Skapa och skriva ut anteckningssidor

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan skapa anteckningssidor medan du skapar din presentation. Du kanske vill skriva ut dem och läsa dem när du håller presentationen.

En grön idé... Grönt blad

I stället för att skriva ut anteckningssidorna kan du visa anteckningarna i föredragshållarvyn. Du kan visa anteckningarna när du håller presentationen på en andra bildskärm om du vill spara på papper och bläck. Mer information finns i avsnittet Visa dina anteckningar privat medan du gör en presentation på flera skärmar.

Använd anteckningsfönstret i normalläge om du vill skriva anteckningar om bilderna. Du växlar till normalläge genom att klicka på Normal i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

Rutan Anteckningar
Rutan Anteckningar (inringad med rött) i normalvyn

Du kan skriva och formatera anteckningarna när du arbetar i normalläge, men om du vill se hur anteckningssidorna kommer att skrivas ut eller om du vill förhandsgranska textformateringen, t.ex. teckenfärgerna, växlar du till vyn Anteckningssidor. Du kan också granska och ändra sidhuvuden och sidfötter för anteckningarna i vyn Anteckningssidor.

Varje anteckningssida innehåller en miniatyr av en presentationsbild, jämte de anteckningar som hör till bilden. Du kan lägga till diagram, bilder, tabeller och andra illustrationer till anteckningarna i vyn Anteckningssidor.

Anteckningssidor

(Följande numren motsvarar numren i illustrationen.)

 1. Anteckningssidorna innehåller dina anteckningar och varje bild i presentationen.

 2. Varje bild skrivs ut på en egen anteckningssida.

 3. Anteckningarna visas jämte bilden.

 4. Du kan lägga till data, till exempel diagram eller bilder, anteckningssidor.

Tänk på följande när du lägger till anteckningar:

 • De ändringar, tillägg och borttagningar som du gör på en anteckningssida tillämpas bara på den anteckningssidan och på anteckningstexten i normalvyn.

 • Om du vill förstora, flytta eller formatera bildområdet eller anteckningsområdet gör du ändringarna i vyn Anteckningssidor.

 • Du kan inte rita eller flytta bilder i anteckningsrutan i normalläge. Växla till vyn Anteckningssidor och rita eller lägg till bilden där.

 • Bilder och objekt som du lägger till i vyn Anteckningssida visas på den utskrivna anteckningssidan men inte på skärmen i normalvyn.

En standardanteckningssida består av en miniatyrbild som täcker den övre halvan av sidan och ett lika stort område för anteckningar på den nedre halvan av sidan.

Standardanteckningssidor

Om en halv sida inte tillräckligt med utrymme för dina anteckningar kan du lägga till mer utrymme.

Lägga till mer utrymme på en enstaka anteckningssida:

 1. Klicka på fliken bilder i vyn Normal, i rutan som innehåller flikarna Disposition och bilder och sedan på den bild som du vill lägga till mer utrymme för anteckningar.

  Rutan som innehåller flikarna Disposition och Bilder

 2. Klicka på Anteckningssidor i gruppen PresentationsvyerVisa-menyn.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort miniatyrbilden klickar du på bilen på anteckningssidan och trycker på DEL.

  • Om du vill minska storleken på miniatyrbilden på anteckningssidan drar du ett storlekshandtag på miniatyrbilden.

 4. Om du vill öka storleken på platshållaren för anteckningarna drar du storlekshandtaget på anteckningsplatshållarens övre kant tills den fyller så mycket av sidan som behövs.

Lägga till bilder, till exempel en figur eller bild, eller ändra anteckningar om du vill formatera på anteckningssidorna i din presentation. Till exempel om du vill placera en företagslogotyp eller annan bild på alla anteckningssidor, lägga till den i anteckningar. Eller, om du vill ändra stil för alla anteckningar ändra format på anteckningar. Du kan ändra utseende och placering för bildområdet, anteckningsområdet, sidhuvuden, sidfötter, sidnummer och datum.

Du kan skriva ut anteckningssidorna med en miniatyrbild för att dela ut dem till åhörarna eller för att förbereda presentationen.

Obs!: Du kan bara skriva ut en miniatyrbild med anteckningar per utskriven sida.

 1. Öppna den presentation som du vill skriva ut anteckningssidor med miniatyrbilder för.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

 3. Klicka på Skriv ut till vänster på fliken Arkiv.

 4. Klicka på pilen bredvid Helsidesbilder under Inställningar och sedan på Anteckningssidor under Utskriftslayout.

 5. Om du vill ange sidorientering klickar du på pilen bredvid Stående orientering och klicka sedan på Stående eller Liggande orientering i listan.

 6. Om du vill skriva ut anteckningar och miniatyrerna av bilderna i färg väljer du en färgskrivare. Klicka på pilen bredvid färg och klicka sedan på färg i listan.

 7. Klicka på Skriv ut.

Obs!: Du kan bara skriva ut en anteckningssida per utskriven sida.

 1. Öppna den presentation som du vill skriva ut anteckningssidor utan miniatyrbilder för.

 2. Öppna varje sida i läget anteckningssidor. Du kommer åt vyn Anteckningssidor, på Visa-menyn i gruppen Presentationsvyer klickar du på Anteckningssidor.

 3. Ta bort miniatyrbilden från alla anteckningssidor. Du tar bort miniatyrbilden genom att klicka på den på anteckningssidan och trycka på DEL.

 4. Klicka på fliken Arkiv.

 5. Klicka på Skriv ut till vänster på fliken Arkiv.

 6. Klicka på pilen bredvid Helsidesbilder under Inställningar och sedan på Anteckningssidor under Utskriftslayout.

 7. Om du vill ange sidorientering klickar du på pilen bredvid Stående orientering och klicka sedan på Stående eller Liggande orientering i listan.

 8. Om du vill skriva ut anteckningar och miniatyrerna av bilderna i färg väljer du en färgskrivare. Klicka på pilen bredvid färg och klicka sedan på färg i listan.

 9. Klicka på Skriv ut.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×