Skapa och skriva ut anteckningssidor

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan skapa anteckningssidor medan du skapar din presentation. Du kanske vill skriva ut och ha dem som stöd när du håller presentationen.

En grön idé... Grönt blad

Innan du skriver ut anteckningssidor kan du överväga att visa anteckningarna i föredragshållarvyn i stället. Du kan visa dina anteckningar på en andra skärm medan du håller presentationen och på så sätt spara både papper och skrivarbläck. Mer information finns i Visa dina stödanteckningar privat medan du gör en presentation på flera skärmar.

Använd anteckningsfönstret i normalvyn till att skriva anteckningar om bilderna. Om du vill öppna normalvyn klickar du fliken Visa, går till gruppen Presentationsvyer och klickar på Normal.

Rutan Anteckningar
Rutan Anteckningar (inringad med rött) i normalvyn

Du kan skriva och formatera anteckningarna när du arbetar i normalläge, men om du vill se hur anteckningssidorna kommer att skrivas ut eller om du vill förhandsgranska textformateringen, t.ex. teckenfärgerna, växlar du till vyn Anteckningssidor. Du kan också granska och ändra sidhuvuden och sidfötter i dina anteckningar i vyn Anteckningssidor.

På varje anteckningssida visas en miniatyr av bilden samt de anteckningar som hör till bilden. I vyn Anteckningssidor kan du brodera ut anteckningarna med diagram, bilder, tabeller eller andra illustrationer.

Anteckningssidor

(Följande nummer motsvarar numren i bilden.)

 1. Anteckningssidor innehåller dina anteckningar och varje bild i presentationen.

 2. Varje bild skrivs ut på en separat anteckningssida.

 3. Anteckningarna visas jämte bilden.

 4. Du kan lägga till andra element, t.ex. diagram eller bilder, till anteckningssidorna.

Tänk på följande när du lägger till anteckningar:

 • De ändringar, tillägg och borttagningar du gör på en anteckningssida tillämpas bara på den anteckningssidan och på anteckningstexten i normalvyn.

 • Om du vill förstora, flytta eller formatera bildområdet eller anteckningsområdet gör du ändringarna i vyn Anteckningssidor.

 • Du kan inte rita eller placera ut bilder i anteckningsrutan i normalvyn. Växla till vyn Anteckningssidor och rita eller lägg till bilden där.

 • Bilder och objekt som du lägger till vyn Anteckningssidor visas på dina utskrivna anteckningssidor, men inte på skärmen i normalvyn.

En standardanteckningssida består av en miniatyrbild som täcker den övre halvan av sidan och ett lika stort område för anteckningar på den nedre halvan av sidan.

Standardanteckningssidor

Om en halv sida inte räcker till för anteckningarna kan du lägga till mer utrymme.

Gör så här om du vill lägga till mer utrymme på en enskild anteckningssida:

 1. Växla till normalläge, gå till rutan som innehåller flikarna Disposition och Bilder och klicka på den bild på fliken Bilder som du vill lägga till mer anteckningsutrymme för.

  Rutan som innehåller flikarna Disposition och Bilder

 2. Klicka på Anteckningssidor i gruppen PresentationsvyerVisa-menyn.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort miniatyrbilden klickar du på bilen på anteckningssidan och trycker på DEL.

  • Om du vill minska storleken på miniatyrbilden på anteckningssidan drar du ett storlekshandtag på miniatyrbilden.

 4. Om du vill öka storleken på platshållaren för anteckningarna drar du storlekshandtaget på anteckningsplatshållarens övre kant tills den fyller så mycket av sidan som behövs.

Om du vill lägga till grafik, som en figur eller bild, eller formatera anteckningssidorna i presentationen byter du anteckningsbakgrund. Om du till exempel vill placera ut en företagslogotyp eller en annan bild på alla anteckningssidor lägger du till bilden i anteckningsbakgrunden. Om du vill ändra teckensnitt för alla anteckningar ändrar du formatet i anteckningsbakgrunden. Du kan ändra utseende och placering för bildområdet, anteckningsområdet, sidhuvuden, sidfötter, sidnummer och datum.

Du kan skriva ut anteckningssidorna med en miniatyrbild för att dela ut dem till åhörarna eller för att förbereda presentationen.

Obs!: Du kan bara skriva ut en miniatyrbild med anteckningar per utskriven sida.

 1. Öppna den presentation som du vill skriva ut anteckningssidor med miniatyrbilder för.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

 3. Klicka på Skriv ut till vänster på fliken Arkiv.

 4. Klicka på pilen bredvid Helsidesbilder under Inställningar och sedan på Anteckningssidor under Utskriftslayout.

 5. Om du vill ange sidorientering klickar du på pilen bredvid Stående orientering och sedan på Stående orientering, eller på Liggande orientering i listan.

 6. Välj en färgskrivare om du vill skriva ut anteckningar och bildminiatyrer i färg. Klicka på pilen bredvid Färg och sedan på Färg i listan.

 7. Klicka på Skriv ut.

Obs!: Du kan bara skriva ut en anteckningssida per utskriven sida.

 1. Öppna den presentation du vill skriva ut anteckningssidor utan miniatyrbilder för.

 2. Öppna varje bild i vyn Anteckningssidor. Du öppnar vyn Anteckningssidor genom att klicka på Anteckningssidor i gruppen Presentationsvyer på menyn Visa.

 3. Ta bort miniatyren från var och en av anteckningssidorna. Om du vill ta bort miniatyrbilden klickar du på den på anteckningssidan och trycker på Delete.

 4. Klicka på fliken Arkiv.

 5. Klicka på Skriv ut till vänster på fliken Arkiv.

 6. Klicka på pilen bredvid Helsidesbilder under Inställningar och sedan på Anteckningssidor under Utskriftslayout.

 7. Om du vill ange sidorientering klickar du på pilen bredvid Stående orientering och sedan på Stående orientering, eller på Liggande orientering i listan.

 8. Välj en färgskrivare om du vill skriva ut anteckningar och bildminiatyrer i färg. Klicka på pilen bredvid Färg och sedan på Färg i listan.

 9. Klicka på Skriv ut.

Använda anteckningsfönstret i vyn Normal för att skriva anteckningar om bilderna.

bild i normal vy med bildanteckningar märkta

1. anteckningsfönstret i normalvyn

Du kan skriva och formatera anteckningarna när du arbetar i normalläge, men om du vill se hur anteckningssidorna kommer att skrivas ut eller om du vill förhandsgranska textformateringen, t.ex. teckenfärgerna, växlar du till vyn Anteckningssidor. Du kan också granska och ändra sidhuvuden och sidfötter i dina anteckningar i vyn Anteckningssidor.

Varje anteckningssida visar en miniatyrbild, tillsammans med anteckningar som hör till bilden. I vyn Anteckningssidor piffa anteckningarna med diagram, bilder, tabeller eller andra illustrationer. Mer information om att lägga till en effekt, bild eller WordArt i anteckningssidorna finns i lägga till en effekt, textruta, WordArt, bild eller form i anteckningssidor.

Anteckningssidor

1. anteckningssidorna innehåller dina anteckningar och varje bild i presentationen.

2. varje bild skrivs ut på en egen anteckningssida.

3. dina anteckningar medföljer bilden.

4. Du kan lägga till data, till exempel diagram eller bilder, anteckningssidor.

Bilder och objekt som du lägger till i vyn Anteckningssidor visas på utskriften av anteckningarna, men inte på skärmen i normalvyn. Om du sparar presentationen som en webbsida, visas bilder och objekt inte när du visar presentationen i webbläsaren, även om anteckningarna gör.

De ändringar, tillägg och borttagningar du gör på en anteckningssida tillämpas bara på den anteckningssidan och på anteckningstexten i normalvyn.

Om du vill förstora, flytta eller formatera bildområdet eller anteckningsområdet gör du ändringarna i vyn Anteckningssidor.

Du kan inte rita eller placera bilder i anteckningsrutan i vyn Normal. Växla till vyn Anteckningssidor och rita eller Lägg till bilden där. Om du vill lägga till en effekt, bild eller WordArt i anteckningssidorna finns i lägga till en effekt, textruta, WordArt, bild eller form i anteckningssidor.

En standardanteckningssida består av en miniatyrbild som täcker den övre halvan av sidan och ett lika stort område för anteckningar på den nedre halvan av sidan.

Standardanteckningssidor

Om hälften av en sida inte är tillräckligt med utrymme för dina anteckningar gör du något av följande om du vill lägga till mer utrymme för dina anteckningar:

 • Om du vill lägga till mer utrymme på en enstaka anteckningssida gör du följande:

  1. I fönstret som innehåller dispositionen och bilder flikarna på fliken bilder och klicka på den bild som du vill lägga till mer utrymme för anteckningar i normalvyn.

  2. Klicka på Anteckningssidor i gruppen PresentationsvyerVisa-menyn.

  3. Gör något av följande:

   • Klicka på bilden om du vill ta bort miniatyrbild på anteckningssidan och tryck sedan på Ta bort.

   • Om du vill minska storleken på miniatyrbilden på anteckningssidan drar du ett storlekshandtag på miniatyrbilden.

  4. Om du vill öka storleken på platshållaren för anteckningarna drar du storlekshandtaget på anteckningsplatshållarens övre kant tills den fyller så mycket av sidan som behövs.

 • Om du behöver mer än en sida efter dina anteckningar kan du göra följande:

  1. I fönstret som innehåller dispositionen och bilder flikarna på fliken bilder på avståndet efter den bild som du vill lägga till fler kommentarer till i vyn Normal.
   Lägga till en dold bild

  2. Klicka på Ny bild på fliken Start i gruppen bilder och klicka sedan på Anpassad Layout.

  3. I vyn Normal i fönstret som innehåller dispositionen och bilder flikar på fliken bilder högerklickar du på bilden som du just har lagt till och klicka sedan på Dölj bild.

   Meddelanden: 

   • Fliken bilder visas dold bild ikonen Bild av ikon med aktuellt bildnummer, bredvid den miniatyrbild som du vill dölja.

   • Dolda bilder visas inte i presentationen om du ta fram dem genom att högerklicka på miniatyrbilden igen och sedan på Dölj bild igen.

  4. Klicka på Anteckningssidor i gruppen PresentationsvyerVisa-menyn.

  5. Klicka på bilden på anteckningssidan och tryck sedan på Ta bort.

  6. Dra i storlekshandtaget på den övre kanten av platshållaren anteckningar för att omfatta hela sidan.

   Obs!: När du har fyllt in anteckningarna för bilderna visas, måste du öppna dolda bilder i Anteckningssidor och fortsätta skriva in dina noteringar.

  7. Upprepa steg 1 till och med 6 om du vill lägga till fler dolda bilder ska fungera som ytterligare anteckningssidor.

Lägga till en bild, till exempel en figur eller bild eller formatera alla anteckningssidor i presentationen, ändra anteckningar master. Till exempel om du vill placera en företagslogotyp eller annan bild på alla anteckningssidor, lägga till den i anteckningar. Eller, om du vill ändra stil för alla anteckningar ändra format på anteckningar. Du kan ändra utseende och placering för bildområdet, anteckningsområdet, sidhuvuden, sidfötter, sidnummer och datum.

Om du sparar presentationen som en webbsida visas dina anteckningar automatiskt om du inte väljer att dölja dem. Namnen på bilderna blir en innehållsförteckning i presentationen, och dina bildanteckningar visas under varje bild. Rollen som talaren, och åhörarna bakgrund och detaljer som talaren skulle tillhandahålla under en presentation kan fylla i dina anteckningar.

Om du inte vill att anteckningarna ska visas på webbsidan, kan du inaktivera dem innan du sparar filen som en webbsida.

Du kan skriva ut anteckningssidor med en miniatyrbild om du vill dela till publiken eller hjälper dig att förbereda presentationen. När du skriver ut så här kan du skriva ut endast en miniatyrbild per sida.

 1. Öppna den presentation som du vill skriva ut anteckningssidor med miniatyrbilder för.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på pilen bredvid Skriv ut och klicka sedan på Förhandsgranska.

 3. Klicka på pilen under rutan Skriv ut i gruppen Utskriftsformat och sedan på Anteckningssidor.

 4. Om du vill ange sidorientering klickar du på pilen under orientering och klicka sedan på Stående eller Liggande.

 5. Om du vill ställa in sidhuvuden och sidfötter klickar du på Alternativ och klicka sedan på Sidhuvud / fot.

 6. Klicka på Skriv ut.

  Obs!: Om du vill skriva ut anteckningar och miniatyrerna av bilderna i färg väljer du en färgskrivare. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på pilen bredvid Skriv ut och klickar sedan på Förhandsgranska. Under Skriv ut klickar du på Alternativ, peka på Färg/gråskala och klicka sedan på färg.

 1. Öppna den presentation du vill skriva ut anteckningssidor utan miniatyrbilder för.

 2. Öppna varje bild i vyn Anteckningssidor.

 3. Ta bort miniatyrbilden från var och en av på anteckningssidorna.

 4. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på pilen bredvid Skriv ut och klicka sedan på Förhandsgranska.

 5. Klicka på pilen under rutan Skriv ut i gruppen Utskriftsformat och sedan på Anteckningssidor.

 6. Om du vill ange sidorientering klickar du på pilen under orientering och klicka sedan på Stående eller Liggande.

 7. Om du vill ställa in sidhuvuden och sidfötter klickar du på Alternativ och klicka sedan på Sidhuvud / fot.

 8. Klicka på Skriv ut.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×