Skapa och skicka ett snabbmeddelande

Du kan starta en session med snabbmeddelanden med en enda kontakt eller med flera kontakter. När du har startat en session med snabbmeddelanden kan du bjuda in andra kontakter till sessionen för att skapa en konferens med snabbmeddelanden.

Office Communicator 2007 stöder text i RTF-format i snabbmeddelanden vilket innebär att du kan ange teckensnitt och olika stilalternativ, t.ex. fetstil, understrykning, kursivering och teckenfärg. Du kan även infoga uttryckssymboler och klistra in text och tabeller som du kopierat från andra Microsoft Office-program, till exempel Microsoft Word och Microsoft Excel.

Vad vill du göra?

Skicka ett snabbmeddelande till en enda kontakt

Skicka ett snabbmeddelande till en grupp (d.v.s. fler än en kontakt)

Skicka ett snabbmeddelande till en kontakt som använder AOL, Yahoo, MSN eller Windows Live

Skicka ett snabbmeddelande med hög prioritet

Lägga till ett tomt utrymme mellan två stycken i ett snabbmeddelande

Formatera meddelandet genom att ändra teckensnitt, teckenstorlek, stil och färg

Lägga till uttryckssymboler i ett snabbmeddelande för att uttrycka känslor

Kopiera och klistra in text i ett snabbmeddelande

Söka efter tidigare konversationer med en kontakt

Visa gamla konversationer med snabbmeddelanden

Skicka ett snabbmeddelande till en enda kontakt

 1. Dubbelklicka på ett kontaktnamn i kontaktlistan, skriv ett meddelande och tryck på RETUR. Om kontakten inte finns i kontaktlistan anger du kontaktens namn i rutan Sök och dubbelklickar sedan på namnet i rutan för sökresultat.

 2. Skriv ditt meddelande i konversationsfönstret och tryck på RETUR.

Överst på sidan

Skicka ett snabbmeddelande till en grupp (d.v.s. fler än en kontakt)

Du kan skicka ett snabbmeddelande till flera kontakter som du markerar i kontaktlistan. Du kan också skicka ett snabbmeddelande till en kontaktgrupp eller en distributionsgrupp.

Så här skickar du ett snabbmeddelande till en grupp

Gör något av följande:

 • Om du vill skicka ett snabbmeddelande till en distributionsgrupp eller en kontaktgrupp högerklickar du på gruppnamnet i kontaktlistan, klickar på Skicka ett snabbmeddelande, skriver ett meddelande och trycker på RETUR.

 • Om du vill välja några av medlemmarna i en grupp att skicka meddelandet till expanderar du gruppen i kontaktlistan och håller sedan ned CTRL samtidigt som du markerar kontakterna. Högerklicka på den sista kontakten du markerar och klicka sedan på Skicka ett snabbmeddelande. I konversationsfönstret skriver du ditt meddelande och trycker sedan på RETUR.

Obs!: Om du inleder en session med snabbmeddelanden med tre användare startar du en konferens, och konferensknappar visas i konversationsfönstret. Mer information finns i Konferenser och samarbete.

Överst på sidan

Skicka ett snabbmeddelande till en kontakt som använder AOL, Yahoo, MSN eller Windows Live

Om anslutning till offentliga snabbmeddelandetjänster stöds på ditt företag kan du starta konversationer med snabbmeddelanden med kontakter som använder AOL, Yahoo, MSN eller Windows Live.

 • I kontaktlistan dubbelklickar du på den kontakt som använder AOL, Yahoo, MSN eller Windows Live och som du vill skicka ett snabbmeddelande till. Om du inte hittar kontakten lätt i kontaktlistan kan du skriva kontaktens URI (Uniform Resource Identifier), oftast kontaktens e-postadress, i textrutan Sök och dubbelklickar sedan på kontaktens namn i rutan Sökresultat.

Viktigt!: Funktionen för att skicka/ta emot snabbmeddelanden till/från externa kontakter kanske inte stöds. Kontakta systemadministratören om du vill ta reda på om funktionen stöds på ditt företag.

Obs!: Mer information finns i Lägga till en kontakt utanför företaget.

Överst på sidan

Skicka ett snabbmeddelande med hög prioritet

Du kan skicka ett snabbmeddelande med flaggan Hög prioritet. Den här flaggan visas i den inbjudan till en session med snabbmeddelanden som du skickar och kan därmed hjälpa mottagaren att bestämma sig för om han/hon vill svara på meddelandet.

Ange hög prioritet för ett meddelande

 • Dubbelklicka på en kontakt i kontaktlistan och klicka på knappen Visa fler alternativ i det övre högra hörnet av konversationsfönstret. Klicka sedan på Hög prioritet.

När du skickar meddelandet visas flaggan Hög prioritet i den inbjudan som mottagaren får.

Överst på sidan

Lägga till ett tomt utrymme mellan två stycken i ett snabbmeddelande

 • Om du vill lägga till ett tomt utrymme mellan två stycken i ett snabbmeddelande skriver du ett stycke, håller ned CTRL samtidigt som du trycker på RETUR och skriver sedan nästa stycke.

Överst på sidan

Formatera meddelandet genom att ändra teckensnitt, teckenstorlek, stil och färg

Du kan formatera ett enstaka ord eller till och med ett enda tecken i meddelandeområdet. Du kan använda fetstil, kursivering, genomstrykning eller ändra teckensnitt, teckenfärg eller teckenstorlek för det du har markerat (ord eller tecken). Du kan ange formatalternativ som gäller för alla sessioner med snabbmeddelanden, eller alternativ som bara gäller under den aktuella sessionen.

Formatera meddelandetext för alla konversationer med snabbmeddelanden

 1. Klicka på knappen Meny i namnlisten i Office Communicator, klicka på Verktyg och klicka på Alternativ.

 2. Klicka på fliken Allmänt och klicka på Ändra teckensnitt.

 3. Ange de formatalternativ som du vill använda i dialogrutan Ändra teckensnitt eller textfärg och klicka på OK.

Formatera meddelandetext för den aktuella sessionen med snabbmeddelanden

Du kan ändra meddelandetextformatet under en session med snabbmeddelanden. Du kan också formatera markerade delar av texten om du vill använda olika teckensnitt, färger, kursivering, fetstil o.s.v. på olika delar av texten. De formatändringar du gör gäller endast under den aktuella konversationen.

 • Om du selektivt vill formatera meddelandetext, till exempel göra ett ord fetstilt, markerar du den text som du vill formatera i konversationsfönstret och klickar sedan på Ändra teckensnitt eller textfärg. Gör dina ändringar i listrutan och klicka sedan i inmatningsområdet för att stänga dialogrutan och acceptera ändringarna. Den markerade texten formateras nu i enlighet med dina ändringar. All text som du skriver efter att du har gjort formatändringar kommer att visas med det nya formatet.

 • Om du vill formatera texten i ett helt meddelande klickar du på Ändra teckensnitt eller textfärg i inmatningsområdet och gör dina formatändringar i dialogrutan och kickar sedan i inmatningsområdet för att stänga dialogrutan och acceptera ändringarna. Den markerade texten formateras nu i enlighet med dina ändringar. All text som du skriver efter det att du har gjort ändringarna kommer att få det nya formatet.

Överst på sidan

Lägga till uttryckssymboler i ett snabbmeddelande för att uttrycka känslor

Ibland räcker inte orden till för att uttrycka vad du känner. Därför kan det vara bra att kunna lägga till s.k. uttryckssymboler i dina meddelanden för att visa dina känslor lite tydligare.

 1. Klicka på den plats i meddelandeområdet i konversationsfönstret där du vill lägga till en uttryckssymbol och klicka sedan på knappen Välj en uttryckssymbol i meddelandeområdet.

 2. Klicka på den uttryckssymbol som du vill lägga till i meddelandet och stäng alternativrutan genom att klicka i meddelandeområdet i konversationsfönstret.

  Obs!: AOL- och Yahoo Messenger-användare ser bara en textversion av uttryckssymbolen i stället för den grafiska bilden.

Överst på sidan

Kopiera och klistra in text i ett snabbmeddelande

Office Communicator 2007 stöder RTF (Rich Text Format), så du kan kopiera text från ett annat Microsoft Office-program, till exempel Word, Excel, OneNote och PowerPoint, och klistra in den i ett snabbmeddelande. Du kan också kopiera RTF-text från konversationsfönstret och klistra in den i ett Office-program. När RTF-text klistras in från ett Office-program till ett direktmeddelande, eller från ett direktmeddelande till ett Office-program, behåller Communicator den ursprungliga formateringen intakt, inklusive cellinjerna i ett Excel-kalkylblad.

Kopiera text från en konversation med snabbmeddelanden

 1. Markera den text som du vill kopiera i meddelandeområdet i konversationsfönstret i Office Communicator, högerklicka på texten och klicka på Kopiera.

 2. Du kan klistra in texten i valfritt Office-program utan att textformatet ändras.

Klistra in text i ett snabbmeddelande

 1. Markera den text som du vill klistra in i ett snabbmeddelande från ett Office-program och kopiera den.

 2. Högerklicka på den plats i meddelandeområdet i konversationsfönstret i Communicator där du vill klistra in texten och klicka på Klistra in.

Obs!: Det går inte att klistra in grafik eller objekt i meddelandeområdet för snabbmeddelanden – endast text.

Söka efter tidigare konversationer med en kontakt

I Office Communicator 2007 finns en funktion för att söka efter tidigare konversationer. Du kan högerklicka på en kontakt i kontaktlistan och klicka på Hitta tidigare konversationer för att öppna Outlook och visa en lista med alla konversationer med kontakten – såväl konversationer med snabbmeddelanden som telefon-, ljud-/video och konferenskonversationer.

Så här söker du efter tidigare konversationer med en kontakt

 • Högerklicka på en kontakt i kontaktlistan i Office Communicator och klicka på Hitta tidigare konversationer.

Överst på sidan

Visa gamla konversationer med snabbmeddelanden

Med Communicator har du alternativet att spara en kopia av dina snabbmeddelandekonversationer i mappen Konversationshistorik i Outlook. Det här alternativet är inaktivt som standard.

Så här visar du mappen Konversationshistorik

 • Klicka på knappen Meny i namnlisten i Office Communicator, peka på Verktyg och klicka på Visa konversationshistorik.

Visa mappen Konversationshistorik

 • Öppna Outlook och klicka på mappen Konversationshistorik i Inkorgen

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×