent.

  Fliken SmartArt, gruppen Redigera SmartArt

Ordna underordnade lodrätt eller vågrätt

 1. Klicka på den chefsfigur i organisationsschemat som du vill ändra.

 2. På fliken SmartArt, under Redigera SmartArt, klickar du på Organisationsschema.

  Fliken SmartArt, gruppen Redigera SmartArt

 3. Gör något av följande:

För att ordna underordnade

Klicka på

I en lodrät kolumn

Vänster hängande eller Höger hängande

I två lodräta kolumner

Lodrät

I en vågrät rad

Horisontell

Ändra formatet

Om du har använt ett tema i din presentation är de organisationsschemaformat som är tillgängliga att välja på koordinerade med temat och temafärgerna.

 1. Klicka på det organisationsschema som du vill ändra.

 2. Klicka på det format du vill använda på fliken SmartArt under SmartArt-bildformat.

  Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

  Om du vill se fler format pekar du på ett format och klickar på Pil för mer nedan .

Ändra färg.

Om du har använt ett tema i din presentation är de organisationsschemafärger som är tillgängliga att välja på koordinerade med temafärgerna.

 1. Klicka på det organisationsschema som du vill ändra.

 2. Gå till fliken SmartArt, under SmartArt-bildformat, och klicka på Färger och sedan på det färgtema du vill använda.

  Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

Ta bort formatering

Du kan återställa organisationsschemat till standardutseendet. Då tas alla ändringar du har gjort av färg, format, figurer och textformat bort från organisationsschemat.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. På fliken SmartArt, under Återställ, klickar du på Återställ bild.

  Fliken Miniatyrdiagram, gruppen Data

Se även

Formatera SmartArt-grafik

Konvertera SmartArt-grafik till figurer

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×