Skapa och skicka multimediemeddelanden

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Funktioner i den här artikeln är inte tillgänglig för tjänsten wireless prenumeranter i USA. Outlook Mobile Service är begränsad till SMS-meddelanden endast i USA.

Outlook Mobile Service är det enkelt att skapa och skicka multimediemeddelanden till mobila enheter från din dator. Multimedia messaging tar messaging ett steg längre än vanliga textmeddelanden. Utöver text kan skicka du bilder och ljudklipp inbäddade i meddelandet i stället för att skicka dem som bifogade filer i ditt meddelande. Om du vill skicka MMS måste du först lägga till och konfigurera ett Outlook Mobile Service-konto.

Vad vill du göra?

Skapa ett nytt multimediemeddelande

Lägga till en ny multimediebild

Ange varaktighet för bilder i multimediemeddelanden

Skicka ett multimediemeddelande

Använda funktionen för automatisk ifyllning av namn (Komplettera automatiskt)

Spara ett multimediemeddelande

Öppna ett utkast till ett multimediemeddelande

Skapa ett nytt multimediemeddelande

 1. Klicka på NyttArkiv-menyn och sedan på Multimediemeddelande.

 2. Skriv mottagarens e-postadress eller mobilnummer i rutan Till. Om du vill söka efter en mottagare i en adressbok klickar du på knappen Till.

 3. Skriv ämnet i rutan Ämne.

  Om du vill lägga till ljudklipp i meddelandet, se Lägg till eller ta bort ljud från ett multimediemeddelande.

Överst på sidan

Lägga till en ny multimediebild

Du kan lägga till en annan bild när du skapar ditt meddelande. Klicka på Infoga på fliken Multimedia meddelande i gruppen Skapa bilder.

Överst på sidan

Ange varaktighet för bilder i multimediemeddelanden

Du kan ange hur länge en bild ska visas i mottagarens mobila enhet. När det finns mer än en bild och du anger bildens varaktighet till mellan 1 och 120 sekunder, visas multimediemeddelandet i bildspelsformat på mottagarens mobila enhet.

Du anger varaktigheten genom att skriva önskat värde i rutan Varaktighet högst upp i varje bild. De olika bilderna kan ha olika värden.

Överst på sidan

Skicka ett multimediemeddelande

För att kunna skicka ett textmeddelande som du har skapat måste du ange mottagare för det. Du kan antingen välja mottagare från någon av dina adressböcker, eller skriva information direkt i rutan Till i meddelandet.

 1. Ange mottagarinformation.

  Gör något av följande:

  • Välj mottagare från en adressbok   

   1. Klicka på Adressbok i gruppen Namn på fliken Multimediemeddelande.

   2. Välj önskad adressbok i listrutan. Du kan hämta mottagarinformation från valfri adressbok, bland annat Global adresslista.

   3. Markera önskade namn och klicka på Till.

    Tips: Du kan söka efter mottagarinformation genom att skriva ett namn i rutan Sök.

   4. Klicka på OK.

  • Skriv mottagarnamn direkt   

   Du kan ange mottagarinformation direkt i rutan till i ett av tre format:

   1. Mottagarens mobilnummer.

   2. Mottagarens e-postadress

   3. Mottagarens efternamn

    Om du skriver en del av mottagarens namn kan du komplettera det med funktionen Komplettera automatiskt innan du skickar meddelandet.

 2. Klicka på Skicka.

  När ett multimediemeddelande har skickats visas i mappen Skickat med Bild av ikon bredvid rubriken ämne för att indikera att ett multimediemeddelande.

Obs!: Innan du skickar ett multimediemeddelande måste du ange minst en giltig mottagare i rutan Till, Kopia eller Hemlig kopia. Meddelandets brödtext får heller inte vara tom.

Använda funktionen för automatisk ifyllning av namn (Komplettera automatiskt)

Om du anger delvis en mottagares namn i rutan till, med funktionen Komplettera automatiskt för att slutföra namnen innan du skickar meddelandet.

 1. Klicka på Kontrollera namn på fliken Multimedia meddelande i gruppen namn. Dialogrutan Kontrollera namn visas en lista över möjliga mottagarnamn nära partiell namnen som du angett.

 2. Markera rätt mottagarnamn och klicka på OK.

  Om det finns flera delar av namn i rutan till, visas Komplettera automatiskt en lista över möjliga namn för varje del av namnet i tur och ordning. Alla adresser och mobilnummer som är giltiga understrukna.

Spara ett multimediemeddelande

Du kan spara ett nytt multimediemeddelande på tre sätt:

 • Klicka på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 • Klicka på SparaArkiv-menyn.

 • Tryck på ALT+F och sedan på A.

  Obs!: Om du stänger ett meddelandefönster som innehåller text eller media som inte har sparats, uppmanas du att spara meddelandet. Klicka på Ja om du vill spara och Stäng fönstret, inte att stänga fönstret utan att spara, eller Avbryt för att återgå till meddelandefönstret.

Om du klickar på Ja sparas meddelandet automatiskt i mappen Utkast. Meddelandets ämne utgörs då av de första 30 tecknen (inklusive blanksteg) i meddelandets brödtext.

Öppna ett utkast till ett multimediemeddelande

 1. Klicka på mappen Utkast i Navigeringsfönstret. Alla utkast till multimediemeddelanden anges med en Bild av ikon bredvid ämnesrubriken.

 2. Dubbelklicka på textmeddelandet som du vill öppna eller markera det med piltangenterna och tryck på RETUR.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×