Skapa och skicka en tidrapport åt någon annan

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan skapa och skicka en tidrapport åt någon annan som arbetar åt eller med dig. Detta kallas för en surrogattidrapport och kan vara praktiskt om en gruppmedlem inte finns på kontoret när tidrapporterna förfaller.

Obs!: Du måste ha behörighet att skapa och skicka surrogat tidrapporter. Dessutom kan du skapa tidrapporter för resurser som du hanterar, enligt uppåt i din organisation resurs RBS (breakdown structure).

Skapa en surrogattidrapport

 1. Klicka på Tidrapportcenter under Mitt arbete i Snabbstart.

 2. Klicka på Surrogattidrapport.

 3. Skriv namnet på tidrapportens ägare i rutan Resursnamn på sidan Surrogattidrapport. Det här är namnet på den person vars tidrapport du skapar och skickar.

  Du kan också klicka på Bläddra och söka i en lista med Microsoft Office Project-användare som du har behörighet att skapa en surrogattidrapport för.

 4. Ange vilken typ av tidrapport som du vill skapa i området Tidrapporttyp:

  • Skapa med standardinställning      Använd det här alternativet om du vill skapa den nya tidrapporten med de standardinställningar som definierats av serveradministratören. Inställningarna kan omfatta inställningar för aktiviteter, projekt och icke projektägnad tid.

  • Skapa med aktiviteter      Använd det här alternativet om du vill skapa den nya tidrapporten med alla resursens aktivitetstilldelningar för den valda rapporteringsperioden.

  • Skapa med projekt      Använd det här alternativet om du vill skapa den nya tidrapporten med alla resursens tilldelade projekt för den valda rapporteringsperioden.

  • Fyll inte i automatiskt      Använd det här alternativet om du vill skapa den nya tidrapporten utan några rader. Du måste lägga till rader manuellt i tidrapporten för att rapportera resursens tid.

 5. Välj lämplig tidrapportperiod i listan Välj period i området Tidrapportperiod.

 6. Klicka på Skapa tidrapport.

  Tidrapporten läggs till på sidan Tidrapportcenter och visas där tills du väljer att skicka den.

Överst på sidan

Skicka en surrogattidrapport som du redan har skapat

Du kan redigera och spara surrogattidrapporter och sedan uppdatera dem under rapporteringsperioden, precis som du gör med andra tidrapporter. När du redigerar en tidrapport klickar du på Spara om du vill spara tidrapporten du skapat utan att skicka den. Klicka på Spara och skicka om du vill spara tidrapporten och skicka den för godkännande.

 1. Klicka på Tidrapportcenter under Mitt arbete i Snabbstart.

 2. Välj Skapad och pågående från listan med vyer till höger i verktygsfältet.

 3. Klicka på namnet på surrogattidrapporten i kolumnen Namn på tidrapport. Alla tidrapporter som du har skapat och sparat visas.

 4. Ange eventuell ytterligare tid för resursen på sidan Min tidrapport.

 5. Klicka på Spara och skicka om du vill spara tidrapporten och skicka den för godkännande.

När du har skickat en surrogattidrapport till resursens chef kan du inte längre ändra tidrapporten och resursen blir tidrapportens nya ägare.

Varför kan jag inte utföra vissa åtgärder i Microsoft Office Project Web Access ?

Beroende på vilka behörighetsinställningar du använde för att logga in på Project Web Access kanske du inte kan se eller använda vissa funktioner. Det visas på vissa sidor kan också skilja sig från vad som visas om serveradministratören anpassat Project Web Access men inte anpassat hjälpen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×