Skapa och svara på meddelanden i Outlook Web App

Att skapa ett nytt meddelande i Outlook Web App är inte svårare än att klicka på Nytt e-postmeddelande och skriva ditt meddelande. Du kan svara på meddelanden som du har tagit emot genom att klicka på länkarna längst upp i meddelandet i läsfönstret i Outlook Web App. Om du väljer svara Svara, svara alla Svara alla eller vidarebefordra Vidarebefordra visas ett nytt meddelande i läsfönstret.

Mer information om hur du skapar ett meddelande i Outlook 2013 finns i Skapa ett e-postmeddelande.

Hur gör jag för att skapa och svara på meddelanden?

Hur skapar jag ett nytt meddelande?

Hur svarar jag på ett meddelande?

Hur vidarebefordrar jag ett meddelande?

Kan jag göra något mer med meddelanden som jag skriver?

Hur gör jag om jag inte kan skriva klart mitt svar på en gång?

Behöver jag veta något mer?

Hur skapar jag ett nytt meddelande?

Så här skapar du ett nytt meddelande:

 1. Klicka på Nytt meddelande ovanför mapplistan. Ett nytt meddelandeformulär visas i läsfönstret.

 2. Vill du lägga till en mottagare kan du göra på två sätt. Om mottagaren finns med i kontaktmappen eller i organisationens adresslista kan du skriva in namnet på personen i fältet Till eller Kopia. Annars anger du e-postadressen i stället. När du skriver in en persons namn för första gången sker en sökning efter personens adress i Outlook Web App. Sedan cachelagras namnet, så att det går snabbt att hitta personen framöver.

 3. Lägg till ett ämne.

 4. Skriv själva meddelandet som du vill skicka.

 5. När du är redo att skicka i väg meddelandet klickar du på skicka Skicka.

Hur svarar jag på ett meddelande?

När du svarar på ett meddelande kopieras ämnet automatiskt, och ett prefix läggs till som visar att det rör sig om ett svar. Texten från det ursprungliga meddelandet kopieras automatiskt till det nya meddelandet.

Så här skickar du ett svarsmeddelande bara till avsändaren:

 1. Markera meddelandet i läsfönstret.

 2. Klicka på svara Svara längst upp i meddelandet. Ett nytt meddelande visas, som är adresserat till den som skickat det ursprungliga meddelandet.

 3. Lägg till ditt svar.

 4. Klicka på skicka Skicka längst upp i meddelandet.

Så här skickar du ett svarsmeddelande till avsändaren och till alla andra mottagare:

 1. Markera meddelandet i läsfönstret.

 2. Klicka på svara alla Svara alla längst upp i meddelandet. Ett nytt meddelande visas, som är adresserat både till den som skickat det ursprungliga meddelandet och till alla andra mottagare.

 3. Lägg till ditt svar.

 4. Klicka på skicka Skicka längst upp i meddelandet.

Överst på sidan

Hur vidarebefordrar jag ett meddelande?

När du vidarebefordrar ett meddelande kopieras ämnet automatiskt, och ett prefix läggs till som visar att det rör sig om ett vidarebeordrat meddelande. Texten från det ursprungliga meddelandet kopieras automatiskt till det nya meddelandet.

 1. Markera meddelandet i läsfönstret.

 2. Klicka på vidarebefordra Vidarebefordra längst upp i meddelandet. Ett nytt meddelande visas.

 3. Skriv in namnet på eller e-postadressen till den person som du vill vidarebefordra meddelandet till i fältet Till. Du kan också klicka på Till eller Kopia så hoppar du till adresslistan.

 4. Om du vill kan du lägga till mer information i meddelandet, till exempel förklara lite snabbt varför du vidarebefordrar det.

 5. Klicka på skicka Skicka längst upp i meddelandet.

Överst på sidan

Kan jag göra något mer med meddelanden som jag skriver?

Du kan välja alternativ i menyn infoga Infoga.

 • Om du vill bifoga en fil klickar du på infoga Infoga och på Bifogad fil högst upp på skärmen. Sedan söker du efter den fil som du vill bifoga.

 • Om du vill bädda in en bild i meddelandet, så att den visas utan att mottagaren måste öppna den, klickar du på infoga Infoga och sedan på Bild. Sedan söker du efter den bild som du vill lägga till i meddelandet.

 • Om du har skapat en signatur i inställningarna för e-post, men inte ställt in att den ska läggas till automatiskt i dina meddelanden, kan du lägga till signaturen genom att klicka på infoga Infoga och sedan på Signatur. Information om hur du skapar och använder en e-postsignatur i Outlook Web App finns i Skapa och lägga till en e-postsignatur i Outlook Web App.

Du kan välja alternativ i den utökade menyn utökad meny .

Utökad meny i ett meddelande

I den utökade menyn utökad meny kan du välja bland följande alternativ:

 • Spara Dina meddelanden sparas automatiskt i Outlook Web App efterhand som du skriver. Men du kan också tvinga programmet att spara när som helst.

 • Visa Hemlig kopia Du använder fältet Hemlig kopia om du vill lägga till ett namn i mottagarlistan som de andra mottagarna inte ska kunna se.

 • Visa Från Om du kan skicka meddelanden från flera olika adresser använder du fältet Från för att ändra vilken adress som meddelandet du skriver ska skickas från.

 • Prioritet Klicka här om du vill ange vilken prioritet ditt meddelande har. Det har ingen betydelse för hur meddelandet hanteras, men signalerar om meddelandet är viktigt eller inte till mottagarna.

  Ange meddelandets prioritet

  • Växla till oformaterad text/växla till HTML

 • Visa Alternativ för meddelanden. Här kan du ställa in känsligheten för meddelandet och begära kvitton av olika slag. Känslighetsinställningarna är Normalt, Personligt, Privat och Konfidentiellt. Inställningarna är bara informativa och påverkar inte hur meddelandet hanteras.

  Visa meddelandealternativ

  När du skickar ett meddelande kan du begära ett leveranskvitto, så att du får veta när meddelandet nått mottagarna. Begär du ett läskvitto får du veta när meddelandet har markerats som läst. Men kom ihåg att i vissa e-postprogram kan mottagarna välja om de vill skicka läskvitton eller inte.

 • Om du har tillgång till inställningarna för rättighetshantering för kontot visas också alternativet Ange behörigheter. Du kan till exempelställa in behörigheterså att mottagarna intekan vidarebefordra meddelanden som du skickar, eller så attde inte kan använda Svara alla när de vill svara på ett meddelande från dig.

Du kan lägga till formatering till texten i meddelandet. Se Formatera meddelanden i Outlook Web App.

Överst på sidan

Hur gör jag om jag inte kan skriva klart mitt svar på en gång?

I Outlook Web App sparas alla meddelanden som du arbetar med automatiskt, så att du kan klicka dig bort och göra annat utan att ändringarna går förlorade. Så här går du tillbaka till ett svar eller ett meddelande för vidarebefordran som du håller på att jobba med:

 • Titta i mappen Utkast i mapplistan. Där sparas alla utkast tills du skickar i väg dem eller tar bort dem.

 • Titta efter utkastet i den mapp där det ursprungliga meddelandet finns. Ordet utkast visas i meddelandelistan bredvid namnet på den person som skickat det ursprungliga meddelandet.

utkast i meddelandelista

 • När du har hittat utkastet i meddelandelistan klickar du på det så att det visas i läsfönstret. Vill du ta bort utkastet klickar du på ta bort Ta bort, och på redigera Fortsätt redigera om du vill fortsätta att arbeta med det.

Redigering av utkast för läsfönster

Överst på sidan

Behöver jag veta något mer?

 • När du skriver ett meddelande kan du öppna det i ett nytt fönster genom att klicka på ikonen Öppna i nytt fönster längst upp i ena hörnet i meddelandet.

 • Du kan alltid lägga till fler mottagare när som helst innan du skickar i väg meddelandet. Det gör du genom att skriva in deras namn eller e-postadresser i fältet Till eller Kopia.

 • Om du vill kan du bifoga en fil eller bädda in en bild i meddelandet. I sådana fall klickar du på infoga Infoga längst upp i meddelandefönstret, och sedan på Bifogad fil eller Bild. Bläddra fram den fil eller bild som du vill lägga till och klicka på Öppna, så läggs den till i meddelandet.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×