Skapa och spara en PowerPoint-mall

Skapa och spara en PowerPoint-mall

Om du skapar en presentation och sparar den som en PowerPoint-mallfil (.potx) kan du dela den med dina kolleger och återanvända den. När du skapar en mall ändrar du en bildbakgrund och en uppsättning bildlayouter.

Det finns tusentals kostnadsfria PowerPoint-mallar som du kan söka efter online när du öppnar PowerPoint. Du hittar mallar på Office.com som du kan använda eller anpassa så att de tillgodoser dina behov.

Du måste använda skrivbordsversionen av PowerPoint 2016 eller PowerPoint 2013 (inte PowerPoint Online) för att utföra de här stegen.

 1. Öppna en tom presentation och välj sedan Bildbakgrund i gruppen Bakgrundsvyer på fliken Visa.

  Klicka på Bildbakgrund på fliken Visa

  Bildbakgrunden är den största bilden högst upp i bildminiatyrlistan till vänster om bilderna. Associerade bildlayouter visas under bildbakgrunden.

  Bildbakgrund

 2. Om du vill göra ändringar i bildbakgrunden eller bildlayouterna gör du något av följande på fliken Bildbakgrund:

  • Om du vill lägga till ett färggrant tema med särskilda teckensnitt och effekter klickar du på Teman och väljer ett tema i galleriet. Använd rullningslisten till höger för att se fler teman.

   PowerPoint-teman

  • Om du vill ändra bakgrunden klickar du på Bakgrundsformat och väljer en bakgrund.

   PowerPoint-bakgrundsformat

  • Om du vill lägga till en platshållare (för text, bild, diagram, video, ljud och andra objekt) markerar du den bildlayout i miniatyrfönstret där platshållaren ska finnas och gör följande:

   Klicka på Infoga platshållare och välj den typ av platshållare du vill lägga till.

   Visar knappen Infoga platshållare i bildbakgrundsvyn i PowerPoint

   Klicka och dra i bildbakgrunden eller bildlayouten för att rita platshållarens storlek.

   Tips:   Om du vill ändra storlek på en platshållare drar du i hörnet på en av dess kantlinjer.

  • Om du vill flytta runt en platshållare på en bildbakgrund eller en bildlayout markerar du kanten och drar den till en ny plats.

   Flytta en platshållare i en bild

  • Om du vill ta bort en oönskad platshållare i en bildbakgrund eller en bildlayout markerar du den i miniatyrfönstret, markerar kanten på platshållaren i bilden och trycker på Ta bort.

  • Om du vill ange sidorientering för alla bilder i presentationen klickar du på Bildstorlek > Anpassad bildstorlek.

   Menyalternativet Anpassad bildstorlek

   Under Orientering väljer du Stående eller Liggande.

   Klicka på Stående

 1. Klicka på Spara som som på fliken Arkiv.

 2. Under Spara klickar du på Bläddra.

 3. Skriv ett filnamn för mallen i rutan Filnamn i dialogrutan Spara som eller gör ingenting om du vill använda det föreslagna filnamnet.

 4. I listan Filformat väljer du PowerPoint-mall och väljer sedan Spara.

  Spara som en PowerPoint-mall

  I PowerPoint sparas den nya mallen automatiskt i mappen Anpassade Office-mallar.

 5. Klicka på Arkiv > Nytt för att använda mallen för en ny presentation.

  • I PowerPoint 2016 klickar du på Anpassad > Anpassade Office-mallar och dubbelklickar sedan på mallen du sparade.

  • I PowerPoint 2013 klickar du på Personligt och dubbelklickar sedan på mallen du sparade.

Mer information finns i

Ge instruktioner till de som använder din mall

Skapa ett eget tema i PowerPoint

Spara en utformning (ett tema) som en mall

Ändra storlek på, flytta eller ta bort en platshållare

Vad är en bildbakgrund?

Vad är en bildlayout?

Skapa en egen presentationsmall i PowerPoint 2016 för Mac

Om du skapar en presentation och sparar den som en PowerPoint-mallfil (.potx) kan du dela den med dina kolleger och använda den flera gånger.

Spara presentationen som en .potx-fil

Klicka på Spara som på fliken Arkiv. Ge mallen ett namn i rutan Filnamn och välj sedan PowerPoint-mall (*.potx) i rutan Spara som.

Gör så här för att skapa mallen du vill använda i din presentation:

 1. Öppna en tom presentation och gå till fliken Visa, gruppen Bakgrundsvyer, och klicka på Bildbakgrunder.

  Tips:   I miniatyr-bildrutan i vyn Bildbakgrund representerar bildbakgrunden den större bilden och de tillhörande layouterna är mindre och placerade nedanför bildbakgrunden.

  Bildbakgrund med layouter

  1. Bildbakgrund

  2. Tillhörande layouter

 2. Om du vill anpassa bildbakgrunden och tillhörande layouter gör du något av följande:

  • Om du vill ta bort en oönskad standardplatshållare från en layout går du till fönstret med bildminiatyrer och klickar på bildlayouten som innehåller platshållaren, klickar på platshållarens kantlinje i presentationsfönstret och trycker sedan på DELETE.

  • Om du vill lägga till en textplatshållare går du till fönstret med bildminiatyrer, klickar på den bildlayout som du vill ska innehålla platshållaren och gör sedan följande:

   1. Klicka på Infoga platshållare i gruppen Layout för bildbakgrund på fliken Bildbakgrund och klicka sedan på Text.

   2. Klicka på en plats i bildbakgrunden och dra sedan för att rita platshållaren.

    Tips:   Om du vill ändra storlek på en platshållare drar du i hörnet på en av dess kantlinjer.

   3. Ange en beskrivande text som uppmanar mallanvändarna att ange specifik information. Om du vill lägga till en anpassad ledtext läser du Lägga till en textplatshållare med anpassad ledtext.

  • Om du vill lägga till andra typer av platshållare med innehåll som bilder, ClipArt, skärmbilder, SmartArt-grafik, diagram, filmer, ljud och tabeller klickar du på Infoga platshållare i gruppen Layout för bildbakgrund på fliken Bildbakgrund och klickar sedan på den typ av platshållare du vill lägga till.

  • Om du vill ge platshållaren en egen karaktär med färg och en bakgrund gör du något av följande:

   1. Om du vill använda ett tema (med färg, formatering och effekter i en layout) i en presentation klickar du på Teman i gruppen Redigera tema på fliken Bildbakgrund och väljer ett tema.

   2. Om du vill ändra bakgrunden klickar du på Bakgrundsformat i gruppen Bakgrund på fliken Bildbakgrund och väljer sedan en bakgrund.

  • Om du vill ange sidorientering för alla bilderna i presentationen klickar du på Bildorientering i gruppen Utskriftsformat på fliken Bildbakgrund och klickar sedan på antingen Stående eller Liggande.

 1. Om du vill spara mallen klickar du på Spara som på fliken Arkiv.

 2. Skriv ett filnamn i rutan Filnamn, eller gör ingenting om du vill använda det föreslagna filnamnet.

 3. I listan Filformat klickar du på PowerPoint-mall (.potx) och sedan på Spara.

  1. Tips:   Spara mallarna i mappen Mallar på sökvägen C:\Program\Microsoft Office\Mallar\ så att du enkelt kan hitta dem senare.

 4. Om du behöver hjälp med att använda den nya mallen i en presentation kan du läsa Använda en mall i en presentation.

Länkar till mer information om PowerPoint-mallar

Om du skapar en presentation och sparar den som en PowerPoint-mallfil (.potx) kan du dela den med dina kolleger och använda den flera gånger.

Om du vill använda en ny eller befintlig PowerPoint 2007-mall kan du läsa Använda en mall i en presentation.

Metodtips för att skapa en mall

När du skapar en mall kan du lägga till innehåll i bildbakgrunden i bildbakgrundsvyn som du inte vill att mallanvändarna ska kunna ändra, som instruktioner, logotyper, sidhuvud och sidfoten, ämnesinnehåll, en bakgrund, formatering, färger, teckensnitt och effekter.

Mallanvändarna kommer att använda normalvyn och vägledas via de instruktioner du lagt till. Mallanvändarna ersätter ledtexten och andra platshållare med data som är specifika för de egna projekten eller presentationerna.

 1. Öppna en tom presentation och klicka sedan på Bildbakgrund i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

 2. Klicka på Infoga bildbakgrund i gruppen Redigera original på fliken Bildbakgrund.

  Meddelanden: 

  • I rutan med bildminiatyr representerar bildbakgrunden den större bilden och de tillhörande layouterna är placerade nedanför bildbakgrunden.

  • Många presentationer innehåller fler än en bildbakgrund och du kan behöva bläddra för att hitta den du söker.

 3. Om du vill börja anpassa bildbakgrunden gör du något av följande:

  • Om du vill ta bort en inbyggd bildlayout i standardbildbakgrunden högerklickar du på varje bildlayout du inte vill använda i miniatyrfönstret och klickar sedan på Ta bort layout.

  • Om du vill ta bort en oönskad standardplatshållare går du till fönstret med bildminiatyrer och klickar på bildlayouten som innehåller platshållaren, klickar på platshållarens kantlinje i presentationsfönstret och trycker sedan på DELETE.

  • Om du vill lägga till en textplatshållare går du till fönstret med bildminiatyrer, klickar på den bildlayout som du vill ska innehålla platshållaren och gör sedan följande:

 4. Klicka på Infoga platshållare i gruppen Layout för bildbakgrund på fliken Bildbakgrund och klicka sedan på Text.

 5. Klicka på en plats i bildbakgrunden och dra sedan för att rita platshållaren.

  Tips:   Om du vill ändra storlek på en platshållare drar du i hörnet på en av dess kantlinjer.

 6. Ange en beskrivande text som uppmanar mallanvändarna att ange specifik information.

  • Om du vill lägga till andra typer av platshållare med innehåll som bilder, ClipArt, SmartArt-grafik, diagram, filmer, ljud och tabeller klickar du på typen av platshållare du vill lägga till i gruppen Layout för bildbakgrund på fliken Bildbakgrund.

  • Om du vill använda ett tema (med färg, formatering och effekter i en layout) i en presentation klickar du på Teman i gruppen Redigera tema på fliken Bildbakgrund och klickar på ett tema.

  • Om du vill ändra bakgrunden klickar du på Bakgrundsformat i gruppen Bakgrund på fliken Bildbakgrund och klickar sedan på en bakgrund.

  • Om du vill ange sidorientering för alla bilderna i presentationen klickar du på Bildorientering i gruppen Utskriftsformat på fliken Bildbakgrund och klickar sedan på antingen Stående eller Liggande.

  • Om du vill lägga till text som ska visas i sidfoten längst ned på alla bilder i presentationen gör du så här:

   1. Klicka på Sidhuvud och sidfot i gruppen Text under fliken Infoga.

   2. I dialogrutan Sidhuvud och sidfot på fliken Bild markerar du kryssrutan Sidfot, och skriver sedan den text du vill visa längst ned på alla bilder.

   3. Om du vill visa innehållet i sidfoten på alla bilder klickar du på Använd för alla.

    Mer information om att använda sidhuvuden och sidfötter finns i Lägga till ett sidhuvud eller en sidfot och Ändra eller ta bort informationen i sidhuvud och sidfot i en presentation.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 2. Skriv ett filnamn i rutan Filnamn, eller gör ingenting om du vill använda det föreslagna filnamnet.

 3. I listan Filformat klickar du på PowerPoint-mall och sedan på Spara.

  Tips:   Spara mallarna i mappen Mallar på sökvägen C:\Program\Microsoft Office\Mallar\ så att du enkelt kan hitta dem senare.

 4. Om du behöver hjälp med att använda den nya mallen i en presentation kan du läsa Använda en PowerPoint 2007-mall.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×