Skapa och skriva ut ett ark med olika etiketter

Den här information gäller när du skapar ett ark med etiketter som inte är likadana. Du kan till exempel skapa ett ark med namnlappar som är anpassade efter varje persons namn. Om du vill skapa och skriva ut etiketter som hämtar information från en adresslista eller databas, läser du Skapa och skriva ut etiketter för ett massutskick.

Skapa etiketter

 1. Starta Word.

  Ett tomt dokument öppnas som standard. Låt det vara öppet. Om du stänger det, blir kommandona i nästa steg inte tillgängliga.

 2. Klicka på Etiketter i gruppen Skapa på fliken Utskick.

  Bild av menyflikar i Word

 3. Låt rutan Adress vara tom.

 4. Välj etikettyp och andra alternativ genom att klicka på Alternativ.

 5. Gör dina val i dialogrutan Etikettalternativ och klicka sedan på OK .

  Dialogrutan Etikettalternativ

  1. Vilken typ av skrivare som du använder när du skriver ut etiketter

  2. Leverantören som tillverkar etikettarken

  3. Numret som motsvarar artikelnumret anges på förpackningen med etikettarken

  Produktnumret för mina etiketter matchar inte alternativen i dialogrutan Etikettalternativ

  Du kan ändå skriva ut etiketterna. Du måste bara göra en del justeringar.

  1. Mät etiketterna på arken som du har och anteckna måtten och hur många etiketter som finns på ett ark.

   Viktigt!   Mät etiketterna noggrant. De verkliga etikettmåtten kan vara aningen mindre än de mått som anges av leverantören.

  2. Klicka i listan Produktnummer på en etikett som är ungefär lika stor som dina egna etiketter.

   Om etikettypen som du vill använda inte finns i listan Produktnummer måste du använda någon annan av etiketterna i listan eller också skapar du en ny etikettstorlek.

  3. Klicka på Information och jämför sedan etikettmåtten och antalet etiketter per ark (för etiketter som skrivs ut på laser- och bläckstråleskrivare) eller antalet kolumner på etikettformuläret (för etiketter som skrivs ut på matrisskrivare).

  4. Gör något av följande:

   • Om måtten och layouten på etiketten stämmer överens med dina etiketter kan du använda den markerade etikettypen.

   • Om mått och layout inte stämmer klickar du på Avsluta och fortsätter med steg 5.

  5. Klicka på skrivartypen (antingen Skrivare med kontinuerlig matning eller Arkskrivare) i dialogrutan Etikettalternativ och klicka på Ny etikett.

  6. Skriv namnet i rutan Etikettnamn, markera höjd, bredd, marginaler och andra alternativ för etiketten och klicka på OK.

   Den nya etiketten visas i listan Produktnummer som Etikettnamn - Egen. Etiketten placeras också i kategorin Annan/Egen. Nästa gång du använder egna etiketter måste du välja Annan/Egen i rutan Etikettleverantörer.

 6. Klicka på Hel sida med samma etikett under Skriv ut.

 7. Klicka på Nytt dokument.

  Då skapas ett nytt dokument som innehåller arket med etiketter. I Word används en tabell för att placera ut etiketterna. Om du inte ser linjerna som avgränsar etiketterna klickar du på fliken Layout under Tabellverktyg och sedan på Visa stödlinjer i gruppen Tabell.

  Skriv texten som du vill ha på respektive etikett och gör alla eventuella ändringar av formatering och färgschema, med hjälp av alternativen på flikarna Start och Sidlayout. När du är klar sparar du eller skriver ut etiketterna på vanligt sätt.

Lägga till bilder på etiketter

Om du vill lägga till bilder på etiketterna som du skriver ut på en arkskrivare (istället för en skrivare med kontinuerlig matning) måste du göra det på varje etikett:

 1. Placera markören där du vill placera bilden.

 2. Klicka på Bild eller Clip Art i gruppen Illustrationer på fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Leta reda på bilden och dubbelklicka på den.

 4. Om du behöver ändra storlek på bilden markerar du den och drar sedan i ett hörnstorlekshandtag till önskad storlek. Om du drar i ett hörnhandtag bevaras bildens proportioner.

 5. Om bilden inte anpassas till etikettexten högerklickar du på den och gör följande:

  1. Peka på Figursättning och sedan på Fler layoutalternativ.

  2. Klicka på fliken Figursättning och klicka på Kvadratisk under Figursättning.

  3. Klicka på fliken Bildläge och sedan Justering under Vågrät. Klicka på önskad justering, Vänster, Centrerad, eller Höger.

  4. Klicka på OK.

   Tips   Om du vill använda samma bild på alla etiketter kan du justera storlek och placering på den första etiketten, och sedan kopiera bilden och klistra in den på de övriga.

Bilden i den här artikeln har hämtats från Utbildning på Microsoft Office Online.

Överst på sidan

Gäller för: Word 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk