Skapa och skriva ut anteckningssidor

Du kan skapa anteckningssidor när du skapar en presentation. Du kan skriva ut anteckningssidorna och använda dem när du håller presentationen.

En bra idé Grönt blad   

I stället för att skriva ut anteckningssidorna kan du visa anteckningarna i föredragshållarvyn. Du kan visa anteckningarna när du håller presentationen på en andra bildskärm om du vill spara på papper och bläck. Mer information finns i avsnittet Visa dina anteckningar privat medan du gör en presentation på flera skärmar.

Artikelinnehåll

Skapa anteckningssidor

Skapa mer plats för anteckningarna

Lägga till grafik eller formatering på alla anteckningssidor

Skriva ut anteckningssidor med miniatyrbilder

Skriva ut anteckningssidor utan miniatyrbilder

Skapa anteckningssidor

Använd anteckningsfönstret i normalläge om du vill skriva anteckningar om bilderna. Du växlar till normalläge genom att klicka på Normal i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

Rutan Anteckningar

Rutan Anteckningar (inringad med rött) i normalvyn

Du kan skriva och formatera anteckningarna när du arbetar i normalläge, men om du vill se hur anteckningssidorna kommer att skrivas ut eller om du vill förhandsgranska textformateringen, t.ex. teckenfärgerna, växlar du till vyn Anteckningssidor. Du kan också granska och ändra sidhuvuden och sidfötter för anteckningarna i vyn Anteckningssidor.

Varje anteckningssida innehåller en miniatyr av en presentationsbild, jämte de anteckningar som hör till bilden. Du kan lägga till diagram, bilder, tabeller och andra illustrationer till anteckningarna i vyn Anteckningssidor.

Anteckningssidor

1. Anteckningssidorna innehåller dina anteckningar och varje bild i presentationen.

2. Varje bild skrivs ut på en separat anteckningssida.

3. Anteckningarna visas jämte bilden.

4. Du kan lägga till andra element, t.ex. diagram eller bilder, till anteckningssidorna.

Bilder och objekt som du lägger till i vyn Anteckningssidor visas på den utskrivna anteckningssidan, men inte på skärmen i normalläge.

De ändringar, tillägg och borttagningar som du gör på en anteckningssida tillämpas bara på den anteckningssidan och på anteckningstexten i normalvyn.

Om du vill förstora, flytta eller formatera bildområdet eller anteckningsområdet gör du ändringarna i vyn Anteckningssidor.

Du kan inte rita eller flytta bilder i anteckningsrutan i normalläge. Växla till vyn Anteckningssidor och rita eller lägg till bilden där.

Överst på sidan

Skapa mer plats för anteckningarna

En standardanteckningssida består av en miniatyrbild som täcker den övre halvan av sidan och ett lika stort område för anteckningar på den nedre halvan av sidan.

Standardanteckningssidor

Om en halv sida inte räcker för anteckningarna kan du skapa mer plats för anteckningarna genom att göra något av följande:

 • Gör följande om du vill lägga till mer utrymme för en enskild anteckningssida:

  1. Växla till normalläge, gå till rutan som innehåller flikarna Disposition och Bilder och klicka på den bild på fliken Bilder som du vill lägga till mer anteckningsutrymme för.

   Rutan som innehåller flikarna Disposition och Bilder

  2. Klicka på Anteckningssidor i gruppen PresentationsvyerVisa-menyn.

  3. Gör något av följande:

   • Om du vill ta bort miniatyrbilden klickar du på bilen på anteckningssidan och trycker på DEL.

   • Om du vill minska storleken på miniatyrbilden på anteckningssidan drar du ett storlekshandtag på miniatyrbilden.

  4. Om du vill öka storleken på platshållaren för anteckningarna drar du storlekshandtaget på anteckningsplatshållarens övre kant tills den fyller så mycket av sidan som behövs.

Överst på sidan

Lägga till grafik eller formatering på alla anteckningssidor

Om du vill lägga till grafik, t.ex. en form eller bild, eller om du vill formatera alla anteckningssidorna i presentationen ändrar du master. Om du exempelvis vill lägga till en företagslogotyp eller annan grafik på alla anteckningssidor lägger du till grafiken i anteckningsbakgrunden. Och om du vill ändra teckenformat för alla anteckningar ändrar du formatet i anteckningsbakgrunden. Du kan ändra plats och utseende på bildområdet, anteckningsområdet, sidhuvuden, sidfötter, sidnummer och datum.

Överst på sidan

Skriva ut anteckningssidor med miniatyrbilder

Du kan skriva ut anteckningssidorna med en miniatyrbild för att dela ut dem till åhörarna eller för att förbereda presentationen.

Obs!   Du kan bara skriva ut en miniatyrbild med anteckningar per utskriven sida.

 1. Öppna den presentation som du vill skriva ut anteckningssidor med miniatyrbilder för.

 2. Klicka på Microsoft Backstage-knappen  .

 3. Klicka på Skriv ut till vänster på fliken Arkiv.

 4. Klicka på pilen bredvid Helsidesbilder under Inställningar och sedan på Anteckningssidor under Utskriftslayout.

 5. Om du vill ange sidorienteringen klickar du på pilen bredvid Stående orientering och sedan på Stående orientering eller Liggande orientering i listan.

 6. Välj en färgskrivare om du vill skriva ut dina anteckningar och bildminiatyrer i färg. Klicka på pilen bredvid Gråskala och sedan på Färg i listan.

 7. Klicka på Skriv ut.

Överst på sidan

Skriva ut anteckningssidor utan miniatyrbilder

Obs!   Du kan bara skriva ut en anteckningssida per utskriven sida.

 1. Öppna den presentation som du vill skriva ut anteckningssidor utan miniatyrbilder för.

 2. Öppna varje bild i Anteckningssidor. Om du vill visa Anteckningssidor klickar du på Anteckningssidor i gruppen PresentationsvyerVisa-menyn.

 3. Ta bort miniatyrbilden från alla anteckningssidor. Du tar bort miniatyrbilden genom att klicka på den på anteckningssidan och trycka på DEL.

 4. Klicka på Microsoft Backstage-knappen  .

 5. Klicka på Skriv ut till vänster på fliken Arkiv.

 6. Klicka på pilen bredvid Helsidesbilder under Inställningar och sedan på Anteckningssidor under Utskriftslayout.

 7. Om du vill ange sidorienteringen klickar du på pilen bredvid Stående orientering och sedan på Stående orientering eller Liggande orientering i listan.

 8. Välj en färgskrivare om du vill skriva ut dina anteckningar och bildminiatyrer i färg. Klicka på pilen bredvid Gråskala och sedan på Färg i listan.

 9. Klicka på Skriv ut.

Överst på sidan

Gäller för: PowerPoint 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk